Flos, František

František Flos na civilní fotografii, b. d., fotograf neuveden. LA PNP, fond František Flos.
František
FLOS
27. 7. 1864
Přelouč (CZ)
8. 1. 1961
Praha (CZ)
prozaik, dramatik, redaktor, překladatel

Plodný autor naučných dobrodružných románů a tematicky pestrých her pro mládež, jež pojí vlastenecký akcent a oslava poctivé práce a ctnostného, činorodého lidského jednání. Prosazoval a psal dramata pro dětské publikum zasazená do reálného prostředí; u ochotníků mu nicméně větší oblibu přinesla ta, v nichž se svět skutečný prolíná se světem fantazie. Z pozice pedagoga obhajoval divadlo jako účinný výchovný prostředek.

Pocházel z rodiny obchodníka s dobytkem. Po absolvování Učitelského ústavu v Hradci Králové působil jako učitel češtiny, dějepisu a zeměpisu na obecných školách v Kladrubech nad Labem, Býchorech, Červených Pečkách a Nebovidech. 1904 nastoupil do měšťanské školy v Týnci nad Labem, kde zůstal do 1923, kdy byl jmenován okresním školním inspektorem v Pardubicích. Během pedagogické dráhy byl činný v ochotnických spolcích v Nebovidech a Týnci nad Labem. 1924 odešel do důchodu, přestěhoval se z Týnce do Prahy-Spořilova a následujících třicet let se věnoval literární tvorbě pro mládež.

Literární tvorbu F. započal pohádkami, humoreskami a drobnými prózami z venkovského prostředí, z nichž nejzdařilejší byl cyklus veselých příběhů o svérázném lidovém mudrci Šibraváčkovi. Po méně úspěšném pokusu o psychologický román pro dospělé se koncem 20. let zaměřil na umělecko-naučnou literaturu pro mládež, v níž dosáhl největší obliby a uznání. Napsal na dvě desítky dobrodružných románů pro mládež, zasazených převážně do exotických končin a propojujících napětí s přírodopisnými a zeměpisnými poznatky i morálním posláním. Redigoval lidové kalendáře Palacký a Havlíček a 1920 založil časopis pro mládež Úsvit. Překládal z francouzského a anglického jazyka (Zola, Flaubert, Theuriet, Sheridan).

Jádro F. dramatické tvorby tvoří jedenáct her pro děti a mládež. Z poloviny se jedná o realistická dramata oproštěná od prvků nadpřirozena: Vzácný kolovrat podává příběh zchudlé vesnické rodiny, které se díky vnuččiným výjimečným dovednostem v předení dostane finanční pomoci od kněžny; nevyjasněné úmrtí otce je námětem ponuré hry s detektivními prvky Tajemný les; v dramatu Ferda detektiv se F. volně inspiroval Stroupežnického Našimi furianty (malý Ferda odhalí pravého pachatele loupeže, z níž byl neprávem obviněn jeho strýc, vesnický ponocný); Přírodopisná exkurze je fraška ze studentského života založená na principu převleků; V přestávce žertovná deklamace pro šest dívek. Ve zbylých dramatech F.mísí svět reálný se světem fantazie. V ochotníky oblíbených hrách V zajetí skalních mužíků a Létající restaurace u deseti haléřů je skupina dětí konfrontována s nadpřirozenými silami, nad nimiž vítězí důvtipem a odvahou. Českou variaci na Maeterlinckova Modrého ptáka představuje veršované drama Cep a kosa, příběh o nalezení smyslu života v poctivé práci, v němž F. nechává ožít rolnické symboly venkova (Žito, Ječmen, Koukol, Potůček aj.). Veselohra Nanynka z Týnice, již lze inscenovat i jako loutkové divadlo, líčí příběh pasačky, která dojde ve světě štěstí díky tanci polka, jejž sama vymyslela. Historická loutková hra Kralevic v zajetí vychází z osudů českého krále Václava II. V obou posledně jmenovaných dramatech se hlavním hybatelem děje a zdrojem komiky stává postava prostořekého Kašpárka, vyjadřujícího se zčásti v sarkastických popěvcích.

Tematicky různorodou skupinu F. her pro děti a mládež prostupuje motiv lásky k vlasti a české krajině, často podpořený národními písněmi, a adorace poctivé práce, lidské odvahy a činorodosti. Slabinou her jsou leckdy kompoziční nedokonalost (nelogické dějové zvraty) a příliš rozvleklé promluvy. To však nebránilo, aby se staly oblíbenými a hojně studovanými ve školních divadlech, v Sokolu, Orlu apod.

F. je rovněž autorem tří her pro dospělé publikum. Vážné kusy Žena a Lavina, oba označeny autorem jako „několik scén“, trpí nedostatečně psychologicky motivovaným jednáním postav a nevěrohodným, překotným závěrem. Zdařilejší je salonní komedie Konzul z ostrovů, postavená na svatebních intrikách, vedoucích ke komickým nedorozuměním.

V teoretických statích o literatuře, publikovaných převážně v Úhoru a v Mladém světě, se F. věnoval také dramatické literatuře pro děti a mládež a výchovným aspektům divadla: upozorňoval na nezdravou převahu pohádkových dramatizací a na nedostatek dětských divadelních her zasazených do skutečnosti; z pozice pedagoga prosazoval divadlo jako plnohodnotnou součást školní výchovy, učící děti veřejnému mluvenému projevu, odvaze a kázni. Podporoval spolupráci ochotnických spolků se školami.

Pseudonymy a šifry

Adolf Brabec, Filip Brabec, Filip Kos, F. Konopka, Fr. Strnad, F. Vrabec, Pěnkava, Rorejs

Hry

Žena, t. 1904; Lavina, t. 1905; V zajetí skalních mužíků, t. 1910; Vzácný kolovrat, t. 1911; Kralevic v zajetí, t. 1912; Cep a kosa, t. 1915; V přestávce, t. 1916; Nanynka z Týnice, t. 1917; Konzul z ostrovů, t. 1928; Tajemství lesa, t. 1932; Ferda detektiv, t. 1934; Létající restaurace u deseti haléřů, t. 1936; Přírodopisná exkurze, t. 1938; Srdéčko na prázdninách, t. 1938.

Teatralia

Staročeské lidové hry vánoční, Český lid 4, 1895, s. 125–133; Divadelní hry pro mládež, Úhor 14, 1936, s. 117–120; Dětské divadelní hry, Československé divadlo 16, 1933, s. 242–244.

Prameny

LA PNP: osobní fond Františka Flose, inventář → H. Klínková, 1996.

SOA Zámrsk: matrika narozených 1857–1869, f. ú. církve římskokatolické v Přelouči, inv. č. 7750, sign. 1813, fol. 162.

Literatura

Ref. Vzácný kolovrat: J. Hais Týnecký, Hlas národa, příloha Nedělní listy 12. 11. 1911; A. Veselý, Česká revue 4, 1911, s. 190–191; V. Červinka, Zlatá Praha 29, 1912, s. 132 ● ref. Cep a kosa: Kv., Česká osvěta 12, 1916, s. 46 ● ref. V přestávce: Svbd [O. Svoboda], Úhor 5, 1917, s. 51 ● ref. Nanynka z Týnice: Svbd [O. Svoboda], Úhor 6, 1918, s. 12; Promy [H. Sedláček], tamtéž 11, 1923, s. 91; V. Brtník, Venkov 14. 7. 1923 ● k sedmdesátinám: -och- [F. S. Procházka], Zvon 34, 1934, s. 687; dk., České slovo 26. 7. 1934; A. Wenig, Úhor 22, 1934, s. 129–131; J. Petrus, tamtéž, s. 134–136 ● k pětasedmdesátinám: nesign., Lidové noviny 28. 7. 1939; nesign., Národní práce 28. 7. 1939; k., Úhor 27, 1939, s. 133 ● k devadesátinám: F. Hampl, Nový život 6, 1954, s. 417–419; J. Štraus, Komenský 79, 1955, s. 83–84 ● F. Hampl: Zlatý máj 1, 1956, s. 54–56 (k dvaadevadesátinám) ● nekrology: J. Hostáň, Učitelské noviny 11, 1961, č. 3, s. 6; F. Hampl, Lidová demokracie 20. 1. 1961 ● Z. Heřman: Nad dílem F. F., Dobrodružné poznávání, Praha 1962, s. 14, 15, 37–49.

ČBS, Komenský, Kunc, LČL, Masaryk, ODS, Otto-dod, PSN, SČS 1964, SČS 2000, Universum

Vznik: 2018

Autor: Černá, Johana