Duncan Centre konzervatoř

Duncan Centre konzervatoř
škola

Další název Konzervatoř Duncan Centre. Taneční škola se hlásí k pedagogickému odkazu sester Duncanových; alternativa výuky klasické taneční techniky. Iniciována Evou Blažíčkovou, 1992 zařazena rozhodnutím MŠ ČR do sítě tanečních konzervatoří, od 1996 do kategorie hudebně-dramatických škol. Šestileté studium bylo po čtyřech letech završeno maturitou a po dalších dvou absolutoriem. DCK poskytuje rozsáhlé humanitní vzdělání a výuku různých forem soudobého tance. Škola spolupracuje s řadou zahraničních tanečních učilišť (Laban Centre Londýn, Folkwangschule Essen aj.). Disponuje vlastní taneční scénou, na níž každoročně pořádá již od 1994 Festival progresivních osobností evropského tanečního divadla. Škola mj. pořádá soutěž v původní taneční tvorbě o Cenu Jarmily Jeřábkové, sympozium Pocta Isadoře (1998) aj.

Literatura

Dercsényiová, L.: Duncan Centre – prostor pro současný tanec, Divadelní noviny 2000, č. 8


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 62–63