Divišková, Elmarita

Elmarita
Divišková
21. 10. 1910
Brno
pedagožka

Navštěvovala kurzy Dívčí akademie v Brně 1925–29, účastnila se řady dalších např. v německém Lohelandu 1933, ve Francii 1935, metodika u J. Kröschlové 1937–41, 1940 u J. Seeháka a J. Jeřábkové, 1950 kurzy léčebného tělocviku. Celý život se věnovala rytmicko-taneční výchově, v mládí v Sokole, později vedla u E. Bláhové dětské kurzy, spoluzakládala školu A. Šartové 1930, 1933 po státních zkouškách z rytmické gymnastiky založila vlastní školu, od 1946 vyučovala na ZUŠ. Se svými žákyněmi připravila řadu veřejných vystoupení, v nich realizovala svou představu začlenění národních prvků do tance a rytmiky. Nastudovala např. Dvořákovy Slovanské tance, Vodníka, Karneval, pro jeviště stylizovala zejm. moravské lidové tance a lidové taneční hry, Otvírání studánek aj. Členka porot a poradních sborů, autorka osnov pro taneční oddělení ZUŠ. Publikovala pravidelně v Tanečních listech.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 56