Experimentální taneční škola v Liberci

Experimentální taneční škola v Liberci
škola

Čtyřleté studium, určené pro výchovu všestranně vybavených profesionálních tanečníků, zejm. pro provozní potřeby divadel v Liberci, Ústí n. Labem a Teplicích, založil 1989 F. Pokorný. Škola byla součástí LŠU/ZUŠ v Liberci. Výuku klasické a moderní techniky, lidového tance, včetně odborných a humanitních předmětů, zajišťovali profesionální pedagogové pražských konzervatoří a TK HAMU (I. Kubicová, S. Randová, J. Kaftan, V. Schneiderová aj.). Posluchači školy od druhého ročníku vystupovali v baletních inscenacích libereckého divadla. Během čtyř ročníků prošlo školou 52 žáků, mj. M. Blahoutová, Z. Tučaniová, L. Pischelová aj. Škola pro nedostatek finančních prostředků, neřešenou legislativu i nezájem vedení divadla 1993 zanikla.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 68