Kadleček, Matyáš

Matyáš
Kadleček
kol. 1770
po 1806
zpěvák

Psán též Kadleczek, Cadleczek, Mathias, Ma­těj. O jeho rodinném původu a prvním školení není zatím nic známo. Jako český i německý zpěvák je poprvé zjištěn 1791 v souboru V. Mi­huleho, který v té době hrál na třech pražských scénách, v Nostitzově a Thunovském divadle a v Divadle u Hybernů. Po ukončení Mihulovy direkce přešel K. 1793 jako první tenorista ke Spenglerově společnosti v Nostitzově divadle. V této době se oženil s V. Misslerovou. Po Spenglerově smrti ho převzal do svého souboru K. F. Guolfinger von Steinsberg, u kterého však K. setrval jen do 1797. Poté se vydal do vídeňského divadla Theater auf der Wieden, kde v souboru E. Schikanedera koncem roku 1797 obsadil uvolněné místo druhého tenoristy. Již 1798 se však vrátil do Prahy, nejprve zpět ke Guolfingerovi von Steinsberg, 1799 do Gramsova souboru ve Vlastenském divadle. U Gramse se dobře uplatnil na místě prvního tenoristy, ač původně hodlal odejít s V. Thá­mem do Liberce. Angažmá ve Vlastenském di­vadle ukončil až 1806; poté se jeho stopa ztrácí.

K. byl osvědčeným představitelem tenoro­vých rolí v klasicistních singspielech a ve ví­deňských lidových zpěvohrách. Uplatňoval se v českém i německém repertoáru. Zprvu stíha­ly výtky jeho herecký projev, zřejmě však zís­kával postupně zkušenosti, protože nepříznivá kritika zmizela. K jeho pražským úspěchům v opeře patřily role Tamina (Mozart: Die Zau­berflöte, 1794) a Ottavia (Mozart: Don Juan, něm. 1796). Ve Vídni poprvé vystoupil v teno­rové roli v singspielu Ignaze von Seyfried Löwenbrünn. Po návratu do Prahy se uplatnil v Gramsově souboru např. jako Jindřich z Ryksburku (Perinet–Wölfl: Hlava bez může, 1799). 

Prameny a literarura

Matrika narozených fary u kostela sv. Jindřicha, sign. JCH N 15, 1. 6. 1794, s údaji o křtu syna a se jménem manželky, Archiv hl. města Prahy. – Cedule společnosti F. Spenglera 1794, Král. kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. – Cedule Theater auf der Wieden 1797–98, Vídeň, Gesellschaft der Musikfreunde (sdělení D. J. Bucha). • Theater-Kalender auf das Jahr 1792 [Gotha], s. 301; 1793, s. 165; 1794, s. 311; 1799, s. 242; Allgemeines europäisches Jour­nal [Brünn] 1794, sv. 2, část 1, s. 186–187; sv. 3, s. 560; 1796, sv. 2, s. 184; sv. 11, s. 189; sv. 12, s. 191; Allgemeine Theaterzeitung [Pressburg] 1799,s. 40–41; Almanach für Theater und Theaterfreunde [Berlin] auf das Jahr 1807, s. 351; Almanach fürs Theater [Berlin] 1808, s. 239; anon.: Materialien zu einer Geschichte der Prager Schaubühnen, Theater­almanach [Prag] auf das Jahr 1808, s. 78; Teuber II, s. 297, 312; Vondráček I; T. Volek: Repertoir Nosti­covského divadla v Praze z let 1794, 1796–8, Mis­cellanea musicologica, 16, 1961, s. 44, 62, 84, 91, 184; DČD II.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 243

Autor: Scherl, Adolf