Zoppis, Francesco

Francesco
Zoppis
kolem 1715
Benátky (Itálie)
po 1781 asi
Benátky
skladatel

Psán také Zopis, Zoppi. – 1745–52 působil jako zástupce kapelníka v kapele kolínského arcipiskupa Clementa Augusta v Bonnu. Společně s Ch. W. Gluckem přišel jako kapelník k operní společnosti G. B. Locatelliho do Prahy, která v Divadle v Kotcích 3. 2. 1753 uvedla jeho operu Il Vologeso (l: A. Zeno), na jejímž úspěchu se podle soudobé zprávy podílela jak výjimečná melodická invence, tak skvělá výprava (Prager Post-Zeitungen ⇒ Berkovec 1989). 1754 byla tamtéž provedena Z. opera Siroe, re di Persia [Siroe, král perský, l: P. Metastasio] a 1756 oratorium Il Sacrificio d’Abramo[Abrahámova oběť, l: Metastasio]. Serenátu Endimione komponoval na Metasta­siovo libreto 1754 v Praze pro slavnost pořádanou 1. 9. k poctě Marie Terezie v Colloredovském paláci na Malé Straně hrabětem Karlem Bedřichem Hatzfeldem za spoluúčasti hostujících pěvců (⇒ Kamper 1936, ⇒ Grossegger 1987). 1757 odešel Z. s Locatellim do Petrohradu, kde se po odchodu B. Galuppiho stal 1768 carským kapelníkem. Byly tu uvedeny jeho opery Didone abbandonata [Opuštěná Dido, 25. 11. 1758] a La Galatea (5. 9. 1760). 1781 se vrátil do Itálie. 

Prameny a literatura

SLUB Dresden, sign. Mus. 3101-F-1: Il Vologeso, Praga 1753, rkp. partitura; APH, fond Hudební knihovna Metropolitní kapituly pražské: cedule k provedení opery Siroe z 23. 2. 1754 (⇒ Divadlo v Kotcích 1992); NMk, sign. 57 C 29: L’Endimione, Serenata…, Praga 1754; další libreta ⇒ Kneidl, ⇒ Meyer.Prager Post-Zeitungen, 3. 2. 1753(⇒ Berkovec 1989, s. 47n.); J. v. Stählin: Nachrichten von der Musik in Rußland, Johann Joseph Haigold’s Beylagen zum Neuveränderten Rußland II, Riga–Leipzig 1770, s. 112, reprint Leipzig 1982; E. H. Müller: Angelo und Pietro Mingotti, Dresden 1917, s. 14, CCXIII; O. Kamper: Hudební Praha v XVIII. věku, Praha 1936, s. 144n., 235; E. Grossegger: Theater, Feste und Feiern zur Zeit Maria Theresias 1742–1776, Wien 1987, s. 140–143; Berkovec 1989, s. 47n.; T. Volek: Italská opera a další formy zpívaného divadla, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 48–51. • Eitner, Fétis, Gerber 1, Grove, Grove O, Meyer, MGG, Sartori


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 683

Autor: Glüxam, Dagmar