Frei, Jan Nepomuk

Jan Nepomuk
Frei
4. 5. 1769
Praha
po 1821
Vídeň, Rakousko
herec, zpěvák

Psán též Frey. Vl. jm. Jan Nepomuk Josef Alois Svoboda. Zvolil pseudonym, aby se odlišil od svého staršího bratra, komika Vlastenského divadla V. Svobody, s nímž nastoupil 1791 do angažmá a s nímž víceméně sdílel i obor. Hrál komické starce v činohrách i zpěvohrách, česky i německy. Ve společnosti V. Mihuleho a F. Vasbacha působil ve Vlastenském divadle až do 1794, kdy se rozhodl pro dráhu německého herce. Prošel společností D. G. Quandta (Hilburghausen 1794), 1795–97 pobýval v Augsburgu, 1798–1810 v Dessau, pak krátce ve Výmaru a ve Würzburgu, od 1814 opět v Augsburgu. 1820 ho jeho bratr zval k angažmá ve vídeňském Theater in der Leopoldstadt. 1820/21 zde několikrát vystoupil pod jménem Nepomuk Swoboda v činoherních rolích, nacházel se však zřejmě již v sestupné fázi své umělecké dráhy a neuspěl. Angažmá se neuskutečnilo.

Na všech svých působištích vystupoval F. střídavě v činohře i v opeře; do náročných operních rolí byl obsazován zvl. v Dessau (1800: Lux, Schenk: Dorfbarbier; 1801: Publius, Mozart: Titus; 1802: Vodař Mikeli, Cherubini: Der Wasserträger, Malíř Cerberti, Méhul: Je toller je besser [Une folie]; 1808: Aronte, Gluck: Armide). Ač zdatný komik a v operách tvárný bas buffo, byl v Praze zastiňován svým úspěšnějším bratrem, na německých scénách však došel ocenění jako nadprůměrný talent. 

Prameny a literatura

Matrika narozených fary u sv. Valentina sign. VAL N 5, 1758–77, pag. 458, Archiv hl. m. Prahy. • Theater-Kalender [Gotha] auf das Jahr 1792, s. 301; 1797, s. 263; A. W. Iffland: Frydrych Rakouský aneb Věrnost českého národa, přel V. Thám, 1792 [v obs. též: „Pan Svoboda starší“]; Almanach für Theater und Theaterfreunde [Berlin] auf das Jahr 1807–1809, 1811; Allgemeiner deutscher Theater-Anzeiger [Leipzig] 1, 1811, s. 81; Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde [Stuttgart] auf das Jahr 1817; Wiener allgemeine Theaterzeitung 14, 1821, s. 12, 47; Carl Ludwig Costenoble’s Tagebücher von seiner Jugend bis zur Übersiedlung nach Wien 1818, vyd. A. von Weilen, I, Berlin 1912, s. 84, 255; Teuber II, s. 301; Vondráček I; F. Baťha: Obrozenští herci, rkp. v NMd; M. von Prosky: Das herzogliche Hoftheater zu Dessau, Dessau, s. a., s. 28, 29, 39, 41–44, 46–47, 49, 51.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 161

Autor: Scherl, Adolf