Duchaň, Jan

Jan
Duchaň
13. 5. 1927
Šlapanice u Brna
skladatel

Studoval práva na UJEP v Brně (JUDr. 1950). Skladbu studoval na brněnské konzervatoři u T. Schaefera 1952–56, na Vysoké hudební škole ve Varšavě 1956–57, soukromě u P. Bořkovce 1957–58. Pracoval jako právník v Praze a Brně, jako učitel hudby v Brně 1953–55, jako metodický pracovník v Teplicích. Skládal písně, klavírní, komorní, symfonická díla. Napsal operu Canterburské povídky a balet ► Pygmalion.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 62