Schaumberger, Johann Martin

Johann Martin
Schaumberger
1712
divadelní architekt, malíř

Sch. byl usedlý v Salcburku, kde se stal 1685 měšťanem. Nejstarší dochované informace o jeho aktivitách se týkají činnosti v Českém Krumlově za vlády Jana Kristiána Eggenberka. 1675 upravil pro divadelní využití největší zámecký sál, tzv. Zlatý, a pro tuto scénu vytvořil celkem 15 dekorací: čtyři sály (kamenný, žlutý, modrý a červený), kuchyni, letní a zimní les, zahradu, skály, moře, město, vesnici, vojenský tábor, nebe a peklo. 1680 bylo podle jeho projektu zřízeno další divadlo v převážně dřevěném stavení za někdejším hradním příkopem. To bylo po 1760 strženo a nahrazeno novostavbou, dokončenou počátkem 1766.

O případných dalších Sch. aktivitách v divadelní oblasti informace chybí. Z let 1687–98 jsou známy jeho oltářní obrazy v Michaelbeurenu, Antheringu, Holzhausenu, Unterechingu a Salcburku, 1696 vytvořil portrét kardinála Sfondaratiho.

Literatura

J. Port: Schwarzenberské zámecké divadlo na Krumlově, Ročenka Vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929, České Budějovice 1930 s. 26–44; J. Hilmera: Zámecké divadlo v Českém Krumlově, Zprávy památkové péče 18, 1958, s. 71n. + Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách, Praha 1965, s. 28; J. Pömerl: Opojení z objevování, Zprávy Divadelního ústavu1994, listopad – prosinec, s. 12n. • DČD I, Thieme–Becker


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 539

Autor: Hilmera, Jiří