Salius, Nicolaus

Nicolaus
Salius
asi 1544
Praha (CZ)
3. 3. 1596
Český Krumlov
dramatik

Pocházel z utrakvistické rodiny a přes její odpor vstoupil 1561 do jezuitského řádu. Studoval v Praze filozofickou fakultu (1562–66) a teologii (1568–72), mezitím 1566/67 pobýval v Římě. Později působil hlavně jako český kazatel, od 1589 až do své smrti žil v jezuitské koleji v Českém Krumlově.

S. se proslavil zejména jako autor první jezuit­ské hry v českém jazyce, dramatu o sv. Václavovi (nedochováno). Poprvé bylo uvedeno 12. 10. 1567 na nádvoří klementinské koleje v Praze. Šlo o výpravnou podívanou – pražský magistrát zapůjčil pro provedení hry koberce, štíty a zbraně, nabízel také vojáky a trubače (⇒ Menčík 1895). Hrálo se před početným publikem, které vytrvalo až do konce, přestože se během představení čtyřikrát spustil déšť. Hra měla takový úspěch, že byla několikrát opakována a hrála se před císařem Leopoldem I. ještě 1680.

O provedení další česky psané hry o vzkříšení Páně se S. 1582 zasloužil v Plzni. Bližší podrobnosti o této hře nejsou známy.

Literatura

J. Schmidl: Historiae Societatis Jesu provinciae bohemiae I, Pragae 1747, s. 488, 749; II, s. 105n.; F. M. Pelzel: Boehmische, Maehrische und Schlesische Gelehrte und Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten, Prag 1786, s. 7n.; C. Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus VII, Bruxelles–Paris 1890–1900, s. 745; Menčík 1895, s. 58, 63; L. Lukács: Catalogi personarum et officiorum provinciae Austriae S. I. I (1551–1600), Romae 1978, s. 772; P. Cibulka: Genealogicko-historické momenty v Zelenkově díle Sub olea pacis, Hudební věda 32, 1995, s. 370–374; A. Fechtnerová: P. Mat­thaeus Zill, tamtéž, s. 374–379; H. Rothe: Zum Theater des Jesuiten-Collegiums in Krumau in seiner Zeit, České baroko. Jazyk, literatura, kultura – Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur, ed. G. Zand–J. Holý, Frankfurt a. M.–Berlin–Bern–New York–Paris–Wien 1999, s. 117–135. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 518

Autor: Jacková, Magdaléna