Cecchini, Ida

Ida
Cecchini
?
?
tanečnice

Též Cechini. Původem Italka. Po absolvování baletní školy při Teatro alla Scala v Miláně působila krátce v Benátkách, Turíně, Římě a v Janově. V ND v Praze vystupovala od sezony 1885/86, kdy alternovala v roli Civilisace v Marencově baletu Excelsior s primabalerínou G. Paltrinieri. Hostovala i později (Bébé, Bayer: Královna loutek, Svanhilda (Delibes: Coppélia, obojí 1891, Bajaja, Kàan: Princ Bajaja, 1897), členkou baletu se však stala až 1898; primabalerína měla nahradit svou spolužačku z milánské baletní školy M. Taveggiovou. Vystoupila poprvé 4. 8. 1898 v titulní roli Marencova výpravného baletu Day-Sin, v němž se v následujícím představení rozloučila s Prahou Taveggia. Kritika reagovala na debut C. zdrženlivě, ač oceňovala její taneční úroveň; v tisku i mezi obecenstvem již opadalo nadšení, s nímž byly dříve italské tanečnice, zejména G. Paltrinieri, v ND přijímány. Z podtextu referátů bylo zřejmé přání, aby po desetiletí dominance italských sólistek v ND nastoupila konečně domácí primabalerína. Výrazný vzestup úrovně domácích tanečnic, především F. Borecké a A. Srnové, a rostoucí celková soběstačnost českého souboru byly patrně důvodem, proč C. tančila méně nejen sólových rolích, ale i v tanečních vložkách v operách (objevila se v Gounodově opeře Faust a Markéta, v Goldmarkově Sábské královně a ve Smetanově Prodané nevěstě, vše 1898/99). Vystupovala i v dříve nastudovaných baletech (Excelsior, Coppélia, Bajaja). V Davidově pantomimě Kamenný host (1899), v jediné baletní premiéře za jejího angažmá v ND, ztvárnila roli tanečnice Sylvie. Tato nepříliš zdařilá pantomimická parodie Dona Juana však neměla odezvu a byla uvedena pouze dvakrát. Po sezoně 1898/99 už C. další smlouvu nezískala a vrátila se do Itálie. 

Prameny a literatura

Pracovní smlouva s ND z 21. 5. 1898, NMd. • Hda [F. Hejda]: Day-Sin, Světozor 32, 1898, s. 465; Anon.: Činnost našich spolkův a ruch náš hudební, Dalibor 20, 1898, s. 293; B. Brodská: Dějiny českého baletu do roku 1918, skripta HAMU, 1983, s. 100; ND po 1883.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 94

Autor: Dubská, Alice