Čumpelíková, Barbora

Barbora
Čumpelíková
22. 9. 1930
Kolín nad Labem
tanečnice, etnochoreoložka, publicistka

Roz. Blažková. Byla posluchačkou PedF UK 1949–52 (čeština, ruština), absolvovala FF UK 1968 (etnografie-folkloristika, divadelní věda, PhDr. 1971). Pracovala v tanečním oddělení ÚDLUT 1952–53, 1952 tančila v UVS Praha, byla odbornou pracovnicí Ústavu pro jazyk český ČSAV 1968–72, Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 1972–76, Archivu vojenského historického muzea 1976–86. Působila v řadě amatérských folklorních souborů, např. Souboru J. Vycpálka, v Blaťanu. Zabývala se mj. sběrem hudebního folkloru (s manželem J. Čumpelíkem), v publikační činnosti (tisk, rozhlas) se zaměřila především na folklor. Byla redaktorkou časopisu Folklor. 1996 vyučovala lidový tanec na Soukromé herecké škole v Praze. Manželka Jana Čumpelíka, matka Anny Čumpelíkové.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 50