Chválová, Lída

Ludmila Chvalová na civilní fotografii, 1941, foto: firma Schlosser a Wenisch. Sbírka Národního muzea, Divadelní oddělení, H6p-4816/50, sign. 52 F 337.
Lída
Chválová
5. 2. 1917
Praha (CZ)
5. 10. 1972
Praha (CZ)
herečka

Půvabná herečka zvučného hlasu, jež nezískala dostatek příležitostí rozvinout své nadání pro psychologické herectví. Prošla třemi angažmá (Národní divadlo moravskoslezské, Národní divadlo a vinohradské divadlo), v nichž se uplatnila především jako představitelka vedlejších rolí svérázných, energických dívek, ale obsáhla i hlubší, lyričtější typy či ženy zmítané vášněmi. Ze zdravotních důvodů byla nucena hereckou kariéru předčasně ukončit.

Vlastním jménem Ludmila Chválová. Otec byl zaměstnancem ministerstva železnic. Ch. začala 1932 studovat Státní konzervatoř v Praze, nedokončila ji kvůli nabídce angažmá do Národního divadla moravskoslezského, kam nastoupila v létě 1935 a hrála zde dvě sezony. V dubnu 1937 hostovala v Národním divadle v úloze Hostinské v Puškinově Borisu Godunovovi a t. r. na podzim byla přijata do angažmá. V červnu 1940 s ní Národní divadlo rozvázalo smlouvu. Po zdařilém hostování v Městském divadle na Královských Vinohradech v červnu 1941 (Celia, Shakespeare: Jak se vám líbí) se stala jeho členkou a na vinohradské scéně setrvala až do 1954 (Divadlo československé armády), kdy se pro nemoc musela herectví vzdát. Zemřela 1972 v ústraní a pozapomenuta.

Pohledná herečka útlé postavy, zajímavé, ostřeji řezané tváře a zvučného, hlouběji položeného hlasu ztvárnila v prvním, ostravském angažmá několik temperamentních, svéhlavých mladých hrdinek (Kristýna, J. de Létraz: Miláček; Heša Dulská, G. Zapolska: Morálka paní Dulské). Vynikla zde ale především v úlohách vybízejících k hlubšímu psychologickému odstínění, jako byla Stáza ze Šrámkova Léta, v níž dobře vystihla, vyhnuvši se přepjatým emocím, roztouženost a vnitřní zmatky mladé dívky. Díky úspěchu v této roli byla angažována do Národního divadla, kde jí režisér K. Dostal na začátek svěřil hned hlavní roli Luisy v Schillerových Úkladech a lásce. Ch. si neporadila s romantickým sentimentem postavy a po úvodním selhání byla obsazována převážně do vedlejších či epizodních rolí dívek a mladých žen vážného i komediálního repertoáru. Kritiku zaujala procítěným smutkem své Věry Danilovny (A. N. Ostrovskij: Les), až děsivě autentickým šílenstvím v úloze Brigitty (R. Billinger: Noc běsů) či hravou koketností své zpěvačky z Hlávkovy Panamy. Dvě větší herecké příležitosti se Ch. naskytly na konci působení v Národním divadle: s jemnou lyričností sehrála Hero ze Shakespearova Mnoha povyku pro nic a velkým úspěchem byla psychologická studie vnitřního přerodu Hely, hlavní hrdinky Šimáčkova Jiného vzduchu (roli narychlo nazkoušela za náhle onemocnělou M. Glázrovou). Podobné náročnější a rozsáhlejší úlohy, v nichž by mohla uplatnit dosud málo využitý talent pro niterné psychologické herectví, střídmé ve výrazových prostředcích, zato promyšlené v každém detailu, se Ch. již nenaskytly. Ve vinohradském divadle ztvárňovala převážně vedlejší veseloherní role rozverných koketek a naivek (Helena, S. Pugliese: Mořský koník; Vittoria, C. Goldoni: Zpívající Benátky). Větší prostor zde získala jen jako vypočítavá milenka Helena (J. Bókay: Vdaná žena) či jako pološílená, vášněmi zmítaná Jana (J. Anouilh: Romeo a Jana). Po 1948 se dočkala již jen několika epizodních rolí v budovatelské dramatice.

Ve filmu se Ch. objevila poprvé 1940 jako Mína v Čekankách V. Borského. Následovaly dvě větší úlohy v komediích M. Friče: Karla Molendová v Roztomilém člověku (1941) a Slávka v Tetičce (1941), po nich získala už jen čtyři epizodní role (Počestné paní pardubické, 1944; Černí myslivci, 1945; Nikola Šuhaj, 1947, Čapkovy povídky 1947).

Role

Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava

Dafné Martinová (G. S. Kaufman: Černá věž), Anna (E. Bourdet: Časy se mění), Hazel Nilesová (E. O’Neill: Smutek sluší Elektře), Kristýna (J. de Létraz: Miláček) – 1935; Helena z Trévillacu G. A. de Caillavet – E. Rey: Rozkošná příhoda), Hančí (V. Werner: Lidé na kře), Táňa (V. P. Katajev: Cesta květů), Anna Pacholíková (Shakespeare: Veselé ženy windsorské), dvě mladé dívky + Molly (G. S. Kaufman: Vesele se točíme dokola), Madlička (Z. Štěpánek: Kamaráde, kde jsi?), Alexandra (M. Gorkij: Jegor Bulyčov a ti druzí), Jarmila Svobodová (L. Fodor: Maturita) – 1936; Heša Dulská (G. Zapolska: Morálka paní Dulské), Dcera (K. Čapek: Bílá nemoc), Stáza (F. Šrámek: Léto); Marie Louisa (F. Bruckner: Napoleon I.) – 1937.

Národní divadlo

Hostinská (A. S. Puškin: Boris Godunov) j. h., Luisa (F. Schiller: Úklady a láska), Anna (A. Salacrou: Muž jako muž), Helena (S. Pugliese: Hrdina proti své vůli) – 1937; Edda Rossová (Z. Němeček: Most), Třetí Eumenidka (J. Giradoux: Nová Elektra), Anna z Frimburka (A. Dvořák: Král Václav IV.), Aninka (A. Jirásek: M. D. Rettigová), Verunka (K. Stroupežnický: Naši furianti), Verunka (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Kněžnice Kunhuta (J. Hilbert: Falkenštejn) – 1938; Věra Danilovna (A. N. Ostrovskij: Les), Camilla di Pisa (K. H. Hillar: Adamův sen), Toninka (F. X. Svoboda: Čekanky), Jiřina (F. X. Svoboda: Čekanky), Hartmanová (V. Štech: Habada a Jordán), Evička (V. K. Klicpera: Lhář a jeho rod), Bělena (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Děvče (J. Mahen: Jánošík), Komorná lady Macbethové (Shakespeare: Macbeth), Marion (anonym: Fraška o paštice a dortu), Kocour + Služka (J. W. Goethe: Faust), Panská Marie (V. Werner: Štěstí je umění) – 1939; Brigitta (R. Billinger: Noc běsů), Zpěvačka (M. Hlávka: Panama), Signora della Roca + Jedno z děvčat (S. Lom: Karel IV.), Hero (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic), Hela (M. A. Šimáček: Jiný vzduch) – 1940.

Městské divadlo na Královských Vinohradech

(Divadlo československé armády 1950–54)

Celia (Shakespeare: Jak se vám líbí) j. h., Helena (J. Bókay: Vdaná žena) – 1941; Marta Bartoňová (B. Vrbský: Pravý manžel), Kristina Motlová (V. Petrovičová: Střídavě oblačno), Slečna Straversová (G. Frazer: Zelené šaty), Marie (F. Tetauer: Úsměvy a kordy), Helena (V. K. Klicpera: Krása neblaží), Helena (S. Pugliese: Mořský koník) – 1942; Viki (O. Barényi: Veliká hvězda) – 1943, Slávka (O. Barényi: Herečka), Bertička (A. de Musset: Slon), Alvilda (B. Björnson: Když réva kvete) – 1944; Pascuala (L. de Vega: Fuente Ovejuna) – 1945; Jana (Z. Němeček: Rukopis času), Vittoria (C. Goldoni: Zpívající Benátky), Adéla (F. G. Lorca: Dům doni Bernardy) – 1946; Lady Agatha Carlisleová (O. Wilde: Vějíř lady Windermerové) – 1947; Jana (J. Anouilh: Romeo a Jana), Kitty Duvalová (W. Saroyan: Minuty na hodinách), Glarifa (M. Gorkij: Dostigajev a ti druzí) – 1948; Nataša (M. Gorkij: Falešná mince) – 1949; Ošetřovatelka (J. Mareš – M. Fábera: Dukla), Verunka (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Sestra (V. M. Gusejev: Sláva) – 1950; Marie Hauerová (J. P. German: Jedné podzimní noci) – 1951.

Prameny

ÚMČ Praha 1: Odbor matrik: Farní úřad u sv. Aloise na Král. Vinohradech, matrika narozených 1914–1924, s. 154.

NA: Fond Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv I, karton 3362, složka L. Ch.; Fond Archiv Národního divadla – osobní spisy, karton 107, osobní spis L. Ch.; Fond policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatel; Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna 1931–1940, karton 6922, sign Ch 467/2; karton 616, sign 42/C-9/17; karton 1354, sign 42/S-53/1323.

Literatura

L. T., Duch času 6. 10. 1935 [Anna, Časy se mění]; 3. 12. 1935 [Kristýna, Miláček]; 15. 11. 1936 [Alexandra, Jegor Bulyčov a ti druzí ]; 29. 11. 1936 [Jarmila Svobodová, Maturita]; 7. 2. 1937 [Heša Dulská, Morálka paní Dulské]; 7. 3. 1937 [Stáza, Léto]; 11. 4. 1937 [Marie Luisa, Napoleon I.] ● ref. Luisa, Úklady a láska: J. Z., Lidové noviny 8. 10. 1937; M. Rutte, Národní listy 8. 10. 1937; K. Engelmüller, Národní politika 8. 10. 1937; A. M. Brousil, Venkov 8. 10. 1937 ● ref. Anna, Muž jako muž: Kd [J. Kodíček], Lidové noviny 23. 11. 1937; A. M. Brousil, Venkov 23. 11. 37 ● A. M. Brousil, tamtéž 22. 5. 1938 [Anna z Frimburka, Václav IV.]; K. Engelmüller, 18. 10. 1938 Národní politika [Verunka, Jiříkovo vidění]; K. Engelmüller, Národní politika 29. 10. 1938 [Kněžnice Kunhuta, Falkenštejn] ● ref. Věra Danilovna, Les: kd [J. Kodíček], Lidové noviny 15. 1. 1939; M. Rutte, Národní listy 17. 1. 1939 ● M. Rutte, tamtéž 28. 9. 1939 [Evička, Lhář a jeho rod] ● ref. Brigitta, Noc běsů: M. Rutte, tamtéž 2. 2. 1940; kd [J. Kodíček], Lidové noviny 2. 2. 1940; K. Engelmüller, Národní politika 2. 2. 1940 ● ref. Zpěvačka, Panama: K. Engelmüller, Národní politika 16. 3. 1940; A. M. Brousil Venkov 16. 3. 1940 ● ref. Hero, Mnoho povyku pro nic: kd [J. Kodíček], Lidové noviny 28. 4. 1940; K. Engelmüller, Národní politika 28. 4. 1940; M. Rutte, Národní listy 30. 4. 1940 ● ref. Hela, Jiný vzduch: kd [J. Kodíček], Lidové noviny 16. 6. 1940; K. Engelmüller, Národní politika 16. 6. 1940; AMB [A. M. Brousil], Venkov16. 6. 1940; V. H. JARKA, Národní listy 18. 6. 1940 ● Dr. Jan Horák, Národní noviny 23. 6. 1940 [herecký portrét L. Ch.] ● ref. Celia, Jak se vám líbí: K. Engelmüller, Národní politika 26. 1. 1940; M. Rutte, Národní listy 28. 1. 1940 ● kp, Československé slovo 27. 4. 1941[herecký portrét L. Ch.]; m. v., Telegraf 2. 5. 1941 [rozhovor s L. Ch.]; B., Lidové noviny 30. 9. 1941 [Helena, Vdaná žena] ● ref. Helena, Krása neblaží: jd, Lidové noviny 11. 9. 1942; AMB [A. M. Brousil], Venkov 11. 9. 1942 ● Dr. Vlad. Hloch, Venkov 19. 5. 1943[Viki, Veliká hvězda]; Hloch, Venkov 15. 2. 1944 [Slávka, Herečka]; 20. 5. 1944 [Bertička, Slon] ● ref. Vittoria, Zpívající Benátky: L. Fikar, Mladá fronta 16. 5. 1946; JH, Rudé právo 16. 5. 1946 ● DČD IV.

EDS, Film II, Teichman; MDP 50, Ostrava, VD 100

Vznik: 2017

Autor: Černá, Johana