Dvořák, Jan

Jan
Dvořák
30. 1. 1951
Praha
pedagog, publicista, vydavatel

Absolvoval FF UP v Olomouci 1973 (literatura, divadlo, film). Působil v Divadelním ústavu v Praze 1975–80, byl redaktorem časopisu Scéna 1980–85 a redaktor v Čs. rozhlase 1985–87, šéfredaktor Scény 1987–91. Publikační a nakladatelské činnosti se věnoval v Nakladatelství Scéna 1990–91 a od 1992 v Pražské scéně. Vyučoval od 1989 na Katedře produkce DAMU a od 1991 na FFUP v Olomouci. Stál u zrodu Opery Furore, Opery Mozart, Národního divadla marionet, podílel se na přípravě a organizaci festivalu ...příští vlna/next wave... Publikoval v denním tisku a odborných časopisech. Editor publikací: Marginálie o pantomimě (1986), Antologie české divadelní alternativy, okraje a underground Příští vlna – Next Wave 96 (Praha 1996), Sklep 1971–1999 (Praha 1999), Michal Caban, Šimon Caban: Baletní jednotka Křeč (Praha 1999), Příští vlna-Next Wave 99 (Praha 2000), Alt. divadlo, slovník českého alternativního divadla, Praha, Pražská scéna 2000 aj. Ředitel nakladatelství Pražská scéna.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 65