Čumpelík, Jan

Jan
Čumpelík
8. 6. 1925
Čáslav
tanečník, choreograf, pedagog, libretista

Studia na PedF UK nedokončil, věnoval se lehké atletice a moderní gymnastice. Absolvoval TK DAMU 1960 (choreografie). Člen Studia výrazového tance J. Šaršeové 1946–48 a přípravky ČSSPT 1948–50. Po působení v ČSSPT (tanečník 1950–52) odešel do UVS Praha jako choreograf a vedoucí taneční skupiny, poté do AUS VN (1955–87). Vytvořil desítky folklorem inspirovaných tanečních čísel (Podšable, Tanec s puškou, Vojenské hry, Svatební). Jako choreograf samostatné taneční skupiny/baletu AUS VN nastudoval např. Sen o houslích (1963), Zrání (1964), Moralitu (1966), společně s J. Mlíkovskou vytvořil komediální balety pro AUS VN, např. Šťastnou sedmu (1967), Holmese v nedbalkách (1970), Vojáky císařovny (1976). Jako host choreografoval v Německém a Čínském armádním souboru, spolupracoval na spartakiádách, s Čsl. televizí a s mnoha amatérskými soubory. Od 1985 pedagog pohybové výchovy herců na hudebně dramatickém odd. Konzervatoře v Praze. Od 1995 režisér pořadů ve Strážnici a Hradci Králové. Manžel 1. Jany Hoškové, 2. Barbory Čumpelíkové-Blažkové, otec Anny Čumpelíkové.

Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 50