Donauballett

Donauballett
projekt

Mezinárodní taneční projekt s názvem Donauballett sdružoval tanečníky z Chorvatska, Maďarska, Československa, Slovinska a choreografy z Nizozemska. Původně byl zamýšlen jako dlouhodobý projekt na integrování zemí tzv. bývalého východního bloku. Výsledkem spolupráce byly pouze tři nové balety – Z. Matějů: Dear Life, ch. M. Miller; L. Zielinska: Venture Unknown, ch. T. Brandsen; I. Márta: Don’t Look Back, ch. K. Pastor. Premiéra se uskutečnila 1995 v Záhřebu a reprízy v členských zemích, u nás 1995 v Mahenově divadle v Brně.

Literatura

Holeňová, J.: Co je Donauballett, Taneční listy 1995, č. 1, 9, str. 3


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 59