Divadelní ústav

Divadelní ústav
instituce

Divadelní ústav vznikl ze Scénografického ústavu 1959 (knihovna má 110 000 svazků, 50 000 textů divadelních her, oddělení dokumentace s informacemi o českém divadle, bibliografické odd. s 300 000 textovými záznamy od 1860, ediční odd., sekretariáty nevládních organizací a od 1993 Kabinet pro studium českého divadla). Hudebně-dramatické odd. se zaměřením na operu, operetu a balet vedli postupně 1959–93 V. Lébl, E. Herrmannová, H. Havlíková a J. Holeňová. Divadelní ústav pořádá výstavy (mj. mezinárodní scénografickou výstavu Pražské quadrienale), domácí a mezinárodní teatrologická symposia (mj. Mezinárodní choreografický ateliér, 1989), vydává ročenky a informační bulletiny, divadelní literaturu a odborné časopisy (mj. Taneční listy 1992–96). 1991 zde byla otevřena videotéka Kyliánovy nadace. V divadelním sále v Divadle v Celetné působí Divadlo Kašpar a Černé divadlo J. Srnce. V čele DÚ stáli E. Soukupová 1959–83, J. Kristek 1984–85, J. Fixa 1985–89, H. Albertová 1990–95 a od 1995 O. Černý.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 53