Neumann, Johann Christoph

Johann Christoph
Neumann
po 1698
loutkář

Poddaný z rumburského panství knížete Antona Floriana Lichtenštejna. V létě 1697 bavil lázeňské hosty v Kuksu loutkovým divadlem. O jeho činnosti máme informace pouze z dopisu majitele Kuksu hraběte → Františka Antonína Šporka, který v následujícím roce Lichtenštejna požádal o přenechání tohoto poddaného (označeného v dopise jako „Polizinello-Spieler“) i s jeho rodinou, aby mohl v Kuksu dále předvádět své produkce. V dějinách loutkářství na našem území je N. jako poddaný zcela ojedinělým zjevem. Z označení „Polizinello–Spieler“ usuzujeme, že hrál pravděpodobně s mario­netami, které mohl poznat nejspíše z produkcí zahraničních, zřejmě italských loutkářů, i když nelze vyloučit ani jeho vlastní, původní produkce, kterým hrabě Špork přiřadil dobově rozšířené pojmenování.

Literatura

H. Benedikt: Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923, s. 120; J. Bartoš: Loutkářská kronika, Praha 1963, s. 14; A. Scherl: Berufstheater in Prag 1680–1739, Wien 1999, s. 12.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 429–430

Autor: Dubská, Alice