Dufková, Eugenie

Eugenie
Dufková
10. 3. 1932
Brno
dramaturgyně, publicistka, teatroložka

Absolventka hudební vědy na FF MU v Brně 1956 (PhDr. 1973). V ND Brno působila 1957–99; vedoucí archivu umělecké dokumentace, redaktorka divadelního časopisu Program 1964–92, dramaturgyně baletu 1980–91, redaktorka divadelních almanachů, odborná redaktorka slovníku Postavy brněnského jeviště I.–III. díl (Brno 1984, 1989, 1994); publikace: Váňa Psota (1996), Malé memoáry (1997), Letokruhy L. Lakomého (1998). Externí pedagožka MU Brno 1993–98.

Literatura

VK: Dufková Eugenie in Postavy brněnského jeviště III., Státní divadlo v Brně 1994


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 62