D

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Eva Šormová a kolektiv

Česká činohra 19. a začátku 20. století
Osobnosti
Praha 2015

 

Zpracoval Kabinet pro studium českého divadla Institutu umění – Divadelního ústavu s externími spolupracovníky

 

Redaktorka: Eva Šormová
Redakční spolupráce: Barbara Topolová, Markéta Trávníčková

 

Autoři hesel:
Jitka Bajgarová, Lada Bartošová, Jaroslav Blecha, Věra Brožová, Milena Cesnaková, Daniela Čadková, † František Černý, Alice Dubská, Jiří Frýzek, † Jiří Hilmera, Lucie Hřebíčková, Jan Hyvnar, Magdaléna Jacková, Eva Janěková, Petra Ježková, Ljuba Klosová, † Ludmila Kopáčová, Irena Kraitlová, Lenka Kusáková, Ludmila Lantová, Silvie Léblová-Jašková, Jitka Ludvová, Marie Makariusová, Pavel Marek, Miroslava Motošková, Helena Pinkerová, † Miloš Pohorský, † Ludmila Randáková, † Vojtěch Ron, Marcella Rossová, Adolf Scherl, Pavlína Šípová, Eva Šormová, Jiří Štefanides, Václav Štěpán, Magdalena Štulcová, Martin J. Švejda, Barbara Topolová, Markéta Trávníčková, Dalibor Tureček, Marie Valtrová, Věra Velemanová, Milena Vojtková

  

Publikace vznikala za podpory Ministerstva kultury České republiky v letech 2001-2005 (projekt DA01P01OUK017) a 2007-2011 (projekt DD07P03OUK002) a byla vydána s přispěním Akademie věd České republiky. Redakční zpracování proběhlo 2012-2013 v Institutu umění – Divadelním ústavu, shromažďování dat a věcných údajů bylo ukončeno k 30. prosinci 2013.

 

Recenzovali:
doc. PhDr. Margita Havlíčková
doc. Mgr. Marie Boková

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE.

 

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Garant: Mgr. Petra Ježková, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Biografický lexikon Česká činohra 1900–1945 vzniká od roku 2015. Chronologicky i metodou navazuje na projekt završený knižní publikací Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti (ed. Eva Šormová, Praha 2015).

 

V období první poloviny 20. století došlo v dějinách českého divadla proti předchozím historickým etapám k podstatnému rozšíření divadelní sítě, zvláště pak po roce 1918. Do hesláře bylo tedy nutné vybrat takové osobnosti, které měly relevantní podíl při vytváření české divadelní kultury, a to jak v oblasti živého divadla, tak v oblasti kritiky, teorie či historie. Přesto nezůstaly zcela opomenuty ani méně významné osobnosti, dotvářející různorodou škálu dobového divadelnictví.

 

Heslář naleznete ZDE.

 

Hesla herců, režisérů, jevištních a kostýmních výtvarníků, dramatiků, dramaturgů, kritiků, teoretiků a historiků divadla, divadelních ředitelů a podnikatelů a výběrově též loutkářů a kabaretiérů obsahují přehledný popis životní dráhy a profesní kariéry. Pojednávají o divadelní tvorbě jednotlivých osobností v historickém kontextu, charakterizují stylová východiska a jejich proměny, interpretují dílo na pozadí uměleckých proudů doby.

 

Lexikografické zpracování divadla v českých zemích v první polovině 20. století však vyžaduje další práci, která by přinesla dosud chybějící slovníky německojazyčného a hudebního divadla.

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1900–1945 (online), Praha, Institut umění – Divadelní ústav. 

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Výzkum probíhá od roku 2013 a soustředí se v současné době především na monografické pojednání divadelního dění doby.
Roky 1945–1989 představují specifickou etapu dějin českého divadla, ve které bylo divadlo podstatně ovlivňováno politickým a společenským děním v zemi. Divadelněhistorický výzkum proto musí sledovat nejen uměleckou stránku divadla, ale ve zvýšené míře také zohledňovat jeho mimoumělecký kontext. Zkoumané období je výlučné tím, že nadále ovlivňuje charakter současného divadla, pro výzkum je k dispozici obsáhlejší množství pramenného i sekundárního materiálu a pamětníci mohou ještě vydat cenná, unikátní svědectví.

 

Citace: Česká divadelní encyklopedie: Česká činohra 1945–1989 [online], Praha, Institut umění – Divadelní ústav.

 

Česká divadelní encyklopedie je dlouhodobý projekt Kabinetu pro studium českého divadla (IDU), který si klade za úkol zkoumat historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů, a zveřejňovat získané poznatky formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 

Tiskem byly vydány tyto lexikony: 

 

Elektronická encyklopedie přináší:

hesla převedená z tištěných lexikonů, která budou postupně dle potřeby aktualizována,

nová hesla, která vznikají v jednotlivých tematicky a chronologicky vymezených výzkumných projektech:

Německá činohra v českých zemích v 19. století (hesla v češtině a němčině)
Česká činohra 1900–1945
Česká činohra 1945–1989
 (výzkum se zaměřuje na tvorbu monografických studií).

Nová hesla jsou publikována také v oblasti Staršího divadla v českých zemích.

 

Veškerá hesla a materiály uveřejněné na webu podléhají autorskému právu a nelze je přebírat nebo z nich citovat bez patřičného citačního odkazu.

 

Naposledy publikovaná hesla:

 

Kovářík, František
Brousil, Antonín Martin
Sokol Tůma, František
Deyl, Rudolf 
Drašar, Antonín
Zelenka, František
Kreuzmann st., František
Wenig, Frank
Trnka, Jiří
Skupa, Josef
Plachta, Jindřich
Šmída, JosefČeská divadelní encyklopedie, verze 2.0 (2022)© 2022 Institut umění – Divadelní ústav

 

Specializovaná veřejná databáze vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Eva Šormová a kolektiv

Česká divadla

Encyklopedie divadelních souborů
Praha 2000

 

Lexikon Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů je prvním svazkem z široce koncipovaného lexikografického projektu Česká divadelní encyklopedie. Představuje základní slovníkovou příručku k dějinám českého divadla. Obsahuje 292 hesel, která podávají fakta a výklad o souborech jakožto tvůrčích subjektech české divadelní kultury od 17. do konce 20. století. Práce obsáhla instituce působící na českém území a produkující divadelní představení všech druhů. Zaměřením na umělecké soubory je lexikon ojedinělý nejen v české teatrologii. Tato orientace vyplývá jednak ze specifičnosti divadelního umění, jehož díla – inscenace – nevytváří jedinec, nýbrž kolektiv, jímž je vesměs divadelní soubor, jednak z existence stálých ansámblů s personální i programovou a uměleckou kontinuitou, jež je pro české divadlo příznačná.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000

 

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Jana Holeňová a kolektiv

Český taneční slovník
Tanec, balet, pantomima
Praha 2001

 

Lexikon Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima je další publikací zpracovanou v rámci lexikografického projektu Divadelního ústavu Česká divadelní encyklopedie a zároveň prvním samostatným slovníkem o tanci na území českých zemí. Obsahuje na 1 400 hesel, která podávají základní a stručný výběr informací a dat o souborech, skupinách, školách, institucích a osobnostech českého tance, baletu a pantomimy od 18. století do roku 2000. Heslář slovníku obsahuje nejen významné umělecké zjevy, ale též interprety jiných národností a členy baletních sborů, kteří svůj umělecký život věnovali českému divadlu. Hesla skladatelů, výtvarníků, dirigentů, režisérů a šéfů oper, kteří výrazněji vstoupili do českého tanečního divadla, byla zpracována z pohledu jejich práce pro taneční divadlo. Vedle jevištní profesionální taneční sféry zahrnuje slovník i vybraná hesla z amatérské, folklorní a alternativní oblasti.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Abecední přehled tanečních, baletních, pantomimických děl a autorů jejich hudby najdete ZDE

 

Citace: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001

 

Kategorie Divadelní osobnosti zahrnuje hesla všech osobností, která byla zpracována v rámci projektu Česká divadelní encyklopedie, a to jak hesla publikovaná v tištěných lexikonech, tak i hesla nově vytvořená pro Elektronickou encyklopedii ČDE. Příslušnost hesla vymezuje kategorie uvedená na konci každého hesla. V úvodu k jednotlivým kategoriím najdete důležité informace pro studium hesel.

Hledáme spolupracovníky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

(Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Zobrazit všechna hesla 

 

Jitka Ludvová a kolektiv

Hudební divadlo v českých zemích
Osobnosti 19. století
Praha 2006

 

Lexikon Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století vznikl v rámci dlouhodobého výzkumného a publikačního projektu Česká divadelní encyklopedie, který realizuje Institut umění – Divadelní ústav s podporou Ministerstva kultury ČR. Svazek obsahuje 349 původních biografických hesel divadelních ředitelů, skladatelů, dirigentů, pěvců, libretistů, překladatelů, scénických výtvarníků, režisérů, hudebních publicistů a dalších tvůrců, domácích umělců i cizinců, kteří v 19. století vytvářeli hudební divadlo a významně je formovali na celém území českých zemí. Rozšířením tematického záběru o jinojazyčné hudební divadlo se osobnosti české scény dostaly do širšího historického i geografického kontextu a obraz české divadelní kultury 19. století získal středoevropský rozměr. Řada biografií, které encyklopedie obsahuje, je v české literatuře prezentována poprvé.

 

Více o knize ZDE

 

Seznam užívaných zkratek najdete ZDE

 

Citace: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006