Puschmannová, Johanna Ludmila

Johanna Ludmila
Puschmannová
po 1750
loutkářka, ředitelka divadelní společnosti

Uváděna též jako Puschmannin, Buschmannin, s křest. jmény Johanna Maria Ludmila. Křest. jméno Ludmila naznačuje její možný český původ. – Pravděpodobně byla manželkou nebo blízkou příbuznou → M. J. Puschmanna (Buschmanna), „usedlého měšťana z Vídně“, s nímž asi také společně vystupovala.

Loutkářka, patřící do početné skupiny mario­netářů, hrajících v 18. stol. v jarmarečních boudách na náměstích středoevropských měst. Její činnost je poprvé doložena 1748 v Praze, a to hned třemi žádostmi o povolení loutkových her (Porchenellspiel) na Starém Městě (z 3. 2. a 16. 9.) a na Malé Straně (17. 2.). V poslední žádosti uvedla, že již dříve hrála s marionetami na pražských jarmarcích a podepsala se jako loutkářka usazená ve Vídni. Za povolení zaplatila v Praze 16. 10. poplatek osm zlatých ve prospěch chudobince. 1749 vystupovala během jarního veletrhu v Lipsku, denně od 28. 4. do 20. 5., tamtéž hrála i v následujícím roce od 20. 4. do 5. 5. a uvedla, že je loutkářkou z Prahy.

Pražské působení P. mělo širokou odezvu; když např. 1752 → F. J. Sebastiani podával žádost o povolení divadelních produkcí, prohlašoval se za nástupce „Puschmannské kompanie, která v Praze úspěšně působila v čtyřicátých letech“.

Prameny a literatura

AMP: kniha dekretů Starého Města, č. 784. • Teuber I 1883, s. 193; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 22; H. R. Purschke: Die Puppenspieltraditionen Europas. Deutschsprachige Gebiete, Bochum 1986, s. 81; H. Flechsig: Unterwegs zwischen Prag und Leipzig, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 147n.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 475–476

Autor: Dubská, Alice