Drska, Jan

Jan
Drska
24. 1. 1808
Letohrad (Kyšperk)
27. 12. 1847
Kassel, Německo
herec, zpěvák

Vl. jm. Drštka, psán též Drschka, Drška, Držka, Derska, Drsska starssj, Jan Nepomuk, Johann. Syn učitele. Byl vokalistou v klášteře v Emauzích v Praze. Debutoval 1828 v činohře StD jako ochotník v roli Kameyka ve Štěpánkových Korytanech v Čechách. V činoherních rolích však dále nevystupoval a již 11. 1. 1829 zpíval (stále jako ochotník) Tamina v českém představení Mozartovy Kouzelné flétny. 1829 ho angažoval ředitelský triumvirát Polawsky–Kainz–Štěpánek do StD pro obor lyrický tenor (14. 3. 1829 Don Ottavio, Mozart: Don Juan). D. tam setrval do dubna 1834. Poté nastoupil v dvorní opeře v Drážďanech (1834–35), odkud přešel na místo prvního tenoristy do dvorní opery v Kasselu (od 1836). Hojně hostoval i jinde (Mannheim 1837, Norimberk 1840). Od 1842 trpěl krční chorobou, která již tehdy ohrožovala jeho hlas a později se ukázala jako nevyléčitelná. Do konce života pobýval v Kasselu.

Ve StD byl začátečníkem s velkou perspektivou. Měl příjemně znějící, něžný hlas flétnového zabarvení a vynikal nenásilným tvořením tónu, bytostnou muzikálností, procítěným přednesem a nadprůměrným hereckým nadáním. Zprvu dostával jen menší úlohy (např. Rasinsky v Cherubiniho opeře Faniska, 1829), protože do velkých tenorových rolí byl v německých představeních StD pravidelně obsazován S. Binder. Teprve po jeho odchodu (1830) zaujal D. přední místo. I vedle S. Bindera se však od počátku uplatňoval ve velkých rolích v českých představeních (nastudoval 16 rolí, z toho čtyři v premiéře). V druhé polovině pražského působení se ujímal i hrdinských tenorových úloh v obou jazycích v romantických operách, které jeho naturelu zcela neodpovídaly (Masaniello, Auber: Die Stumme von Portici, 1831).

Zahraniční kritiky dokládají šíři jeho repertoáru. Kromě postav nastudovaných již v Praze se uplatňoval např. i jako Arthur (Bellini: Die Puritaner, 1836) nebo Gomez (Kreutzer: Das Nachtlager von Granada, 1840) a pokračoval v pokusech o zvládnutí vysloveně hrdinských typů (Spontini: Ferdinand Cortez, 1839). 1843 zpíval Erika z Wagnerovy opery Der fliegende Holländer, čímž ovšem již zřejmě překročil meze svého oboru. Hostoval v Praze v květnu a červnu 1835 ve svých známých rolích (mj. Lindoro, Rossini: Die Italienerin in Algier, Kníže Udalrich, F. Škroup: Udalrich und Bozena, Vergy, Grétry: Raoul, genannt der Blaubart). Jeho návštěva byla velkou událostí, kterou podrobně komentoval tisk. 

Role

Ve StD, české: 1829: Tamino (Mozart: Kouzelná flétna), Belmonte (Mozart: Únos ze serailu), Liborín (Weber: Střelec kouzedlník); 1830: Ottavio (Mozart: Don Juan), Josef (Méhul: Josef a bratří jeho), Plesal (Hensler, upr. Štěpánek–W. Müller: Ďáblův mlejn na vídeňské hoře), Kníže Ladislav (Isouard: Popelka), Myslivec František (Würfel: Krakonoš, prem.), Rytíř Lesko (Auber: Sníh); 1831: Krasomily milovník (Mozart: Jedna jako druhá [Così fan tutte]), Hrabě Armand (Cherubini: Vodař), Rytíř Vergy (Grétry: Kníže Raoul, Modrofous zván); 1832: Fernando Doria (Rösler: Pomsta aneb Hrad loupežnický v Sardinii, prem.), Hrabě Rudolf (Weber: Silvána, čes. prem.); 1833: Hrabě Zbinko (Spohr: Faust), Kníže Udalrich (F. Škroup: Udalrich und Bozena, prem.). • Ve StD, německé: 1829: Ottavio (Mozart: Don Juan), Rasinsky (Cherubini: Faniska), Lambert (Gläser: Die steinerne Jungfrau, prem.), Heinrich Goldschmitt (Gläser: Der Bernsteinring, prem.), Gerald (Rossini: Graf Ory), Koli (Onslow: Der Hausierer), James Godshill (Marschner: Der Vampyr); 1830: Belmonte (Mozart: Die Entführung aus dem Serail), Herrmann (Auber: Maurer und Schlosser), Rodrigo (Rossini: Othello), Othmar (J. P. Pixis: Bibiana, prem.), Hrabě Hugo (Spohr: Faust), Murney (F. X. Huber–Winter: Das unterbrochene Opferfest), Almaviva (Rossini: Der Barbier von Sevilla), Friedrich von Löwenstern (Auber: Die Braut), Georg Brown (Boieldieu: Die weisse Frau), Baron Felsenherz (Paisiello: Die schöne Müllerin), Telemach (Triebensee: Telemach auf der Insel Ogygia); 1831: Tamino (Mozart: Die Zauberflöte), Neocles (Rossini: Die Belagerung von Korinth), Hrabě Edwin (Auber: Der Schnee), Arnold (Rossini: Wilhelm Tell), Masaniello (Auber: Die Stumme von Portici), Hrabě Walter (Bellini: Der Pirate), Lorenzo (Auber: Fra Diavolo), Syn (Ant. Fischer: Das Hausgesinde), Michael (Wolfram: Der Bergmönch), Baron Kranz (Hérold: Marie), Lindoro (Rossini: Italienerin in Algier), Hrabě Lavarenne (Meyerbeer: Margarethe von Anjou); 1832: Vergy (Grétry: Raoul, genannt der Blaubart), Hrabě Arthur (Bellini: Die Unbekannte), August Blakwood (Kreutzer: Der Lastträger an der Themse), Sir Eduard (Boieldieu: Die beiden Nächte), Princ Idreno (Rossini: Semiramis), Kajob (Rossini: Das Fräulein am See), Alvaro (Spontini: Ferdinand Cortez), Gianetto (Rossini: Die diebische Elster), Princ Ramiro (Isouard: Aschenbrödel), Zampa (Hérold: Zampa); 1833: Bertrando (Rossini: L’inganno felice), Hüon (Weber: Oberon), Fra Diavolo (Auber: Fra Diavolo), Anton (Gläser: Des Adlers Horst, prem.); 1834: Lord Percy (Donizetti: Anna Bolena), Nadori (Spohr: Jessonda), Florestan (Beethoven: Fidelio), Tebaldo (Bellini: Die Montecchi und die Capuletti).

Prameny a literatura

Matrika narozených fary v Kyšperku, Stát. oblastní archiv Zámrsk, sign. 83–18, fol. 87, 24. 1. 1808. – Cedule StD 1828–35, NMd. • J. K. Chmelenský: Divadlo české, ČČM 3, 1829, sv. 1, s. 127–128, 131; 4, 1830, s. 115, 351–352; 5, 1831, s. 449–452; Bohemia 12. 4. 1831, 18. 4. a 25. 4. 1834; Allgemeine musikalische Zeitung [Leipzig] 37, 1835, s. 816; 38, 1836, s. 422n., 727n.; 39, 1837, s. 115; 42, 1840, s. 197, s. 597; Almanach für Freunde der Schauspielkunst [Berlin] 1, 1836 až 13, 1849; Allgemeine Theater-Zeitung [Wien] 33, 1840, s. 764; Kasseler Allgemeine Zeitung 29. 3. 1842; Anon.: V Kasselu umřel […], Květy 15, 1848, s. 88; E. Meliš–J. Bergmann: Průvodce v oboru čes. tištěných písní 1800–1862, 1863, s. 210 [vokalista v Emauzích]; M. Hauptmann: Briefe, I, Leipzig 1871, s. 208; J. K. Chmelenský: Vybrané spisy, I, 1870, s. 300n.; Teuber III, s. 162, 166, 176, 178, 186; Laiske: Dramaturgie. • Allgemeines Theater-Lexikon 2; ODS; Kosch; NDp.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 118–119

Autor: Scherl, Adolf