Aschenbrenner, Eduard

Eduard
Aschenbrenner
14. 3. 1857
Jičín
2. 11. 1921
Praha
zpěvák, režisér, divadelní ředitel

Psán též Ašnbrener. Otec zpěvačky Blaženy A. (1891–1975). Jeho otec Emil A. spolupracoval jako autor, překladatel a organizátor s ochotnickým divadelním kroužkem v Jičíně.

1875–78 studoval A. zpěv ve škole J. Lukese. Vzbudil velkou pozornost při svém debutu na školním koncertě a 21. 3. 1879 hostoval v PD v Praze jako Sarastro (Mozart: Kouzelná flétna). Byl přijat od října pro basový obor, nedokázal však plně dostát úkolům a po sezoně odešel. Získal angažmá v italských a švýcarských divadlech (do 1887), ale jako host se vracel do ND 1884–89 (Král, Verdi: Aida, Fernando, Verdi: Troubadour, obě 1884, Melchthal, Rossini: Vilém Tell, 1888). V sezoně 1887/88 se stal prvním představitelem seriózních basových postav v městském německém divadle v Opavě (pod jménem Eduard Biardi). Nakrátko se vrátil do Itálie (jako Biardi), na podzim 1889 byl přijat do souboru pražského ND. Se svým uměleckým uplatněním však nebyl spokojen a 1892 odešel k Pištěkově společnosti, s níž vystupoval v českém divadle v Brně (1893–96) a na jejích dalších působištích (mj. v Letním divadle na Královských Vinohradech v Praze). Po zájezdu Pištěkova souboru do Splitu 1896 přijal angažmá v chorvatském Národním divadle v Záhřebu. 1902/3 nastoupil do nově otevřeného Městského divadla v Plzni k řediteli V. Budilovi jako zpěvák a režisér. 1905/6–1906/7 byl režisérem v městském divadle v Brně; zpíval zde pouze výjimečně. Od 1907/8 převzal za onemocnělého ředitele F. Lacinu funkci režiséra a zástupce ředitele Divadla sdružených měst východočeských, jeho málo energické vedení však záhy vedlo k rozpadu operního souboru. 1911–13 žil v chorvatském Osijeku u svých dcer a občas hostoval na místních koncertech. Uprostřed první světové války se s dcerami vrátil do Prahy.

Jako zpěvák se plně prosadil pouze v desetiletí 1893–1902, v Brně a Záhřebu. Po problémech v PD získal v Brně lepší příležitosti pro rozvíjení svých hlasových kvalit a pro uplatnění jevištní zkušenosti ze zahraničí. Mohl zpívat i některé barytonové úlohy, protože jeho bas lépe zvládal vysoké než hluboké polohy. Po rychlém studiu nových rolí, zvl. z českého repertoáru, převzal A. v Brně všechny hlavní postavy basového, příp. barytonového oboru (Smetana: Kecal v Prodané nevěstě, Beneš v Daliborovi, Bonifác v Tajemství, Paloucký v Hubičce, Jurášek v Janáčkově Počátku románu; dále Mefisto, Gounod: Faust a Markéta, Kašpar, Weber: Čarostřelec, Van Bett, Lortzing: Car a tesař, Tomskij, Čajkovskij: Piková dáma, Plumket, Flotow: Marta ad.). Účinkováním v operetách, v případě nutnosti též v činohrách, se rozvinul i A. herecký talent a charakterizační umění.

Po návratu ze Záhřebu se jeho pěvecké možnosti jevily jako vyčerpané a počet vystoupení poklesl. Ředitel Budil využil A. jevištní praxe a pověřil ho režií, spočívající ve výběru dekorací a v jednoduchém aranžmá. Během tří sezon inscenoval A. v Plzni 14 oper, v nichž dříve zpíval, většinou ve spolupráci s šéfem opery A. Kottem. Některé obnovil po dvaceti letech (La Traviata, Rigoletto, Dvě vdovy), připravil i řadu místních premiér. V Brně zopakoval nebo nově nastudoval asi 25 titulů, některé dvakrát, včetně premiéry domácího skladatele O. Bradáče Kostnice sedlecká (1905) a včetně revidované podoby Janáčkovy Její pastorkyně (1906). Jeho režijní řešení ani zde nevybočila ze standardních dobových zvyklostí. 

Role (v ND)

1888: Crespel (Offenbach: Hoffmannovy povídky); 1890: Glendover (Goldmark: Merlin), Usbek (Auber: Zedník a zámečník), Matouš (Smetana: Hubička), Bartolo (Mozart: Figarova svatba), Král Brabantský (Franchetti: Asrael), Jarno (Thomas: Mignon), Jago (Verdi: Ernani), Mac Irton (Boieldieu: Bílá paní), Senešal (Liszt: Svatá Alžběta); 1891: Reinmar (Wagner: Tannhäuser), Lord Elfort (Auber: Černé domino), Jov (Dvořák: Dimitrij), Monterone (Verdi: Rigoletto); Kancléř cechu písařů (Messager: Cech písařů). 

Režie

Plzeň: 1903: Smetana: Dvě vdovy, Verdi: La Traviata, Rossini: Vilém Tell; 1904: Čajkovskij: Piková dáma, Dvořák: Rusalka, Leoncavallo: Komedianti, Mascagni: Cavalleria rusticana, Rossini: Lazebník sevillský, Verdi: Rigoletto; 1905: Fibich: Šárka, Flotow: Marta, Puccini: Bohéma, Weber: Čarostřelec; 1907: Hřímalý: Švanda dudák. • Brno: 1905: Dvořák: Rusalka, Smetana: Prodaná nevěsta, Foerster: Eva, Bradáč: Kostnice sedlecká (prem.), Blodek: V studni, Smetana: Dalibor, Kovařovic: Psohlavci, Lortzing: Car a tesař, Thomas: Mignon, Offenbach: Hoffmannovy povídky; 1906: Nešvera: Černokněžník (prem.), Gounod: Faust a Markéta, Liszt: Svatá Alžběta (scénicky), Janáček: Její pastorkyňa (revid. verze), Dvořák: Jakobín, Bizet: Carmen, Čajkovskij: Piková dáma, Maillart: Poustevníkův zvonek; 1907: Nápravník: Dubrovský, Smetana: Dvě vdovy, Verdi: Troubadour, Hřímalý: Zakletý princ.

Prameny a literatura

Hudební a divadelní věstník 1, 1877/78, s. 70 [abs. vystoupení]; Almanach Divadla sdružených měst východočeských a českého severu, Pardubice 1928, s. 13; Bartoš: PD opera; A. Grulichová: Příspěvek k dějinám brněnské opery 1894–1904, dipl. práce fil. fak. brněnské univ. 1958; Sto let českého divadla v Plzni 1865–1965, Plzeň–Praha 1965; České divadlo v Brně, 1974, II, s. 58–62 [soupis rep.]; ND po 1883; Trávníčková: PD. • ODS; ČHS; NDp; Postavy I.; Česká divadla [Lacinova společnost, lit.].


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 27–28

Autor: Ludvová, Jitka