Reiner, Václav Vavřinec

Václav Vavřinec
Reiner
kř. 8. 8. 1682
Praha (CZ)
9. 10. 1743
Praha (CZ)
malíř, jevištní výtvarník

Byl žákem M. V. Halbaxe a J. K. Lišky, vytvořil řadu závěsných a oltářních obrazů, ale vynikl zejména jako autor nástěnných a nástropních maleb v palácových i chrámových interiérech. O uplatnění R. na poli divadelního výtvarnictví nepanuje dosud jistota, neboť z jeho ruky neznáme žádný nesporně scénický návrh. Údajně vytvořil (⇒ Pelzel 1782) šest dekorací pro Divadlo v Kotcích. Mohlo se tak stát v samotných začátcích této scény a v pozdních letech R. života, ještě před francouzskou okupací Prahy 1742. Hypotéza o R. divadelních aktivitách je posilována poukazem na teatralitu některých prvků v jeho freskách a obrazech, zejména na nástropních malbách duchcovského zámku (před 1720), zbraslavské prelatury (asi 1739/40) i na oltářních obrazech v Brodu nad Tichou (1738), v kostele sv. Jakuba v Praze (1739), v moravských Kvasicích (před 1740) či v augustiniánském kostele v Lysé nad Labem (1740).

Literatura

F. M. Pelzel: Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken IV, Prag 1782, s. 101; P. Preiss: Kresby V. V. R., Umění 9, 1961, s. 161n., 273 + V. V. R., Praha 1970, s. 62, 103, č. 136 + Jevištní výtvarníci kotecké scény, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 33n.; J. Hilmera: Perspektivní scéna 17. a 18. stol. v Čechách, Praha 1965, s. 47. • DČD I, NEČVU, Thieme–Becker


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 486–487

Autor: Hilmera, Jiří