Waite, John

John
Waite
asi 1607
Yarmoth (Velká Británie)
po 1671
herec, ředitel divadelní společnosti

Příjmením psán též Wade, Waide, Wayd, Wayde, Wayt apod., křest. jménem Johann Baptist. – Anglický herec a spoluprincipál cestující divadelní společnosti působil většinou společně s W. Roem. Jeho aktivity jsou doloženy 1617–71 ve střední, severní a východní Evropě. Se společností anglických hudebníků a herců cestoval už jako desetiletý k polskému dvoru. Od 1639 byl jeho společníkem Roe. Vystupoval s ním do 1649 a zřejmě také 1651 v Praze. Trupa se pravděpodobně načas rozdělila, neboť v lednu 1650 vedl W. herce při účinkování na dvoře místodržícího arcivévody Leopolda Wilhelma v Bruselu a také 1653 ve Vídni stál v čele společnosti. Společně s G. Gelliusem působil W. ještě 1671 jako saský dvorní herec v Drážďanech. 

Literatura

J. G. Riewald: New Light on the English Actors in the Netherlands, 1590–1660, English Studies (Amsterdam) 41, 1960, s. 88–90; J. Limon: Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe 1590–1660, Cambridge 1985, s. 187; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“: Englische Komödianten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 88, 91–93.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 654

Autor: Schindler, Otto G.