Nypl, Jan

Jan
Nypl
poslední třetina 18. stol.
Nová nebo Stará Paka
první polovina 19. stol.
Nová nebo Stará Paka
pořadatel divadelních představení, principál divadelní společnosti

Psán též Nipl. – Pravděpodobně ve třicátých letech 19. stol. získal několik herců (zejména se připomíná Jilma) sousedských her na Semilsku k založení kočovné společnosti. Její produkce byly sestaveny z jednotlivých samostatných kejklířských, hudebních a písňových i sólových čísel nebo improvizovaných hříček na námět určený principálem nebo z dialogických výstupů převzatých ze sousedských her. Patrně byly představovány např. oblíbené výstupy příběhu Maří Magdalény z pašijových her. Vývojově představovala N. společnost mezičlánek sousedského a profesionálního kočovného divadla. Tradovaná pověst o nevalné úrovni jejích produkcí může mít počátek v obecně podcenivém pohledu vzdělanců i ochotnických divadelníků 19. stol. na sousedské divadlo, z jehož repertoáru údajně uváděla hry na Bydžovsku a Boleslavsku (⇒ Táborský1930). N. syn Václav († 1861), který založil první českou divadelní společnost, pro niž získal 2. 5. 1839 guberniální povolení, sousedské hry již nepěstoval, ale inscenoval výhradně „censurované hry“.

Literatura

F. Menčík: Prostonárodní hry divadelní I (Vánoční hry), Holešov 1894, s. XI; J. L. Turnovský: Herecké společnosti české, Příspěvky k dějinám českého divadla, ed. J. Ladecký, Praha 1895, s. 84; V. Š. Táborský: Dějiny venkovských divadelních společností, Praha 1930, s. 2; K. J. H.: Sto padesát let divadla ve Vysokém n. J., Týden horských okresů (Železný Brod) 6, 1936, č. 20; J. Knap: Zöllnerové, Praha 1958, s. 94 + Umělcové na pouti, Praha 1961, s. 7, 42; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 148. • DČD I, EDS, ODS, Vondráček I–II


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 437

Autor: Ron, Vojtěch