Československý státní soubor písní a tanců

Československý státní soubor písní a tanců
sdružení

ČSSPT byl založen 1950 (původní název Československý sbor národních tanců – ČSNT 1950/51, s názvem Československý sbor národních písní a tanců – ČSNPT 1951/52); 1948–54 existovala přípravka budoucích členů ansámblu v Kvasicích na Moravě. ČSSPT měl pěvecký sbor, symfonický orchestr a taneční složku. Později byly součástí ČSSPT i orchestr lidových nástrojů, malá a velká estrádní skupina, cimbálová muzika aj. První premiérou taneční složky byl večer choreografií Libuše Hynkové, která souboru společně s J. Šaršeovou (první vedoucí taneční složky) vtiskla počáteční umělecký profil. V letech 1951–56 vedla soubor Jiřina Mlíkovská (choreografka do 1960), 1956 vznikla malá zájezdová skupina a jí byl přizpůsoben i číslový repertoár (Rejdovák, Dědek s bábou, Čardáš, Nanajci aj.), 1960 se ze studií na GITIS vrátila do souboru L. Hynková jako vedoucí do 1970 a poté se věnovala v souboru pouze choreografii, v čele taneční složky stál 1981–90 Gustav Voborník, poté J. Hrabal a M. Puklický. Soubor byl 1990 zařazen do ČUS a 1993 zrušen. V repertoáru prošel ČSSPT cestou od počátečního sběru a studia autentických hudebně-tanečních forem k jejich jevištnímu provedení (Zemplínské karičky, Tance z Velké Kubry, Chodská svajba, ch. L. Hynková), ke stylizaci lidových tanců (Guralský tanec, 1951, ch. G. Voborník; celosouborový program z roku 1958 – lidové tance Podluží, Čech, Slovácka, Valašska, Chodska, Slovenska; Vlašiko, h. J. Linha, ch. I. Vainsteinová-Vostřezová; Šorový, h. A. Košťál, ch. C. Zálešák), k politicky laděným, době poplatným tanečním agitkám (Konopická O. Flosmana, 1951; Tanec hornické úderky O. Flosmana, 1951, ch. L. Hynková ; První máj, 1953, ch. J. Mlíkovská; Naši vojáci, 1953, ch. J. Mlíkovská ; Z kolchozu J. Dumka, 1954, ch. V. Untermüllerová; Družstevní obrázek z polabského kolchozu, 1956, ch. J. Mlíkovská; Partyzánka O. Flosmana, 1959, ch. J. Mlíkovská), k choreografiím s dějovou formou (Jihočeské maškary O. Flosmana, 1951; Pan vrchní a čert, 1954, ch. J. Mlíkovská; pásmo Jezdili formani, 1959), k dílům na hudbu českých klasiků (1963 pořad Utkáno z pramenů, hudba: L. Janáček Lašské tance, Říkadla L. Janáčka a Pohádka o Popelce ze Špalíčku, ch. L. Hynková; O zbojníku Vojtkovi a bohaté šenkéřce O. Flosmana, 1959, ch. L. Hynková) a k celovečerním inscenacím (Zbojnický oheň V. Kučery, 1958, ch. L. Hynková) a velkým jevištním kompozicím (Zlatá brána na hudbu V. Trojana, 1974, ch. L. Hynková). ČSSPT byl reprezentačním souborem republiky, vystupoval na velkých celostátních slavnostech, podnikl zájezdy po celém světě. Taneční složka měla 18–40 tanečníků a začínala zde a působila řada osobností české a slovenské taneční scény, např. J. Bádal, T. Césarová, R. Cvrček, J. Hrabal, V. Jelínek, J. Kalinová, L. Leszkowová, D. Kašparovská, B. Muchka, I. Muchka, P. Novák, J. Novenko, J. Pivonka, Z. Řezníčková-Látalová, V. Svobodová, M. Šafaříková, E. Ševčíková, V. Štokrová-Muchková. L. Vašek, I. Vostřezová, V. Vostřez, T. Vreclová.

Literatura

Holeňová, J.: ČSSPT 25 let, Taneční listy 1973, č. 10/příloha • Hošková, J.: Československý soubor písní a tanců – vznik, vývoj a význam, Praha TK DAMU (dipl. práce 1962) • Leszkowová, L.: Z Československého státního souboru písní a tanců, Taneční listy 1985, č. 3, str. 3


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 48–49