Morocz, Carl

Carl
Morocz
první polovina 18. stol.
Bavorsko (Německo)
herec, ředitel divadelní společnosti

Psán též s křest. jménem Joseph Carl Wilibald, von Morocz. – M. je doložen původně jako herec 1773 u K. L. Reulinga ve Štýrském Hradci, 1776 u → J. Jacobelliho tamtéž a 1780 ve společnosti F. Diwalda v Esterháze. Poté založil vlastní společnost, s níž hrál 1781 ve Vídeňském Novém Městě, 1782 v Opavě, 1783 v Olomouci a v létě 1784 pravděpodobně v lázeňské sezoně v Karlových Varech, jak napovídá název Karlsbader Gesellschaft deutscher Schauspieler, pod nímž jeho soubor opanoval 1784/85 městskou scénu v Norimberku. V létě 1786 sehrál několik představení na zámeckém divadle hraběte Franze Moritze Lacyho v Dornbachu u Vídně, od 10. 9. 1786 působil krátce jako → Bondiniho podnájemce v pražském Nosticově divadle a v Thunovském divadle na Malé Straně. Zahajovací představení skončilo značným neúspěchem a po několika dalších dostal výpověď. Z jeho dalších působišť se zatím podařilo doložit 1788 Mnichov, 1789 a 1791 Augsburg, 1791 Friedberg, pak se dostal do finančních obtíží a 1792 zkrachoval.

V Esterháze byl 1780 představitelem starších a usedlých rolí. Jako principál shromáždil středně početnou společnost, jejímiž oporami byli v Norimberku pozdější principál A. Faller, v Praze E. Bullová a K. Burghauser. Opavský a olomoucký repertoár není znám. V Norimberku uvedl mj. Schillerovu hru Kabale und Liebe [Úklady a láska, 1784] a několik her → Ch. H. Spieße, např. Maria Stuart, die schöne Königin von Schottland [Marie Stuartovna, krásná královna skotská, 1785]. V Praze, kde zahajoval hrou L. A. Hoffmanna Abenteuer des Herzens[Dobrodružství srdce], v jeho reper­toáru převažovaly hry F. L. Schrödera.

Prameny a literatura

Stadtbibliothek Nürn­berg, sign. Nor 1315 2°: cedule M. společnosti z Norimberku (27. 12. 1784–3. 2. 1785); GNM Nürnberg, sign. L 1313w 2°: totéž; cedule M. společnosti k představení ve Friedbergu 4. 8. 1791 (A. Kotzebue: Die Indianer in England oder Gurli, das Kind der rohen Natur), dnes nezvěstná, ⇒ Annalen des Theaters 1792. • Nesign.: Theater in Wienerischneustadt, Theater-Journal für Deutschland(Gotha), 1781, část 18, s. 98; …..s: Aus Prag vom 5. May d. J., Ephemeriden der Litteratur und des Theaters (Berlin) 1787, 1. polol., s. 397–400; Theater-Zeitung für Deutschland (Berlin) 1789, s. 3n.; Annalen des Theaters (Berlin) 1792, seš. 10, s. 91, 110n.; GTK 1792, s. 293n.; D’Elvert 1852, s. 141, 156; F. A. Witz: Versuch einer Geschichte der theatralischen Vorstellungen in Augsburg, Augsburg [1876], s. 53, 146n., 260; Teuber II 1885, s. 184n.; E. Kreuzinger: Chronik der alten und neueren Zeit Troppaus oder Troppau und seine Denkwürdigkeiten, 2. vyd. Troppau 1927, s. 179n.; M. Horányi: Das Esterhazysche Feenreich, Budapest 1959, s. 129; P. Kertz–I. Strößenreuther: Bibliographie zur Theatergeschichte Nürnbergs, Nürnberg 1964, s. 32; K. Fleischmann: Das steirische Berufs­theater im 18. Jahrhundert, Wien 1974, s. 94. • Bender, Kosch Th


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 408–410

Autor: Scherl, Adolf