Haklík, Prokop

Prokop
Haklík
5. 7. 1775
Praha
8. 1. 1816
Praha
zpěvák, herec, iniciátor ochotnických div. představení

Syn novoměstského zahradníka Václava H. Křtěn Prokop Jan H. (za kmotru mu byla F. Ho­lečková, matka herce J. Holečka). Mylně nazý­ván někdy Josef H. 1793–97 vystupoval v sou­boru pražského Vlastenského divadla. Patřil k jeho osvícensky orientovaným členům (náležel do okruhu tajného spolku Matthias­-Brüder). Od 1799 se stal staroměstským čtvrt­níkem (dozorčím úředníkem), oženil se s K. Kopřivovou, s níž zakoupil 1799 na Starém Městě dům, a získal i staroměstské měšťanské právo. 1811 se postavil do čela skupiny praž­ských měšťanů, která dosáhla povolení pořádat česká dobročinná ochotnická představení ve StD.

Do Vlastenského divadla byl H. přijat přede­vším pro své pěvecké předpoklady. Zpíval tu basové role různých typů v německých sing­spielech (mj. 1793: Kaprál, Volánek: Der Schusterfeierabend; 1795: Rytíř Cosinus, Kauer: Ritter Willibald; Doktor Fieber, Tuček: Hanns Klachl; 1796: Mentor, E. Schikane­der–Hofmeister: Telemach, der Königssohn aus Ithaka; Osud, W. Müller: Der Unterthanen Glück ist ein guter Fürst; 1797: Kupec Bernhard, Tuček: Hanns Klachl, II. díl; Odoardo von Baunz, W. Müller: Lustig Lebendig). Česky vy­tvořil především Sarastra v české premiéře Kouzelné flétny 1794 (tuto jeho roli oslavil ve své novoroční veršovánce V. Melezínek). Účin­koval i ve veselohrách, hrál však pouze vedlej­ší role. Jeho herecký projev a přednes mluve­ných replik narážel na odmítavou kritiku i ve zpěvohrách, zato zvučný a příjemný hlas a zpěvní projev byly chváleny. Od 1812 snad účinkoval i v českých ochotnických představe­ních ve StD, není však známo, v jakých rolích. 

Prameny a literatura

Archiv hl. m. Prahy: matrika nar. fary u sv Petra, sign. PE N 7, 5. 7. 1775; matrika zemř. fary u kostela sv. Havla, sign. HV Z 5, 8. 1. 1816; kniha měšťanských práv 1787–1805, fol. 79 (9. 4. 1799); sign. IV–6243, 20. 4 až 20. 6. 1799 (koupě domu). – Archiv Národního muzea, sign. F 172 B, kart. F 138: Elenchus des Männlichen Geschlechts der Königlichen Neuen=Stadt Prag adato 20ten Octobris 1783, fol. 56v. – Cedule k před­stavení Der Schusterfeierabend, LA PNP, sign. 22 O 69 /N. D. programy. • V. Melezínek: Dar nové­ho léta 1795, Praha s. a.; Allgemeines europäisches Journal [Brünn] 1795, sv. 12, s. 207; 1796, sv. 1, s. 204; sv. 2, s. 192; sv. 10, s. 204; 1797, sv. 3, s. 199; Theater-Kalender auf das Jahr 1798 [Gotha], s. 249; J. Hýbl: Historie českého divadla od počátku až na nynější časy, in: J. Zschoke: Abelino, veliký zbojník, 1816, s. 16–17; F. B. Mikovec: Zur Geschichte des Prager Theaters. Von Steinsberg bis Liebich, Bohe­mia 21. 7. 1860, 2. pololetí, s. 161 [chybné kř. jm. a datum úmrtí]; Vondráček I; K. Mejdřická: Čechy a francouzská revoluce, 1959, s. 135, 136; T. Volek: Die erste Aufführung der Zauberflöte in tschechi­scher Sprache in Prag 1794, Mozart-Jahrbuch, Salz­burg 1968, s. 326–330; DČD II; J. Kopš: První praž­ská družina herců i pěvců a pěvkyň z libosti, Amatérská scéna 21, 1984, s. 23; A. Scherl: Typič­nost životní dráhy Václava Tháma, Vznik českého profesionálního divadla, sb., 1988, s. 80.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 182

Autor: Scherl, Adolf