Rost, Nikolaus Philipp

Nikolaus Philipp
Rost
polovina 17. stol.
polovina 17. stol.
herec, ředitel divadelní společnosti

Herec a taneční mistr R. obdržel 27. 5. 1651 od českého místodržitelství povolení hrát v Praze komedie a tragédie (Comedias und Tragoedien). Jeho žádost byla podána jeden měsíc před žádostí J. Schillinga; dalo by se tedy usuzovat, že R. měl možná k této společnosti určitý vztah. Pro existenci a divadelní aktivitu R. je pražský pramen dosud jediným dokladem. Pravděpodobně jiný R., křest. jménem Martin ze Štrasburku, možná příbuzný R., se jako principál objevil už 1603 v Bernu, 1604 v Mnichově a 1609 v saském Cvikově. 1623 figuroval u Schillinga jako sluha (Knecht von Erfurt). Jako herec (Komödiant von Erfurt) byl posléze Martin R. zaznamenán v Koblenci a v Norimberku (1648) a v Drážďanech (1649).

Prameny a literatura

NA, fond Kk, sign. 1117 (místodržitelské povolení 27. 5. 1651). • K. Trautmann: Deutsche Schauspieler am bayrischen Hofe, Jahrbuch für Münchener Geschichte (Bamberg) 3, 1889, s. 290, 388n.; T. Hampe: Die Entwicklung des Theaterwesens in Nürnberg von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis 1806, Nürnberg 1900, s. 276n., č. 375–380; K. Hahn: Schauspielaufführungen in Zwickau bis 1625, Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde (Neustadt a. d. Aisch) 46, 1925, s. 123; M. Fehr: Die wandernden Theatertruppen in der Schweiz, Einsiedeln 1949 (Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur 18, 1948), s. 149 [jako „Martin Ruf“]; W. Herrmann: Geschichte der Schauspielkunst in Freiberg, Schriften zur Theaterwissenschaft II, Berlin 1960, s. 564; D. Ludvik: Zur Chronologie und Topographie der „alten“ und „späten“ engli­schen Komödianten in Deutschland, Acta neophilologica (Ljubljana) 8, 1975, s. 47–65; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“. Englische Komödianten als Wegbereiter des deu­t­schen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 94. • Pies


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 503–504

Autor: Schindler, Otto G.