Zelenka, Bartoloměj Michal

Bartoloměj Michal
Zelenka
kř. 12. 8. 1633
Soběslav
1711
Brandýs nad Labem
pořadatel divadelních představení

Katolický kněz Z. byl zprvu kaplanem v Jindřichově Hradci, 1673 se stal děkanem v Soběslavi a 1680 byl přeložen do Tábora. Od května 1682 byl děkan Z., chráněnec pražského arcibiskupa hraběte Jana Bedřicha z Valdštejna, farářem v Kraselově (dnes Krasilov) na panství vlasteneckého kněze J. I. Dlouhoveského z Dlouhé Vsi, tehdy sufragána arcibiskupa Valdštejna. V říjnu téhož roku nastoupil jako děkan v Brandýse nad Labem, později byl rovněž jmenován kanovníkem ve Staré Boleslavi. V Brandýse byla za jeho patronace 1699 založena kongregace Navštívení Panny Marie. Byl též literárně činný (Český zpěvník a Catechismus rithmicus bohemicus, 1679) a jedna z jeho skladeb byla zařazena do známého českého kancionálu V. K. Holana Rovenského Capella regia musicalis (1693).

Vzdělaný kněz a náboženský spisovatel Z. oceňoval vliv divadla, hudby a zpěvu na duchovní život farností a patřil k zakladatelům tradice náboženských divadelních představení v českých městech. V dubnu 1680 pořádal v děkanském chrámu v Táboře s velkým ohlasem třídenní pašijové představení. Podle dochovaného Z. diaria bylo první den představeno Rozjímání o Kristu v zahradě, v němž vystupovaly alegorie Duše, Víra, Naděje a Láska, druhý den se konalo Rozjímání o Kristu odsouzeném a kříž nesoucím s hlavními postavami Krista a Veroniky a třetí den byl v chrámu představen Boží hrob. Za svého pobytu v Brandýse nad Labem v době ohrožení Vídně Turky a verbování domobraneckého pluku na Boleslavsku patřil zřejmě k iniciátorům božítělové inscenace → Komedie o turecký vojně (1683/84). 

Literatura

Z. Winter: Diarium kněze B. Zelenky, Památky archaeologické a místopisné 13, 1885/86, s. sl. 26–32; A. Podlaha: Čtvrtý díl rukopisného sborníku E. J. Košetického, Sborník Historického kroužku 25, 1924, s. 27–29; Selské čili sousedské hry českého baroka, ed. Z. Kalista, Praha 1942, s. 13, 199–205; Lidové drama pobělohorské, ed. J. Hrabák, Praha 1951, s. 79–108; L. Sochorová: Z české „vlastenecké“ dramaturgie 17. století, Česká literatura 36, 1988, s. 125–141.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 676

Autor: Sochorová, Ludmila