Brunetti, Therese Barbara

Therese Barbara
Brunetti
28. 1. 1803
Praha
28. 3. 1892
Karlsruhe, Německo
zpěvačka, herečka

Psána též Rezi, Resi, provdaná Kalliwodová, manželka skladatele Jana Václava Kalivody (1801 Praha–1866 Karlsruhe, sňatek na podzim 1822). Dcera tanečníka Giacoma B. (1773–1823) a herečky Theresy B. (1782–1864), sestra tanečníků Johanna B. (nar. 1800), Franze B. (1809–1894) a Friedricha B. (nar. 1815).

V dětství ji učil hudbě matčin přítel C. M. von Weber. 1817 ji přijala M. Czejková do první otvírané dívčí pěvecké třídy na pražské konzervatoři, spolu s H. Sontagovou. Podobně jako Sontagová porušila i B. zákaz veřejného vystupování a účinkovala ve StD snad již 1818 (není vyloučena záměna s matkou), nejpozději 1820 za ředitelky J. Liebichové. Podle rozhodnutí ředitele konzervatoře F. D. Webera z 12. 1. 1821 musela ze školy odejít. V 18 letech byla ve StD angažována; uplatnila se spíše v činohře než jako sopranistka v opeře, protože často trpěla hlasovou indispozicí [Teuber]. Zpívala Emmelinu (Weigl: Die Schweizerfamilie), jednu z žen v Grétryho opeře Der Blaubart, Popelku (Isouard: Aschenbrödel, kde byla partnerkou Sontagové), První dámu (Mozart: Die Zauberflöte), Konstanci (Cherubini: Der Wasserträger) a vystupovala i ve hrách se zpěvy (Fagottist oder Zauberzither a Fausts Mantel, obojí W. Müller). Její manžel byl členem orchestru StD. Po jejich sňatku vzal kníže Fürstenberg J. W. Kalliwodu na své panství v Donaueschingen a jmenoval ho dvorním kapelníkem. B. vystupovala i v Donaueschingen (Konstance, Cherubini: Der Wasserträger). 1866 byl Kalliwoda penzionován a strávil poslední měsíce života v Karlsruhe. Jejich syn Wilhelm se stal kapelníkem divadla v Karlsruhe.

Prameny a literatura

Archiv hl. města Prahy: Matrika narozených HV N 9 1801–1811, pag. 40. – Archiv Konzervatoře, protokoly o prvních přijatých studentkách zpěvu. • Leipziger Allgemeine Musikzeitung 1821, č. 24, červen; Teuber III, s. 51, 54, 81, 82; K. Strunz: Therese B., Deutsche Arbeit 9, 1910, s. 459–470; A. Zbořilová: Pražské pěvecké školy 19. stol., dis. FF UK Praha 1931; Z. Němec: Weberova pražská léta, 1944; Vondráček II; Weber: Notizen-Buch; L. Strauss-Németh: J. W. Kalliwoda und die Musik am Hof von Donaueschingen, I–II, Hildesheim 2005. • ČHS; Kosch; Ulrich 1997.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 84

Autor: Petišková, Ladislava