Tobeides Bítešský, Jan

Jan
Tobeides Bítešský
kolem poloviny 16. stol.
Velká Bíteš
autor vánoční hry

Ve vlastním životopise T. uvádí, že navštěvoval školy v Čáslavi (kolem 1562), Sušici, Kutné Hoře a poté opět v Čáslavi asi do 1570. Působil jako učitel v Chrasti, rektor škol v Ústí nad ­Orlicí, Kostelci nad Orlicí, v Dobrušce a Lanškrouně, kde pobyl šest let. Pro neshody s katolíky odtud odešel na místo církevního správce ve vsi Rohle u Šumperka. Ve Wittenbergu byl 1583 vysvěcen na kněze. Další informace o jeho životě nejsou známy.

T. je autorem Komedie o narození Krista Pána, kterou sepsal pravděpodobně mezi 1570–83. Její první vydání ani vydání z Litomyšle 1637 se nezachovalo. Hra je známa pouze z opisu (i s úvodním notovaným chórem) v tzv. Jabloneckém sborníku. Text byl objeven J. V. Šimákem a 1916 vydán.

T. byl patrně ovlivněn tradicí středověkých vánočních her, které na venkově pěstovala literátská bratrstva a učitelé. Ve své hře zpracovává látku Kristova narození od andělského zvěstování pastýřům přes klanění tří králů po přípravy na útěk do Egypta před Herodem. Není známo, zda hra byla prováděna na jevišti. V pobělohorské době byla znovu vydána a stala se předlohou lidových vánočních her. T. hra tvoří mezistupeň mezi vzdělaneckým humanistickým dramatem a dramatem lidovým.

Edice

Jana Tobeida Bytešského Komedie o narození Páně, ed. J. V. Šimák, ČČM 90, 1916, s. 174–184.

Prameny a literatura

NMk, sign. MS V G 111, přív.: Komedie o narození Krista Pána, opis v Jabloneckém sborníku. • J. V. Šimák: Dva příspěvky knihopisné, I. Rukopisný sborník jablonecký, ČČM 90, 1916, s. 45n., 174–184 [Z. Nejedlý – přepis notovaného zápisu, s. 175]; K. Hrdina: Drobné příspěvky životopisné, Listy filologické43, 1916, s. 271n.; J. Hrabák: Poznámky o verši českého dramatu v období renesance, Franku Wollmannovi k sedmdesátinám, ed. A. Závodský, Praha 1958, s. 585; viz Edice. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 615–616

Autor: Cesnaková, Milena