Elisabeth Adele
Allram-Lechner
1824
Wien (A)
24. 5. 1861
Praha (CZ)
herečka

Jako herečka debutovala 1843 ve Vídni, 1845 hrála ve společnosti Karla Burghausera v Olomouci. Od 1846 členka německé činohry Stavovského divadla v Praze (obor mladistvých milovnic a naivek). Obsazována převážně ve veselohrách, ale uplatnila se i ve velkých rolích v klasických textech. Přízeň obecenstva jí zajistil půvabný zevnějšek, příjemný hlas a přirozený herecký projev. Byla vynikající recitátorkou.

Autor: Scherl, Adolf

Anton
Balvansky
1815
?
27. 1. 1881
Wien (A)
herec, režisér, divadelní ředitel

Dlouholetý herec a ředitel brněnského městského divadla, posléze ředitel divadla ve Štýrském Hradci a herec v několika rakouských divadlech. Bezmála padesátiletou uměleckou kariéru ukončil jako garderobiér vídeňské Dvorské opery.

Autor: Škrobánková, Klára

Carl Joseph von
Bertalan
24. 4. 1833
Kitsee (A)
1912
?
divadelní ředitel, režisér, herec, dramatik

Příslušník šlechtického rodu a úředník státní správy, který odešel k divadlu. Od 1861 vedl řadu menších divadel na území rakouské monarchie. V českých zemích měl v pronájmu divadla v Olomouci (1874–78), v Teplicích (1876–78) a v Brně (1881, Prozatímní divadlo). V Olomouci upřednostňoval uvádění operních kusů a čelil konkurenci české divadelní společnosti Elišky Zöllnerové.

Autor: Kopecký Jiří

Minna Bichler v neznámé roli. Prager Theaterbuch 1930, Knihovna Divadelního ústavu, Praha.
Minna
Bichler
1858
Klagenfurt am Wörthersee (A) ?
3. 12. 1936
Praha (CZ)
herečka

Dcera herečky Elise Quandt-Bichler. Debutovala v Pešti (1873). Následovala krátká angažmá v berlínském Rezidenztheater (1874–75) a Rezidenztheater v Drážďanech (1875–76). 1876 přijata Eduardem Kreibigem jako členka souboru Stavovského divadla v Praze v oboru naivka a sentimentální milovnice. 1894 ztvárnila titulní roli v pražské premiéře Hauptmannova dramatu Hannele. Po sňatku (1896) s pražským průmyslníkem a mecenášem Alexandrem Richterem (1843–1914) opustila divadlo.

Autor: Ludvová, Jitka

Margarethe
Binder
9. 11. 1801
Schleswig (D)
8. 7. 1870
Pillnitz bei Dresden (Dresden, D)
herečka

Jako dítě z herecké rodiny debutovala už v dětském věku ve dvorním divadle v severoněmeckém Schleswigu. Samostatného angažmá dosáhla 1816 v Petrohradu, podporována svým pozdějším manželem baronem Jacobem von der Klogen vystupovala na německých scénách. 1824–54 působila v souboru německé činohry Stavovského divadla v Praze. Vynikla v oboru bystrých a naivních dívek a díky působivé mimice excelovala v němých rolích (Fenella v Auberově opeře Die Stumme von Portici). Jako vdova se 1825 provdala za zpěváka Sebastiana Josefa Bindera (1796–1845). Po odchodu na odpočinek strávila zbytek života v Praze.

Autor: Scherl, Adolf

Friderike
Bognar
16. 2. 1840
Gotha (D)
6. 3. 1914
Wien (A)
herečka

Dcera zpěváka, kapelníka a skladatele Ignaze Bognara (1810–1883) a herečky Anny Bognar, kteří působili v městském divadle v uherském Budíně. Sestra subrety Henrietty Bognarové (1840–1905). S matkou a sestrou odešla do Olomouce (1844–45), následně do Stavovského divadla v Praze (1846–50). 1858 byla angažována H. Laubem ve vídeňském dvorním divadle, kde byla 1864 jmenována doživotní dvorní herečkou. Proslavila se v oboru sentimentálních milovnic. 1873 byla zproštěna smluvního závazku a hostovala na německých scénách, v Praze 1862, 1869, 1880/81. 1885–88 ji angažoval A. Neumann pro role hrdinských matek a dam v Německém zemském divadle v Praze. 1891 ukončila kariéru ve Vídni.

Autor: Reitterer, Hubert

Carl Peter
Bolze
1785
Erfurt (D)
27. 11. 1865
Praha / Prag (CZ)
herec, inspicient, divadelní nápověda, režisér

Jako druhý milovník byl 1816 angažován do souboru německé činohry Stavovského divadla. Později hrál menší role a podílel se na provozu divadla také jako inspicient, nápověda a vazač divadelních textů. V rolích starců vystupoval i po penzionování 1843. Dvě jeho dcery (Maria, * 1811, a Dorothea, * 1819) se věnovaly divadlu.

Autor: Pavlišová, Jitka

Gustav Bondi, portrétní fotografie Carla Pietznera. Zdroj: Jahrbuch des Brünner Stadttheaters, Brünn 1914, s. 6. MZK, Sig. 00158-0000.147. https://dnnt.mzk.cz/view/uuid:c118d0b0-da4f-11e7-8d21-005056827e52?page=uuid:85801eb0-1167-11e8-8485-5ef3fc9ae867
Gustav
Bondi
1. 11. 1860
Pohořelice (CZ)
11. 5. 1941
Brno (CZ)
divadelní historik, ředitel, tajemník, herec

Dlouholetý sekretář brněnského divadla, které příležitostně i vedl. Po hereckých začátcích v menších společnostech se stal tajemníkem divadel v Linci a Salcburku. Jako divadelní historik výrazně přispěl k mapování dějin divadla v Brně.

Autor: Škrobánková, Klára

Therese Brunetti jako Elsbeth v Kotzebuově hře Der Graf von Burgund. Prager Theaterbuch 1930, Knihovna Divadelního ústavu.
Therese
Brunetti
25. 12. 1782
Wien (A)
20. 5. 1864
Praha (CZ)
tanečnice, herečka

Jako šestnáctiletá přišla do Prahy z Pasova se společností Andrease Josepha Schopfa. 1798–1833 působila jako herečka německé činohry Stavovského divadla. Zprvu se uplatňovala i jako talentovaná tanečnice (provdala se za baletního mistra Joachima Brunettiho, 1773–1823). Za ředitelů Johanna Liebicha a Franze Holbeina rozvinula mimořádnou hereckou kariéru, role naivek a milovnic vystřídaly později oceňované úlohy vážné a tragické, zvláště v Schillerových dramatech. 1813–14 důvěrná přítelkyně pražského divadelního kapelníka Carla Marii von Webera.

Autor: Scherl, Adolf

Karl von Bukovisc, online: www.geni.com.
Karl von
Bukovics
6. 9. 1835
Wien (A)
zpěvák, herec, divadelní režisér, divadelní ředitel

Původně nadporučík, vojenskou kariéru opustil a věnoval se zpěvu (tenor, debut Štýrský Hradec 1858). Po kratších angažmá a rozpačitých kritikách pěveckou dráhu 1867 ukončil. 1869 si pronajal Theater in der Josefstadt (Vídeň), kde režíroval a hrál činoherní role. Zadlužené divadlo stabilizoval, 1872 soubor přesunul do Teplic (zábavný repertoár, veselohry, frašky, operety). Po rozpuštění souboru (1875) odešel do Vídně (ředitel divadla Stadttheater 1880–84, herec komických rolí v Stadttheater, od 1884 Burgtheater).

Autor: Zemanová, Berenika

Auguste Burggraf. Porträtsammlung Manskopf, Universitätsbibliothek, Goethe Universität Frankfurt am Main, online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:30:2-53845.
Auguste
Burggraf
1832
Bamberg (D)
20. 10. 1868
Frankfurt am Main (D)
herečka

Významná herečka druhé poloviny 19. stol. Debutovala v Norimberku (1845), poté hrála v Innsbrucku a ve Štýrském Hradci. 1858 jí angažoval F. Thomé do pražského Stavovského divadla, kde vynikla v řadě hlavních ženských rolí. Po odchodu z Prahy působila ve Frankfurtu n. M. a Mannheimu. Jejím manželem byl herec a režisér Carl Burggraf.

Autor: Jakubcová, Alena ml.

Carl
Burggraf
23. 6. 1819 nebo 1820
Praha (CZ)
10. 11. 1871
Brno (CZ)
herec, režisér

Na území českých zemí často účinkující herec a režisér 19. století. Pocházel z Prahy, první angažmá získal v Plzni 1838. Působil v Olomouci (1842/43) a opakovaně se vracel do Brna (1844, 1860 a 1870), kde se jeho herecká dráha uzavřela. Ve Štýrském Hradci, Linci, Brně, Laibachu, Pešti, Berlíně a Würzburgu zastával též funkci režiséra. Jeho manželkou byla herečka Auguste Burggraf.

Autor: Jakubcová, Alena ml.

Emil Claar. https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Claar#/media/File:Emil_Claar2.jpg
Emil
Claar
7. 10. 1843
Lemberg (Lviv, UA)
25. 7. 1930
Frankfurt am Main (D)
herec, divadelní režisér, divadelní ředitel, literát

Za ředitele Rudolfa Wirsinga byl 1872 angažován jako režisér Stavovského divadla v Praze. Do provozu zasáhl dramaturgicky (obohatil repertoár mj. o operety a kusy lehčího žánru), pečoval též o výpravu. 1875 byl favorizovaným kandidátem na místo ředitele divadla, po neúspěchu (vybrán Eduard Kreibig) 1876 odešel do Berlína. 1879 se stal generálním intendantem činohry a opery ve Frankfurtu n. M. Jeho manželkou byla herečka Hermine Claar, roz. Delia (sňatek 1871).

Autor: Pavlišová, JitkaLudvová, Jitka

Hermine
Claar
8. 4. 1844
Wien (A)
21. 11. 1908
Frankfurt am Main (D)
herečka

V oboru mladých milovnic debutovala 1864 v Pešti. V městském divadle v Lipsku se seznámila s budoucím manželem, režisérem Emilem Claarem (sňatek 1871). 1872–76 spolu působili v německém činoherním souboru pražského Stavovského divadla. Hrála různé typy rolí, především veseloherní postavy a mladší salónní dámy. Po neúspěšné kandidatuře manžela na post ředitele divadla odešli oba do berlínského Residenztheater (1876). Později působila jako herečka bez stálého angažmá.

Autor: Pavlišová, JitkaLudvová, Jitka

Heinrich
Cuno
asi 1773
Berlin (D) [?]
31. 3. 1829
Karlovy Vary (CZ)
dramatik, herec, divadelní ředitel

Vyučil se knihkupcem. Byl členem Döbbelinovy a Schantorchovy divadelní společnosti, 1808-10 vedl vlastní společnost. Je autorem téměř dvaceti her, největší popularity dosáhl rytířsko-loupežnickou hrou Die Räuber auf Maria Culm, oblíbenou u kočovných společností a lidových loutkářů.

Autor: Ludvová, Jitka

Ignatz
Czernits
27. 5. 1814
Fünfkirchen (Pécs, H)
22.1. 1896
Peggau (A)
divadelní režisér, herec, divadelní režisér, zpěvák

Působil v řadě rakouských divadel. Od 1868 vedl čtyři sezony divadlo v Olomouci, kde také vystupoval jako zpěvák. Později se věnoval převážně režii. 1875–78 si pronajal městskou německou scénu v Brně. Na obou scénách uváděl především populární soudobé hry a operety se zaměřením na hostování populárních hereckých osobností.

Autor: Ludvová, JitkaKopecký Jiří

Gottfried
Denemy
1810
Köln (DE)
15. 1. 1891
Bílovec / Wagstadt (CZ)
herec, režisér, divadelní ředitel

Působil v řadě divadel ve střední Evropě. 1839 angažován v pražském Stavovském divadle. 1857–60 spoluředitel brněnského divadla, 1870–71 řídil divadlo v Jihlavě. Se zetěm C. Seyfferthem řídil divadlo ve Františkových Lázních. Byl členem společností G. J. Mussika, C. Mosera, J. H. Treue a S. Linggové. V závěru života působil na severní Moravě a ve Slezsku. Jeho manželkou byla zpěvačka Caroline roz. Neyová (1823–1894).

Autor: Hanoušek, Martin

Anna
Dietz
7. 10. 1835
Praha (CZ)
9. 2. 1926
Königsberg/Kaliningrad (RUS)
herečka

Představitelka dětských rolí, později mladých naivních dívek a milovnic. Nejdéle působila v pražském Stavovském divadle, hrála také v Řezně, v Brně, v Berlíně či v Královci. Divadelní kariéru ukončila po uzavření manželského svazku. 

Autor: Hanoušek, Martin

Carl Dietz (Zdroj: Státní oblastní archiv Praha)
Carl
Dietz
1804
Magdeburg (DE)
7. 9. 1865
Praha (CZ)
herec

Dlouholetý člen pražského německého divadla (1834–64), představitel hrdinů, bonvivánů a později komických postav, šarží a charakterních rolí. Herec všestranného talentu, který se dobře uplatnil v rozličném repertoáru.  

Autor: Hanoušek, Martin

Karl Dolt (Zdroj: SOA Praha)
Karl
DOLT
24. 3. 1808
Linz (Ö)
12. 3. 1882
Smíchov (Praha, CZ)
herec, zpěvák, režisér

Významný komik, který se proslavil v žánru vídeňské frašky a v Nestroyových hrách. Rodina pocházela z Itálie, od mladého věku žil v Praze. Debutoval ve Stavovském divadle (1832), hrál v divadlech v Linci, Štýrském Hradci a ve Stuttgartu, od 1842 se vrátil do Prahy a dalších třicet let byl členem Stavovského divadla.

Autor: Ludvová, Jitka

Eduard
Dubsky von Wittenau
9. 5. 1868
Lochotín (Plzeň, CZ)
21. 7. 1892
Plzeň (CZ)
publicista, kritik, dramatik, libretista

Nadějný divadelní kritik a publicista, jehož tvůrčí dráhu ukončila předčasná smrt. Referáty a fejetony publikoval od 1888 v Allgemeine Kunst-Chronik, Frendenblatt a Pester Lloyd. Necelý rok byl šéfredaktorem Pilsner Zeitung, kde mj. zavedl pravidelnou divadelní rubriku. Je autorem několika drobnějších divadelních her a libret.

Autor: Zemanová, BerenikaPetrbok, Václav

Marie Louise
Dustmann-Meyer
22. 8. 1831
Aachen (D)
2. 3. 1899
Charlottenburg (Berlin, D)
zpěvačka

Dcera divadelního inspektora Friedricha Augusta Meyera a sestra hereček Marie Meyer (1840–1908) a Friderike Meyer. Teta spisovatele Gustava Meyerinka. Pěvecké vzdělání získala od matky Marie Meyer, která působila jako zpěvačka ve Vratislavi. 1848 debutovala ve Vídni. 1854–57 byla první sopranistkou pražského Stavovského divadla, 1857–75 v angažmá ve vídeňské dvorní opeře. Ve Vídni ceněná pěvkyně oratorií a písní hostovala na německých jevištích, ve Stockholmu a v Londýně.

Autor: Offenthaler, Eva

Wilhelm Ludwig
Eichenwald
12. 12. 1828
Frankfurt (Oder) (D)
9. 6. 1910
Dresden (D)
herec, zpěvák, divadelní režisér

Začínal v rolích mladých milovníků, 1862–76 byl angažován ředitelem Franzem Thomé v pražském Novoměstském divadle pro komické role se zpěvy. Uplatnil se i jako režisér. 1884–95 působil v německém souboru Stavovského divadla, kde hrál role otců a charakterní postavy. Vynikl především jako herec jemných komických rolí.

Autor: Pinkerová, HelenaLudvová, Jitka

Ferdinand Valentin
Ernst
1799
Mainz (D) nebo Darmstadt (D)
8. 3. 1852
Praha (CZ)
herec, divadelní režisér, dramatik

Z Vídně do Prahy ho přivedl ředitel Franz Holbein. Ve Stavovském divadle působil jako herec (uplatnil se zejména v oboru pozitivních hrdinů). Později režíroval (převážně operu) a zasadil se o zlepšení scénické stránky představení. Autor tří veseloher a libret německých oper pro kapelníka Františka Škroupa (Udalrich und Bozena, Die Geisterbraut). Manžel herečky a zpěvačky Marianny Katharine Ernst, roz. Seidler (1808 ? – 1869).

Autor: Ludvová, Jitka

Ferdinand Esslair, grafika. Zdroj: Rakouská národní knihovna, obrazový archiv a sbírka portrétů, signatura: PORT_00147113_01 POR MAG. http://data.onb.ac.at/rec/baa9125357
Ferdinand
Esslair
2. 2. 1772
Hošťálkovy (Gotschdorf) (CZ) n. Osijek (Esseg) (HR)
10. 11. 1840
Mühlau u Innsbrucku (A)
herec, režisér

Slavný herec, jehož začátek kariéry je spjat s angažmá v pražském Stavovském divadle (1798–1800). Do Prahy se vrátil s dvěma cykly pohostinských vystoupení 1826 a 1830. Soubor kritik z prvního hostování byl vydán tiskem pod názvem Esslair in Prag.  

Autor: Hanoušek, Martin

Johann Nepomuk
Feichtinger
15. 3. 1812
Traunkirchen (A)
16. 9. 1872
Děčín (CZ)
herec, ředitel divadelní společnosti

Hocha, Josefa Lutze) řadu měst Monarchie a 1834 hrál v souboru ředitele Stögera ve Stavovském divadle. 1838 založil vlastní společnost, která hrála v Čechách německy a česky, převážně činoherní repertoár; nadále se nechával najímat jako herec. Ve společnosti působila jeho manželka, herečka Wilhelmina, roz. Steinhauser (1814–1876); od 1855 se na vedení podíleli synové Theodor (1837–1915) jako hudební ředitel a Julius Karl (1840–1878) jako herec a pokladník.

Autor: Hanoušek, Martin

Theodor
Feichtinger
1837
Plzeň (CZ)
16. 10. 1915
Litoměřice (CZ)
herec, hudebník, dirigent, ředitel divadelní společnosti

Syn ředitele divadelní společnosti Feichtinger, Johann Nepomuk (1812–1872) a herečky Wilhelminy, rozené Steinhauser (1814–1876). V otcově společnosti působil jako herec (dětské a mladistvé role), hudebník a instrumentalista, od 1855 jako hudební ředitel. S bratrem Juliem Karlem F. (1840–1878) převzal po smrti otce divadelní podnikání (1872), společnost hrála německy a česky v severních a severozápadních Čechách převážně činoherní repertoár. Po sňatku 1870 se zpěvačkou a herečkou Alwine Schüssel (1844–1934) se repertoár společnosti rozšířil o hudební.

Autor: Hanoušek, Martin

Ludwig
FEIDLER
1801
Domanów (PL)
3. 12. 1867
Cheb (CZ)
herec, divadelní ředitel, režisér, dramatik

Majitel divadelní společnosti, kterou převzal po svém otci Johannu Antonu Feidlerovi. F. společnost hrála převážně v severozápadních a severních Čechách od 1835 do pol. 60. let., včetně dlouhodobějších nájmů divadel v Chebu a Františkových Lázních. Ve své společnosti vystupoval jako herec a režíroval. Mimo to byl také autorem dvou divadelních her.

Autor: Hanoušek, Martin

Franz
Feistmantl
21. 8. 1786
Innsbruck (A)
27. 10. 1857
Praha (CZ)
herec, účinkující

Začínal jako divadelní nápověda a operní zpěvák v Innsbrucku. U společnosti Wilhelma Frasela se seznámil s vídeňským komikem Wenzelem Scholzem a získal zkušenosti v oboru frašky, ve kterém se proslavil. 1809 angažován v Brně, 1810 a od 1814 v Olomouci u Josefa Bannholzera (jako herec, zpěvák tenorových rolí, tanečník a režisér). 1817 angažován ředitelkou Johannou Leibich ve Stavovském divadle v Praze, kde zůstal po celý zbytek života. Hrál německy, ale v dvojjazyčné postavě Jirky (Štěpánek: Čech a Němec) uplatnil i češtinu. 1830 byl přijat mezi pražské měšťany za umělecké zásluhy.

Autor: Ludvová, Jitka

Theodore von Fiedler-Wurzbach, 1885.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodora_Fiedler_Wurzbach_1885_Eigner.jpg
Theodore von
Fiedler - Wurzbach
6. 2. 1844
Lemberg (Lviv, UA)
24. 6. 1894
Straßburg (Strasbourg, F)
herečka

Jako herečka německé činohry debutovala 1862 v pražském Stavovském divadle. Po angažmá v Dessau se 1879 vrátila do pražského angažmá (role hrdinek a charakterní role). 1883 - 1886 učila deklamaci na Pražské konzervatoři. 1886 – 1887 v angažmá v Městském divadle v Brně v oboru hrdinských matek. 1888 odešla do Městského divadla ve Štrasburku. Jejím manželem byl spisovatel a dramaturg Karl Fiedler (1838 – 1887).

Autor: Reitterer, Hubert

Wilhelmine
Fink
11. 11. 1850
Wrocław / Vratislav (PL)
21. 1. 1924
Šternberk (CZ)
divadelní ředitelka, herečka

Herečka a divadelní ředitelka Wilhelmina Finková působila od 2. poloviny 80. let 19. stol. do poloviny 20. let 20. stol. se svou divadelní společností zejména na území Moravy, Slezska a části východních Čech. Její společnost patřila k lokálním a upřednostňovala především zábavný repertoár. Od konce 90. let 19. století uváděla i operetu.

Autor: Pracná, Sylva

Karl Wilhelm
Fischer
1802
Bremen (DE)
10. 9. 1873
Litoměřice (CZ)
herec, zpěvák, pedagog

Dlouholetý přední herec Stavovského divadla, představitel hrdinských, milovnických, charakterních a otcovských rolí, vyznačující se oduševnělostí hereckého projevu, kultivovaným přednesem a deklamací.

Autor: Hanoušek, Martin

Adolf
Franckel
20. 10. 1821
Brno (CZ)
28. 4. 1896
Wien (A)
divadelní režisér, dramatik, divadelní režisér

Získal široké vzdělání. 1866 ředitelem Městského divadla na Zelném trhu v Brně. 1870 přešel se souborem do vídeňského Theater in der Josefstadt. Uváděl především operu, později lehčí žánry. Režíroval v Hamburku, Brémách a v Theater an der Wien. 1882 – 1885 ředitelem nově postaveného Městského německého divadla Na hradbách v Brně (první plně elektrifikované divadlo v Evropě). I přes umělecké kvality po organizační stránce neuspěl. Od 1887 vedl sekretariát spolku Verein des deutschen Volkstheatres.

Autor: Dočkalová, Monika

Ludwig August
Frankl
3. 2. 1810
Chrast bei Chrudim (CZ)
12. 3. 1894
Wien (A)
novinář, básník, spisovatel, dramatik

Během studií v Čechách napsal několik divadelních her, uvedeno bylo pouze drama Die Brautnacht. Většinu života prožil ve Vídni, kde se proslavil jako literát a publicista. Zakladatel a vydavatel časopisu Sonntagsblätter 1842–48. Je autorem životopisných skic F. Grillparzera, F. Hebbela a F. Raimunda.

Autor: Petrbok, Václav

August Johann
Frey
1829
Graz (A)
18. 9. 1897
Bruntál (CZ)
ředitel cestující společnosti, divadelní režisér, herec

Otec Jakob Bernard Frey (1784 – 1836) byl herec a režisér, matka Elisabeth Frey a sestra Frey, Marie Magdalena (1812 – 1870) byly herečky. Vyrostl v divadelním prostředí a působil jako herec v řadě hereckých společností v Čechách. 1876 získal koncesi pro vlastní divadelní podnikání a začal režírovat. Společnost působila v menších obcích v severních a severozápadních Čechách a hráli v ní jeho dva synové (syn Gustav získal koncesi pro operetní společnost) a dvě dcery. Společnost zanikla na počátku 20. století.

Autor: Ludvová, Jitka

Friedrich
Frey
1824
Schönau u Heidelbergu
28. 10. 1892
Praha nebo Heidelberg
herec

Městským úředníkem v Mannheimu, ale zajímal se o divadlo. 1840 debutoval v Oldenburku. 1852 angažován ředitelem Stögerem ve Stavovském divadle v Praze. Pro svoje atraktivní vzezření hrál postavy milovníků a později charakterní role (titulní role, Schiller: Don Carlos) 1882 byl penzionován. Manželka Frey, Marie Magdalena (1815 – 1870), rozená Frey.

Autor: Ludvová, Jitka

Marie Magdalena
Frey
1812
Vídeň
24. 8. 1870
Praha
herečka

Otec Jakob Bernard Frey (1784 – 1836) byl herec a režisér, matka Elisabeth Frey herečka. Bratr August Johann Frey (1829 – 1897) ředitelem cestující div. společnosti. Debutovala v dětských rolích ve Štýrském Hradci, kde režíroval její otec. 1831 a 1833 pohostinsky vystoupila v Brně. 1834 přesídlila do Prahy, kde byla kmenovou členkou souboru Stavovského divadla v oboru naivek a sentimentálních milovnic (Deborah, Mosenthal: Deborah), později v oboru salónních dám a důstojných matek. Často hrála s manželem, hercem Friedrichem Freyem (1824 – 1892).

Autor: Ludvová, Jitka

Portrét J. Korntheuera, Brünner Theater-Taschenbuch für das Jahr 1814.
Friedrich Joseph
Korntheuer
15. 2. 1779
Wien (A)
28. 6. 1829
Wien (A)
herec, režisér, dramatik, divadelní ředitel

Vídeňský herec, který 1809–11 působil v Brně také jako režisér. Od 1813 divadlo vedl, ale v krátké době se zadlužil a 1815 odtud odešel. Od 1821 hrál ve vídeňském Divadle v Leopoldstadtu, kde se proslavil jako komik v kouzelných hrách F. Raimunda.

Autor: Škrobánková, Klára

Amalie
Fries
1823
Münster ?
8. 10. 1887
Praha
herečka, zpěvačka

Prvně se objevila v Detmoldu, kde působila šest sezón jako představitelka druhých milovnic a naivek. Od 1846 angažována v Praze, kde setrvala po celý život (hrála do 1885). Za ředitelů Hoffmanna a Stögera vynikla jako milovnice v soudobých fraškách, veselohrách, lidových hrách a ve hrách se zpěvy. Roli Ulriky (Benedix: Die zärtlichen Verwandten) hrála od 1866 do 1880. Byla údajně přítelkyní divadelního kritika Ferdinanda Mikovce (1826 – 1862).

Autor: Ludvová, Jitka

Julius
Fritzsche
25. 3. 1844
Drážďany
19. 11. 1907
Berlín
divadelní ředitel, herec, divadelní režisér, zpěvák

Jako dítě byl členem baletního souboru drážďanského dvorního divadla. Hereckou dráhu zahájil v Ambergu a postupně se vypracoval z rolí milovníků k úlohám hrdinů a bonvivánů. Jako divadelní ředitel působil od 1870 (Oravitz, Košice, Těšín, České Budějovice). 1878 – 1880 nájemce městského divadla v Olomouci. Uváděl nové operety a opery (Verdiho Aidas velkolepou výpravou), s menším úspěchem činohru, ale provoz divadla byl prodělečný. 1880 vedl hamburské Carl-Schulze-Theater, od 1881 berlínské Friedrich-Wilhelmstädtische Theater, kde úspěšně uváděl operetní repertoár. Manželka operetní a operní zpěvačka Josefine Fritzsche, roz. Wagner (1849 – 1893).

Autor: Křupková, Lenka

Christian
Gallmeyer
1816 (?)
25. 2. 1867
Wien (A)
herec, režisér, divadelní ředitel

Působil jako milovník v Linci, Lvově, Vídni, Temešváru, Budě a ve Štýrském Hradci. 1853 byl jako herec komických rolí angažován v Brně, 1856–58 spoluředitelem brněnského divadla. 1860–61 hrál v pražském Stavovském divadle, následně v Mohuči a v Budíně. Manžel herečky Kathariny Tomaselliové (1811–1857) a otčím zpěvačky Josephine Gallmeyerové (1838–1884).

Autor: Zemanová, BerenikaMagdová, Marcela

Josef
Geiger
10. 9. 1845 nebo 1848
Vídeň
2. 10. 1890
Vídeň (?)
herec, spisovatel

Jako herec začínal ve Vídni. 1863 – 1866 členem německé činohry ve Znojmě (role mladistvých milovníků a venkovských chlapců). 1866 – 1867 angažován v Linci. 1873 – 1885 členem souboru pražského Německého zemského divadla, kam jej přivedl ředitel R. Wirsing. Vystupoval v rolích konverzačních milovníků a bonvivánů. 1866 odešel do Wiener Carltheater.

Autor: Reitterer, Hubert

Wolfgang Adolf
Gerle
6. 7. 1783 nebo 1781
Praha
29. 7. 1846
Praha
spisovatel, novinář, dramatik

Narodil se do knihkupecké rodiny. 1714 – 1846 profesorem italštiny na pražské konzervatoři. Člen literárního spolku Ludlamshöhe, 1810–1836 redaktor periodik Prager Oberpostamtszeitung (později Prager Zeitung), Panorama des Universums a Der Kranz, ve kterých informoval o pražském společenském dění. Pro divadlo psal především veselohry, lidové hry a frašky, které se hrály na řadě scén střední Evropy. Veselohra Die Vormundschaft (spoluautor Uffo Daniel Horn) získala 1836 cenu nakladatele J. G. Cotta za nejlepší veselohru roku. Byl autorem řady úspěšných dramatizací.

Autor: Vavroušek, Martin

Josef
GLÖGGL
11. 3. 1799
8. 5. 1858
ředitel, herec, režisér

Divadelní ředitel a operní režisér, který působil v řadě divadel v rakouských zemích. V sezoně 1842/43 byl ředitelem divadla ve Znojmě, v letech 1843–49 vedl brněnské městské divadlo. Úspornými opatřeními se mu podařilo scénu finančně stabilizovat, avšak na úkor umělecké úrovně.

Autor: Škrobánková, Klára

Carl
Haag
1809 ?
Darmstadt
12. 4. 1877
Baden u Vídně
herec, divadelní režisér, divadelní ředitel

Syn herce Wilhelma Haaga (? – před 1836). Jako herec působil v Pešti a ve Vídni. V městském divadle v Olomouci byl angažován jako první milovník (1835/36). 1856 založil německou společnost, která hrála ve Vídni, v Olomouci, Prostějově, a Karlových Varech. V Olomouci (1859 – 1862) angažoval výrazné pěvecké osobnosti a s úspěchem uváděl operní (Meyerbeer: Dinorah) a operetní repertoár, s menším úspěchem činoherní.

Autor: Balatková, Jitka

August
Haas
8. 4. 1814
Písek (CZ)
24. 11. 1878
Vejprty (CZ)
herec, režisér, divadelní ředitel

Po dobu více jak třiceti let byl stálým hercem u Feidlerovy divadelní společnosti, která působila v převážně v severních a severozápadních Čechách (1834–67). Od 1868 vedl vlastní společnost, která působila v týchž lokalitách. Jeho manželkou byla herečka Amalie, roz. Feidlerová.

Autor: Hanoušek, Martin

Friedrich Haase, kol. 1910. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Haase_(Schauspieler)#/media/File:FriedrichHaasePortrait.JPG
Friedrich Ludwig Heinrich
Haase
1. 11. 1825
Berlín
17.3. 1911
Berlín
herec, divadelní režisér, divadelní ředitel

Podporován pruským králem Friedrichem Wilhelmem IV. se školil u Friedricha Tiecka. 1846 debutoval ve Výmaru, od 1848 působil ve dvorním divadle v Berlíně. 1850-1852 angažován Johannem Hoffmanem v pražském Stavovském divadle, kde ztvárnil řadu charakterních rolí (Mefistofeles, Hamlet nebo Shylock). Byl populární a respektovanou osobností německého divadla jako herec, režisér a jako ředitel (1870 – 1876 vedl městské divadlo v Lipsku). S úspěchem herecky hostoval na řadě světových scén.

Autor: Ludvová, Jitka

Conrad Hallenstein (1867). Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení.
Conrad
Hallenstein
15. 1. 1833
Frankfurt am Main (D)
28. 9. 1892
Purkersdorf u Vídně (Ö)
herec

H. byl významnou postavou německého divadla 2. pol. 19. stol. Proslavil se vážnými rolemi hrdinských milovníků, byl jedním z nejznámějších recitátorů své doby. V 60. letech 19. stol. působil v pražském Stavovském divadle, v 70. a 80. letech byl jednou z hvězd vídeňského Dvorního divadla. Zakládající člen umělecko-recesistického spolku Schlaraffia.

Autor: Zemanová, Berenika

Seligmann
Heller
8. 7. 1831
Roudnice nad Labem / Raudnitz (CZ)
8. 1. 1890
Wien (A)
divadelní kritik, básník, publicista, překladatel, pedagog

Narodil se v německo-židovské rodině, studoval ve Vídni. Kromě literární a překladatelské činnosti se věnoval divadelní kritice: 1867–72 referoval v pražském deníku Bohemia, 1872-73 psal do vídeňského Deutsche Zeitung. V kritikách uplatňoval široký kulturní rozhled a byl znám vysokými nároky na umělecké dílo a svou neochotou ustupovat většinovému vkusu.

Autor: Petrbok, Václav

Friederike
Herbst
1805
Temešvár
22. 6. 1866
Praha
herečka, dramatická autorka

Debutovala v Berlíně. 1820 – 1821 působila v pražském Stavovském divadle, 1822 angažována v Brně v oboru první milovnice. Po angažmá ve Vratislavi a Štýrském Hradci se 1829 vrátila do Prahy, kde patřila k předním silám německého činoherního souboru. Dokázala ztvárnit mnohotvárné typy od charakterních až po komické. Po penzionování (1854) vyučovala deklamaci na konzervatoři.

Autor: Ludvová, Jitka