Wetschel, Johann

Johann
Wetschel
1724
3. 8. 1773
Vídeň (Rakousko)
jevištní výtvarník

Byl synem blíže neznámého divadelního malíře a od 1742 žákem vídeňské Akademie výtvarných umění. 1758 vystupoval v Eisenstadtu jako vedoucí nezjištěné divadelní společnosti, 1766–68 působil spolu s L. Merkelem v Českém Krumlově, kde vybavil nové zámecké divadlo úplným dekoračním fondem včetně opony, vyzdobil nástropní malbou hlediště a vymaloval také některé zámecké interiéry. 1769 působil v Drážďanech, snad v součinnosti s J. Hagerem. Zda lze W. ztotožnit s malířem, který se pod jménem Jan Wetchel objevil kolem 1751 v Praze, je zatím nejasné.

W. výtvarná tvorba nijak nevybočovala z dobového průměru, v historii divadla na českém území však zaujímá významné místo spolu­autorstvím na vůbec nejstarších divadelních dekoracích, které se z celé produkce světového baroka a rokoka zachovaly do naší doby. Jedná se o deset souborů (včetně dílčích variant), sestávajících ze dvou až pěti kulisových dvojic s příslušnými prospekty a sufitami. Výtvarné pojetí těchto dekorací dokládá vliv G. Galli-Bibieny, jehož vzor byl ve druhé polovině 18. stol. stále ještě silný. Krumlovské dekorace obsahují četné citace z bibienovských předloh, v celkovém pojetí s Bibienovým dílem zvlášť úzce souvisí dekorace slavnostního sálu (s variantou chrámu) a vojenského tábora, zajímavá i tím, že je velmi blízkou replikou táborové dekorace, kterou Galli-Bibiena vytvořil 1723 pro pražskou inscenaci Fuxovy opery Costanza e Fortezza [Stálost a síla]. Právě autentické krumlovské dekorace poskytly klíč k přesnější interpretaci dobových divadelních návrhů a podle nich pořízených rytin, které zůstávají v převažující míře výlučným zdrojem poznání scénografie 18. stol. 

Prameny a literatura

Český Krumlov, zámek: původní dekorace zámeckého divadla; Archiv der Akademie der bildenden Künste Wien: seznam žáků 1726–53. • Wiener Diarium 4. 8. 1773 [zpráva o zemřelých]; J. Port: Schwarzenberské zámecké divadlo na Krumlově, Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929, České Budějovice 1930, s. 26–43; A. Czatkai: Beiträge zu einer Eisenstädter Theatergeschichte, Mitteilungen des Burgenländischen Heimat- und Naturschutzvereins (Eisenstadt) 3, 1929, s. 15; H. Tintelnot: Barocktheater und barocke Kunst, Berlin 1939, s. 188; J. Hilmera: Zámecké divadlo v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 18, 1958, s. 137–158; Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově, ed. V. Ptáčková, Praha 1993; P. Preiss: Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka, Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. stol., ed. V. Vlnas, Praha 2001, s. 306n. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 662–663

Autor: Hilmera, Jiří