Morelli, Cosimo

Cosimo
Morelli
druhá polovina 18. stol.
druhá polovina 18. stol.
tanečník, baletní mistr

Křest. jménem psán též Cosmas. – Bratr tanečnice T. Morelli-Kurtzové.

Tančil v Miláně u Noverra a 1768/69 v benátském divadle S. Salvatore, kde vytvořil choreografii tanců pro operu P. Guglielmiho Ruggiero (l: C. Mazzolà). S manželkou A. Salamoni-M. přešel jako tanečník a baletní mistr do pražského Divadla v Kotcích. 1771–74 u → Bustelliho uváděl tance do oper (např. Guglielmi: Tito Manlio, podzim 1772; Paisiello: Artaserse, karneval 1773). Jeho manželka, která byla ve Stuttgartu 1763 Noverrovou žačkou, působila v Praze jako sólistka, údajně velmi kvalitní. Na podzim 1774 M. odjel do Berlína, v Praze zanechal nesplacené dluhy i manželku, která jej po rozpuštění pražského baletního souboru následovala. Společně pak působili v Drážďanech, od 1781 ve Varšavě (zde byl M. na nějaký čas vězněn pro dluhy) a 1784 odcestovali do Moskvy. Poté jejich stopa mizí. 1796 byl ve Stuttgartu uveden celovečerní balet Ignes [!] von Castro baletního mistra M. s hudbou místního skladatele Ch. L. Dietera.

Jako tanečník byl M. byl ceněn pro oduševnělost, vážnost, půvab a grácii projevu, i pro lehkost a rychlost. Kriticky však byly přijímány jeho choreografie, postrádající větší invenci a vynalézavost.

Prameny a literatura

Zámecká knihovna Křimice (fond spravuje NMk, oddělení zámeckých knihoven), sign. 3149, přív. 1: Tito Manlio. Dramma per musica… Li balli… Cosimo Morelli…, Praga [1772]; SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínové (nezpracován), kart. 397, fol. 4–6: Unterthänigst Gehorsamste Anzeige… [1774]; tamtéž, dodatky: Approbation Buch beim Prager Theater [březen 1774 – únor 1775], fol. 38n.; kart. 396, fol. 14–18, 26–30 (korespondence J. J. Bruniana s hrabětem Prokopem Vojtěchem Černínem). • Genaue Nachrichten von beyden k. k. Schaubühnen in Wien und den vorzüglichsten Theatern der übrigen k. k. Erbländer (Wien) 2, 1773, s. 149–183; Teuber I 1883, s. 335; Teuber II 1885, s. 21; T. Wiel: I Teatri Musicali Veneziani del Settecento, Venezia 1897, reprint Leipzig 1979, s. 273n., 278; R. Krauß: Das Stuttgarter Hoftheater von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Stuttgart 1908, s. 102; K. Wierzbicka-Michalska: Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku, Wrocław 1975, s. 192–195; J. Port: Jihočeská theatralia, Věstník vlastivědné společnosti jihočeské (České Budějovice) 1, 1931 (příl. čsp. Jihočeský přehled5, 1931/32), s. 9n.; B. Brodská: Balet v Kotcích, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 91n., 96, 418.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 408

Autor: Brodská, Božena