Puschmann, Matthäus Joseph

Matthäus Joseph
Puschmann
po 1752
loutkář

Uváděn též jako Buschmann, někdy s křest. jménem Mathias. – Zřejmě byl manželem či blízkým příbuzným loutkářky → J. L. Pusch­mannové, s níž do 1750 asi společně hrál.

Loutkář působící v Rakousku, na území německých států a v českých zemích v polovině 18. stol. První zpráva o jeho činnosti pochází z Frankfurtu nad Mohanem, kde vystupoval od 7. 10. 1745 čtyři týdny v boudě na náměstí Weckmarkt během císařské korunovace Františka Lotrinského. V novinové inzerci se prohlašoval za privilegovaného vídeňského marionetáře, hrajícího s loutkami již od 1739. Vedle loutkového divadla nabízel i prodej nových optických přístrojů. 1749 a 1750 vystupoval také v Norimberku. V Praze je doložena jeho žádost o povolení loutkových produkcí poprvé 1750, podle vlastního prohlášení zde však hrál již dříve. O další povolení tu žádal 1751, jeho žádost však byla zamítnuta. Poslední známé povolení k vystoupení na Starém Městě pražském dostal 17. 1. 1752 za obligátní poplatek dvou dukátů ve prospěch chudých.

Prameny a literatura

AMP, kniha dekretů Starého Města, č. 784. • J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 22; H. R. Purschke: Puppenspiel und verwandte Künste in der Freien Reichs-Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt a. M. 1980, s. 73 + Die Puppenspieltraditionen Europas. Deutschsprachige Gebiete, Bochum 1986, s. 81; H. Flechsig: Unterwegs zwischen Prag und Leipzig, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 148.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 475

Autor: Dubská, Alice