České baletní divadlo

České baletní divadlo
sdružení

Klasicky orientovaný komorní soubor Nadace Českého baletního divadla, založený 1991 Janou Kůrovou. Soubor existoval v sezóně 1993/94. První program (1993) byl složen z Karnevalu, 3. jednání Spící krasavice a Songs of Theodorakis (choreografie M. Kůry); další večer In medias res (1994) byl sestaven mj. z fragmentů choreografií G. Balanchina a J. Robbinse. V sezóně 1996/97 byl soubor obnoven pod názvem Baletní divadlo Praha; uvedl tanečně ztvárněný cyklus B. Smetany Má vlast (1996, ch. M. Kůra) a Louskáčka (1997), poté byl soubor rozpuštěn.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 47