Zvíkovský, František

František
Zvíkovský
7. 9. 1867
Praha
27. 3. 1955
Praha
Herec, režisér.

Vl. jm. Hellering. – Nejmladší ze šesti dětí; otec Johann, v době jeho narození úředně uznaný invalida, si přivydělával denními ná­mezdními pracemi. Z. studoval pět let na reál­ce v Ječné ul., hrál s ochotníky a 1884 bral lek­ce herectví u tragéda K. Šimanovského. 1885 debutoval v Aréně v Eggenberku u P. Švandy ze Semčic (Vít, Birch-Pfeifferová dle Sand: Diblík, šotek z hor) a s jeho společností absol­voval zimní sezonu Plzni. Na podzim 1887 na­stoupil do právě ustavené společnosti V. Bu­dila, byl angažován pro obor hrdinský milov­ník. Po skončení letní sezony 1888 v Budilově nové plzeňské aréně přestoupil k J. Pištěkovi (nahradil F. Kaňkovského), s nímž zůstal přes zimu v Plzni. U Pištěkovy společnosti působil s přestávkami do 1898, strávil s ní také tři zim­ní sezony v Brně (1894–96 a 1897/98). Mezi­tím byl 1892 členem souboru P. Švandy ml. (zaznamenán na Smíchově a v Mladé Bolesla­vi) a 1892/93 L. Chmelenského. V devadesá­tých letech, kdy patřil k čelným venkovským hercům, byl pozván ke zkušebním vystoupe­ním v ND. 1898 se představil ve třech rolích (Václav Budil, Jeřábek: Služebník svého pána; Filip Derblay, Ohnet: Majitel hutí; Karel IV., Vrchlický: Noc na Karlštejně), přijat však nebyl. 1898–1900 působil u Budilovy společ­nosti hrající převážně v Plzni. 1900 přestoupil k F. Lacinovi, s nímž se vrátil do Brna; zde po­prvé zaznamenána jeho režijní činnost, jíž se zřejmě věnoval už dříve. Jako režisér byl pak činný ve všech dalších angažmá. Na podzim 1902 se stal členem stálého souboru nového MD v Plzni, ale pro neshody s ředitelem Bu­dilem již po první sezoně odešel. Na podzim 1903 znovu nastoupil v Brně, vydržel tu ne­celou sezonu. 1904–05 cestoval s družinou J. E. Sedláčka, u níž zastával funkci vrchního režiséra, 1905–06 působil (také jako vrchní režisér) u ředitelky M. Kučerové-Groszové, jejíž pokus zakotvit v Libni neměl dlouhého trvání. 1906 se mihl v Uranii, 1907 kočoval se společností J. Stockého řízenou J. Tuttrem, 1908 byl členem Divadla sdružených měst vý­chodočeských. Od května 1909 do listopadu 1911 měl angažmá v Lidovém (Pištěkově) di­vadle na Král. Vinohradech, které jako vrchní režisér umělecky řídil. O následujícím období jeho divadelní dráhy jsou informace neúplné. 1913/14 byl u J. Tuttra, od 1915 ve stálém sou­boru nového MD na Kladně (konec angažmá nezjištěn). Po válce se objevil v žižkovském divadle Deklarace (20. 7. 1919 tisk ozna­moval jeho odchod), 1920 hrál u Lacinovy cestující Moravské společnosti. Od 1921 byl členem Tylova divadla v Nuslích. Po odchodu na odpočinek (1924) se na této scéně a poz­ději také v Divadle na Slupi do třicátých let konaly každoročně čestné večery k jeho život­ním a hereckým výročím; k těmto beneficím vždy volil své parádní role (Hamlet, Othello). Naposledy vystoupil při oslavě osmdesátin v Umělecké besedě (1947). Celý život zůstal svobodný, zemřel osamělý ve vysokém věku.

Štíhlý, vysoký mladík obdařený hlubokým, zvonivým hlasem byl silně ovlivněn svým he­reckým učitelem K. Šimanovským, který se mu stal na celý život uměleckým vzorem. In­spiroval se zejména jeho deklamačním umě­ním; naučil se dobře ovládat svůj hlas a velkou péči věnoval mluvnímu projevu. Jeho výko­ny se vyznačovaly cizelovaným přednesem a citem pro verš (Myrtilos, Vrchlický–Fibich: Námluvy Pelopovy). Hrdinské a tragické role, v nichž si obzvláště liboval, představoval s jis­tým koturnovým patosem, ušlechtilým tónem je idealizoval a povyšoval nad skutečnost života (Cyrano). Podtrhával a zvýrazňoval polohy smutku, zasmušilosti a hluboké zadu­manosti (Hamlet); jeho hereckému naturelu dominovala seriózní vážnost až těžkopád­nost. Pro citové stavy a afekty (hněv, vášeň, žárlivost) volil přímočarý, významově určitý a plný výraz, náznaky a jemné nuancování do jeho projevu nepatřily. Stal se uznávaným interpretem postav z klasické a romantické dramatiky. Ztělesňoval reky Shakespearovy (Hamlet, Othello, Antonius v Juliu Caesaro­vi), Schillerovy (markýz Posa v Donu Car­losovi) či Tylovy (Jan Hus), Kolárovy (Jan Žižka v Žižkově smrti) a Hálkovy (tit. role Zá­više z Falkenštejna). Vedle důstojných mužů v historizujících hrách (Karel IV., Vrchlický: Noc na Karlštejně; Don Alvar de Altamira, Zeyer: Doňa Sanča) se uplatňoval v charak­terních rolích novodobé dramatiky české (Pro­kop, Šimáček: Jiný vzduch; Václav Strouhal, týž: Svět malých lidí; Václav, Jirásek: Otec) i světové (Geert v Heijermansově Naději, Hjalmar Ekdal Ibsenově v Divoké kachně, Petr v Tolstého Vládě tmy). Další okruh zahr­noval prohnané bonvivány, fanfaróny, sarkas­tické hejsky a ironiky především z francouz­ských salonních konverzaček (Dr. Tholosan, Sardou: Mnoho přátel naše škoda), ale i ze Shakespeara (Šašek z Večera tříkrálového či Merkucio v Romeovi). Obtížněji se vyrovná­val s úlohami ve veselohrách a komediích, po­lohy radostné lehkosti a vřelosti mu zůstávaly vzdálené. V několika angažmá (v Plzni, Brně, v Sedláčkově spol.) střídal J. Puldu a přebí­ral po něm většinu rolí; jeho odchod z Brna (1903) byl pociťován jako citelná ztráta. K he­reckým a posléze režijním úkolům přistupoval s plnou vážností a zodpovědností, byl vždy připraven a bezchybně ovládal text role. Jako režisér projevoval porozumění pro realistickou dramatiku (Gorkij: Měšťáci, Na dně; Heijer­mans: Naděje). Od 1905 zabezpečoval svou soustavnou režijní prací provoz společnosti J. E. Sedláčka, M. Kučerové-Groszové, vino­hradského Pištěkova divadla a ve válečných letech zřejmě i divadla na Kladně.

Role

Švandova spol.

Vít (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šo­tek z hor) – 1885; Filip Derblay (G. Ohnet: Majitel hutí, i ND Brno 1902) – 1886.

Budilova spol. Plzeň

Jindřich (J. Rosen: Malí velikáni), Ivan Slavík (J. Štolba: Maloměstští diplomati), Advokát Durand (A. Valabrègue, M. Ordonneau: Není Durand jako Durand), Volžin (I. V. Špažinskij: Paní majorka, i ND Brno 1900), Loris Ipanov (V. Sardou: Fedora, i Lidové div. v Libni 1906), Pavel (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor), Don Juan (W. Shakespeare: Mnoho povyku pro nic za nic), Pešek Hlavně (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i Pištěkova spol. 1894), Karel Rychtera (J. Štol­ba: Vodní družstvo, i Pištěkova spol. 1895), Emil Drozd (F. a P. Schönthanové: Únos Sabinek) – 1888.

Pištěkova spol.

Severac (G. Ohnet: Hraběnka Sarah) j. h. – 1888; Jean de Hun (A. Dumas ml.: Princezna bagdad­ská) – Plzeň 1888; Henri de Sartoris (H. Meilhac, L. Halévy: Frou-Frou), Václav Hrobčický z Hrob­čic (L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrob­čic) – 1889; Pavel Jaroš (A. M. Šimáček: Bez bo­je) – 1889; André Roswein (O. Feuillet: Dalila), Jindřich d’Albert (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navarské), Rudolf (A. Lokay: Dědoušek), Henry de Targy (O. Feuillet: Pařížský román)– 1890; Laca Klemeň (G. Preissová: Její pastorkyně), Don Lorenzo de Avendaňo (J. Echegaray: Světec či blázen?, i Budilova spol. 1899, ND Brno 1902) – Vinohrady 1891.

Spol. P. Švandy ml.

Kean (A. Dumas st.: Kean), Václav Budil (F. V. Je­řábek: Služebník svého pána, i Pištěkova spol. 1897) – 1892.

Chmelenského spol.

Plukovník baron Sturm (K. Weinberger: Huláni aneb Líbánky v citadele) – 1892.

Pištěkova spol. ND Brno

Francek (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Konrád (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Baron Emil Clary (E. Pohl: Krasojezdkyně), Prokop (M. A. Šimáček: Jiný vzduch, i Budilova spol. 1898, ND Brno 1900), Mánek Mešjaný (G. Preissová: Gazdina roba), Rudolf z Mladějova (L. Krenn, K. Lindau: Chudá holka) – 1894; Václav Strouhal (M. A. Šimáček: Svět malých lidí, i Sedláčkova spol. 1904), Václav (A. Jirásek: Otec), Soběbor (V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů), Jindřich (L. Stroupežnický: Pan Měsíček, obchodník), Javorský (K. Pippich: Ve veřejném ži­votě), Lord Rowland Rochester (Ch. Birch-Pfeif­ferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský), Vygod­nický (M. Bałucki: Klub mládenců), Jeroným (F. A. Šubert: Jan Výrava, i Lacinova spol. 1901), Baron Ruding (G. Davis: Katakomby), Václav (J. Štolba: Peníze), František Štěpán Lotrinský (E. Bozděch: Zkouška státníkova), Lazare (A. Den­nery, E. Cormon: Nevinně odsouzen), Karel IV. (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně, i Budilova spol. 1898, MD Plzeň 1902), První herec (W. Shake­speare: Hamlet), Pastor Kolin (G. Hauptmann: Osamělé duše), Filip Dubský (L. Stroupežnický: Naši furianti), Cassio (W. Shakespeare: Othello), Vilibald (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Hrabě Mario Alberi (F. Cavallotti: Dcera Jeftova), Poštmistr (N. V. Gogol: Revisor), Dr. Kosinský (H. Suder­mann: Půtka motýlů), Hrabě Neipperg (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne) – 1895; Viktor Sukdolský (G. v. Moser: Zlatohlávek) – Vinohrady 1896; Ludvík Bonaparte (E. Bozděch: Světa pán v županu), Štěpán Budil (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Hamlet (W. Shakespeare: Hamlet, i Budilova spol. 1898, Sedláčkova spol. 1905, Li­dové div. v Libni 1906), Státní prokurátor Lavardin (V. Sardou: Ferréol), Ilja Nikityč Čardyn (V. Němi­rovič Dančenko: Šťastný člověk), Štěpán Potocký (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Vévo­da Choiseul d’Amboise (A. E. Brachvogel: Narcis), Václav (L. Anzengruber: Sedlák křivopřísežník), Šašek (W. Shakespeare: Viola), Vilém Cecil, baron z Burleighu (F. Schiller: Marie Stuart), Jindřich Otto z Losů (J. J. Kolár: Magelona), Merkur (J. Of­fenbach: Orfeus v podsvětí), Vévody de Bligny (G. Ohnet: Majitel hutí), Princ Miloslav (J. v. Plötz: Zakletý princ), Jan Arndt (L. Fulda: Ztracený ráj) – 1897; Jičínský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázá­ní), Roger Laroque (J. Mary, G. Grisier: Pomsta milenky aneb Roger la Honte), Dr. Karel Genz­mer (M. Dreyer: Tři), Karel Jedlička (H. Müller: Se stupně k stupni), Josef Kajetán Tyl (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Puyseul (V. Sardou: Paragra­fy na střeše), Jindra (G. Hauptmann: Potopený zvon, i Lacinova spol. 1900, Sedláčkova spol. 1905, Pištěkovo div. 1909) – 1898.

Budilova spol.

Edmund (W. Shakespeare: Král Lear), Král Jin­dřich IV. (Lope de Vega: Král a sedlák), Othel­lo (W. Shakespeare: Othello), Mikuláš Dačický (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek) – 1898; Hra­bě Štěpán d’Ormeuil (V. Sardou: Andrea), Hrabě Kutuzov (P. Nebeský dle franc.: Lydie), Petruchio (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy), Richard Kessler (H. Sudermann: Zápas motýlů), Hjalmar Ekdal (H. Ibsen: Divoká kachna, i MD Plzeň 1903), Dermat O’Dyna (J. Zeyer: Legenda z Erinu, i ND Brno 1901), Bernard Dufresne (P. Berton, Ch. Si­mon: Zaza, i ND Brno 1902), JUDr. Jaroslav Sta­něk (O. Blumenthal, G. Kadelburg: U bílého ko­níčka, i ND Brno 1902), Don Alvar de Altamira (J. Zeyer: Doňa Sanča), Merkucio (W. Shake­speare: Romeo a Julie, i ND Brno 1901), Zeman Zápolský (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Jaroslav z Divišova (L. Stroupežnický: Velký sen) – 1899; Petr (L. N. Tolstoj: Vláda tmy, i ND Brno 1901), Votlučka (E. Gettke, F. Engel: V předpek­lí) – 1900.

ND Brno – F. Lacina

Jiří Voborský (F. F. Šamberk: Jedenácté přikázá­ní), Princ dánský (H. Drachmann: Byl jednou je­den král), Baron Josef Anton (J. Poláček: Trestanci na Špilberku), Uhlíř (J. Hilbert: Vina), Pavel Ko­línský (J. K. Tyl: Paličova dcera), De Prunelles (V. Sardou: Cyprienna) – 1900; Zdeněk Snětina (B. Viková-Kunětická: Přítěž), Dr. z Kelleru (H. Su­dermann: Domov), Dr. Petypon (G. Feydeau: Dáma od Maximů), Hrabě Almaviva (P.-A. C. de Beau­marchais: Figarova svatba), Lumpacivagabundus (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus), Myrti­los (J. Vrchlický, h. Z. Fibich: Námluvy Pelopovy), Antonín Laušman (R. Hawel: Matka Starost), Ivan Petrovič Vojnický (A. P. Čechov: Strýček Váňa), Jakub (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Max de Simiers (E. Pailleron: Myška), Prof. Dr. Prell (O. Ernst: Flachsmann vychovatel), Harlekýn (R. Lothar: Král Harlekýn), Sylvestr Cirkl (J. Štol­ba: Vodní družstvo) – 1901; Justinian (V. Sardou: Theodora), Robert Helmer (H. Ibsen: Nora, i MD Plzeň 1903), Marcus Superbus (W. Barrett dle H. Sienkiewicze, ú. H. Bohrmann-Riegen: Ve zna­mení kříže, i MD Plzeň 1903, Sedláčkova spol. 1905), Alamir (J. K. Tyl: Strakonický dudák), Per­cival Waleský (F. Halm: Griselda), Hanzi Vejvara (G. Kadelburg: Hanzi Vejvara), Kaplan Řehoř Ši­gorski (M. Halbe: Mládí), JUDr. Hudec (V. Štech: Třetí zvonění, i MD Plzeň 1902), Antonín Cicvárek (R. Kneisel: Pan farář a jeho kostelník) – 1902.

MD Plzeň

Hrabě Roveredo Lanzenfeld (F. A. Šubert: Jan Výrava), Felix Bacciochi (E. Bozděch: Světa pán v županu), Vilém Balbz (J. Vrchlický: Soud lásky), Eskalus (W. Shakespeare: Romeo a Julie), Quido Colonna (M. Maeterlinck: Monna Vanna), Komtur (J. Zorrilla: Don Juan Tenorio, i ND Brno 1903) – 1902; Hrabě Rysoor (V. Sardou: Vlast), Dr. Tholo­san (týž: Mnoho přátel naše škoda), Don Car­los (V. Hugo: Hernani), Jan Hus (J. K. Tyl: Jan Hus), Vávra (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Theseus (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské) – 1903. ND Brno – A. Staněk Doubravský Ragnil (J. Zeyer: Pod jabloní), Geert (H. Heijer­mans: Naděje, i Sedláčkova spol. 1905), Herec (M. Gorkij: Na dně, i Lidové div. v Libni 1906), Karel XII. (E. Bozděch: Baron Goertz), Radúz (J. Zeyer: Radúz a Mahulena, i Sedláčkova spol. 1905) – 1903; Mario Cavaradossi (V. Sardou: Tos­ca), Mošovský (L. Stroupežnický: Vojtěch Žák, výtečník), Prinzivalle (M. Maeterlinck: Monna Vanna) – 1904.

Sedláčkova spol.

Jindřich Dorn (M. Halbe: Proud), Chlestakov (N. V. Gogol: Revisor, i Uranie 1906), Cyrano (E. Rostand: Cyrano de Bergerac), Lubin Pátec­ký (J. J. Šantl: Černoborka a kutnohorský kat), Mlynář (A. Jirásek: Lucerna), Pan Vladimír Hlava (B. Viková-Kunětická: Holčička) – 1905.

Lidové div. v Libni – M. Kučerová-Groszová

Pierre Garousse – Clermont (F. Pyat: Hadrník pa­řížský) – 1905; Dvořák (F. A. Šubert: Jan Výrava), Narcis Rameau (A. E. Brachvogel: Narcis), Don Cesar (A. Dennery, Dumanoir: Don Cesar de Ba­zano aneb Zasnoubení před popravou), Pavel Cé­limare (A. Delacour, E. Labiche: Vřele milovaný Célimare), Jan Žižka (J. J. Kolár: Žižkova smrt), Baron (O. Faster: Princ z pohádky), Della Rosa (G. Pfleger Moravský: Poslední Rožmberk), Sher­lock Holmes (F. Bonn dle A. C. Doyla: Sherlock Holmes), Záviš z Falkenštejna (V. Hálek: Záviš z Falkenštejna, i Pištěkovo div. 1910) – 1906.

Div. sdružených měst východočeských

Ondřej de Juvigny (R. de Flers, G.-A. de Caillavet: Láska bdí), Caesar Robin (H. Engel, J. Horst: Mod­rá myška), Paganel (A. Capus: Slečinka z pošty), Ananij Jakovlev (A. F. Pisemskij: Hořký osud)– 1908.

Pištěkovo div.

Richard Dudgeon (G. B. Shaw: Pekelník), Jean Renaud (A. Dennery, E. Cormon: Nevinně odsou­zen) – 1909; Giacomo (K. H. Mácha, dram. V. Ne­jedlý: Cikáni), Coupeau (E. Zola: Zabiják) – 1910.

MD Kladno

Samko (G. Preissová: Gazdina roba), Major Vo­drážka (J. Horst, L. Stein: Amorovy lázně) – 1915.

Deklarace

Cizí neduživec + Cizí blázen [Tantris] (E. Hardt: Blázen Tantris) – 1919.

Tylovo div. v Nuslích

Ilarija Šalič [?] (J. Kosor: Požár vášní) – 1923; Kaplan Hanil (J. Hais Týnecký: Na děkanství)– 1925.

Režie

ND Brno – F. Lacina

F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Komtesa Kukuč, F. A. Šubert: Probuzenci, J. K. Tyl: Paličova dce­ra – 1900; L. N. Tolstoj: Vláda tmy, J. Vrchlický: V uchu Dionysiově, W. Shakespeare: Romeo a Ju­lie, E. Pailleron: Myška – 1901; K. Tůma: Svědo­mí, P. Berton, Ch. Simon: Zaza, M. Halbe: Mládí, E. Bozděch: Zkouška státníkova, L. Stroupežnic­ký: Zvíkovský rarášek, J. Echegaray: Světec či blá­zen? – 1902.

MD Plzeň

J. Vrchlický: Soud lásky, M. Gorkij: Měšťáci, J. K. Jerome: Miss Hobbs, H. Sudermann: Svatojanské ohně – 1902.

ND Brno – A. Staněk Doubravský

H. Heijermans: Naděje (i Sedláčkova spol. 1905), H. Ibsen: Divoká kachna, M. Gorkij: Na dně (i Li­dové div. v Libni 1906) – 1903.

Sedláčkova spol.

W. Barrett dle H. Sienkiewicze, ú. H. Bohrmann­-Riegen: Ve znamení kříže, E. Rostand: Cyrano de Bergerac, M. Halbe: Proud, G. Hauptmann: Po­topený zvon, J. J. Šantl: Černoborka a kutnohor­ský kat, V. Sardou: Čarodějka, A. Jirásek: Lucer­na, W. Shakespeare: Hamlet (i Lidové div. v Libni 1906) – 1905.

Lidové div. v Libni – M. Kučerová-Groszová

L. Archleb: Maroušek, K. Laufs: Blázinec na ces­tách, F. v. Schönthan, G. Kadelburg: Slovutná paní – 1905; A. Langer: Hoši z osmnácté chasy, F. A. Šubert: Jan Výrava, A. Delacour, E. Labiche: Vřele milovaný Célimare, Ph. Langmann: Bartoš Tuřanský, H. Sudermann: Domov, G. Hauptmann: Bobří kožich, S. H. Mosenthal: Debora, V. Šulc: Děti z Podskalí, Ch. Birch-Pfeifferová dle C. Bell: Sirotek lowoodský, G. Ohnet: Hraběnka Sarah, A. Bisson, A. Carré: Maškarní ples, T. Barrière, E. Plouvier: Anděl smrti, J. J. Kolár: Mravenci, týž: Pražský žid, E. Labiche; A. Duru: Pikantní soboty paní Pomerardové, J. Vrchlický: Exulanti, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, N. V. Gogol: Revisor, O. Feuillet: Dalila, J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá žena, W. Shakespeare: Kupec benátský, G. Pfleger Moravský: Poslední Rožmberk (i Pištěkovo div. 1911), H. Müller: Se stupně k stupni, G. Ohnet: Majitel hutí – 1906.

Divadlo sdružených měst východočeských

R. de Flers, G.-A. Caillavet: Láska bdí, H. Engel, J. Horst: Modrá myška, A. Capus: Slečinka z pošty – 1908.

Pištěkovo div.

G. v. Moser, F. v. Schönthan: Svůdná dívka, A. H. Horáková: Ejhle, člověk, V. Sardou: Fedora, týž: Odetta, A. Belot: Dcera hráčova, G. Davis: Z malé garnisony, J. Jarno, H. Fischer: Sestry Bar­risonovy, G. B. Shaw: Pekelník – 1909; K. Šípek, V. Štech, B. Kaminský: Náš dům v asanaci, Šúdra­ka, ú. E. Pohl: Vasantasena, F. Bonn dle A. C. Doy­la: Sherlock Holmes, J. L. Deinhardstein: Jan Sachs aneb Mistři pěvci norimberští, L. N. Tolstoj, dram. K. Fořt: Anna Karenina, G. Preissová: Gazdina roba – 1910; P.-A. C. de Beaumarchais: Figa­rova svatba, O. Ernst: Flachsmann vychovatel, A. Lindner: Kateřina II. ruská carevna – 1911.

Tuttrova spol.

F. Šorm: Dagmar – Rokycany 1914.

MD Kladno

H. Bernstein: Ve víru – 1915.

Prameny a literatura

NA: fond Policejní ředitelství I, konskripce, kart. 172, č. 211 [Hellering Franz, 1867]. ■ Divadelní referáty a anonce, in Moravská orlice 1894–98, 1900–04; Lidové noviny 1894–98, 1900–04; Národní listy 1905–06, 1909–11; Národní politika 1905–06, 1909–11; J. M. [Merhaut]: Divadlo, Moravská orlice 31. 10. 1894; nb. [P. Nebeský]: Aréna na Obcizně, Plzeňské listy 13. 9. 1898●; k jubileím: Divadlo 9, 1910/11, č. 3, s. 19; Maxa [M. B. Stýblo], tamtéž 9, 1929/30, č. 7, s. 11; A. Horálek, tamtéž 15, 1935/36, č. 2; K. Engelmüller, Národní politika 10. 11. 1940; Divadlo 29, 1943, s. 12; tamtéž 33, 1947, s. 108; Svobodné noviny 10. 9. 1947●; jv. [Vodák], Večer F. Z., České slovo 9. 4. 1925 [Othello] → Shakespeare, 1950; Paměti Marie Svobodové, ed. M. Kalný, 1953, s. 64; Večerní Praha 1. 4. 1955 [úmrtí]; S. Langer: Tylovo divadlo v Nuslích, rkp., DÚ, 1958, nestr.; J. Vojta: Cesta k Národnímu divadlu, 1958, s. 51–53; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 127, 150, 161, 169, 177, 181 + Čtyři herečky, 1967, s. 52– 54; R. Deyl: Vavříny s trny, 1973, s. 159–162. ■ PBJ; Brno; Buchner

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1220–1225

Autor: Šormová, Eva