Reeve, Ralph

Ralph
Reeve
první polovina 17. stol.
první polovina 17. stol.
herec, ředitel divadelní společnosti

Příjmením psán též Reeffe, Remius, Riobe, Riue, Riuius, Riwaeus apod., křest. jménem také Rudolf. – Poprvé zaznamenán 1603 se společníkem R. Machinem ve Frankfurtu nad Mohanem jako principál Hesenských komediantů (Hessische Komödianten), divadelní společnosti markraběte Moritze von Hessen, která působila na jeho dvoře v Kasselu asi od 1594 pod vedením principála G. Webstera. 1605 žádal R. o povolení produkcí ve Štrasburku; tehdy měla šestnáctičlenná společnost (včetně sed­mi instrumentalistů) na repertoáru 24 komedií, tragédií a pastorál. Po několikaleté přestávce se 1608 znovu vrátil do hesenských služeb. 1609 hostoval na trzích ve Frankfurtu nad Mohanem, Stuttgartu a v jihoněmeckých říšských městech.

Koncem téhož roku bylo s markrabětem Johannem Georgem von Brandenburg, pánem na Krnově (Jägerndorf), dojednáno účinkování společnosti při jeho svatbě s Evou Christinou, dcerou vévody Johanna Friedricha von Württemberg. Do Krnova přibyla jedenáctičlenná R. společnost 5. 6. 1610 po zimní sezoně na dvoře v Kasselu a turné na velikonoční trh ve Frankfurtu. Při svatební slavnosti se hrála 6. 6. Comedi aus dem Amadis (pravděpodobně drama A. Hartmanna Historia von desHerrn Amadisens aus Franckreich, vydané tiskem 1587 v Drážďanech). Poté společnost cestovala přes Zhořelec, kde 11. 7. 1610 sehrála představení, do Drážďan, kde provedla několik komedií před kurfiřtovým fraucimorem.

V souvislosti s hostováním v Krnově bývá v literatuře zmiňováno turné Hesenských komediantů do Prahy, kam byl 1610 Rudolfem II. svolán sněm. Jde však o omyl, který vznikl záměnou markraběte Moritze von Hessen-Kassel s markrabětem Ludwigem V. von Hessen-Darmstadt. Brzy po účinkování v Krnově se R. vrátil do Anglie, kde je 1611 zmiňován jako principál společnosti Children of Queen’s Revels. Společně s Ph. Rosseterem, Ph. Kingsmanem a R. Jonesem obdržel 1615 patent pro zřízení druhého divadla v londýnském okrese Black­friars. Jeho další osudy nejsou známy.

Prameny a literatura

Hessisches Staatsarchiv Marburg, Nachlass Landau: dopisy Johanna Georga markraběte von Brandenburg, pána z Jägerndorfu, Moritzovi von Hessen do Kasselu (27./17. 11. 1609, 21/11. 4. a 25/15. 6. 1610, ⇒ Hartleb 1936, ⇒ Limon 1985); Beschreibung der Vermählungs-Solennitäten Prinzeßin Even Christinen mit Marggr. Joh. Georgen zu Brandenburg in Jägerndorf Ao. 1610, ⇒ F. C. Mosers Kleine Schriften zur Erläuterung des Staats- und Völcker-Rechts, wie auch des Hof- und Canzley-Ceremoniels (Frankfurt a. M.) 11, 1764, s. 424n., ⇒ Cohn 1865. • M. Fürstenau: Zur Ge­schichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden I, Dresden 1861, reprint Hildesheim 1971, s. 76; A. Cohn: Shakespeare in Germany in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London 1865, reprint Wiesbaden 1967, s. LXXXIII; E. Mentzel: Ge­schichte der Schauspielkunst in Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1882, s. 50n.; J. Crüger: Englische Komödianten in Strassburg im Elsass, Archiv für Litteraturgeschichte (Leipzig) 15, 1887, s. 113–125, 117; J. Meissner: Die englischen Comoedianten zur Zeit Shakespeares in Oesterreich, Wien 1884, 45n., 72n.; A. v. Weilen: Geschichte des Wiener Theaterwesens (Die Theater Wiens I), Wien 1899, s. 52; E. Herz: Englische Schauspieler und englisches Schauspiel zur Zeit Shakespeares in Deutschland, Hamburg 1903, reprint Nendeln 1977, s. 38–42; E. K. Chambers: The Elizabethan Stage II, Oxford 1923, s. 336; A. Konečný: Shakespeare v repertoiru anglických komediantů na půdě české, Zlatá Praha 41, 1924, s. 431–435, 458–460; H. Hartleb: Deutschlands erster Theaterbau: Eine Geschichte des Theaterlebens und der Englischen Komödianten unter Landgraf Moritz dem Gelehrten von Hessen-Kassel, Berlin 1936, s. 49–51, 55–66, 72, 81; G. v. Schwarzenfeld: Rudolf II., München 1961, s. 225; D. Ludvik: Zur Chronologie und Topographie der „alten“ und „späten“ englischen Komödianten in Deutschland, Acta neophilologica (Ljubljana) 8, 1975, s. 47–65; P. Brand: Der englische Komödiant Robert Browne, mag. práce, Universität Heidelberg 1978, s. 65, 68n., 74, 82; W. Schrickx: English Actors at the Courts of Wolfenbüttel, Brussels and Graz during the Lifetime of Shakespeare, Shakespeare Survey (Cambridge) 33, 1980, s. 162n.; J. Limon: Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe 1590–1660, Cambridge 1985; O. G. Schindler: „Englischer Pickelhering – gen Prag jubilierend“: Englische Komödianten als Wegbereiter des deutschen Theaters in Prag, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 77n. • DČD I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 484–485

Autor: Schindler, Otto G.