Veverka, František Budislav

František Budislav
Veverka
10. 9. 1793
Praha
19. 1. 1830
Praha
Básník, prozaik, překladatel.

Používal vlastenecké jméno Budislav (od 1815), některé své práce podepisoval pouze tímto jménem. Uváděn též František Josef. – Absolvoval Akademické gymnázium na Sta­rém Městě a stal se úředníkem pražského magistrátu. Už během studií se stýkal s vlas­tenci a přispíval do českých časopisů. Psal pří­ležitostné, milostné a satirické básně a drob­nou zábavnou prózu, vyznačující se živým a přirozeným jazykem obohaceným lidovou frazeologií. Věnoval se také hudbě (vydal sborníček deseti českých písní pro zpěv a ky­taru) a v desátých letech hrál v českých před­staveních ochotnicky provozovaných ve StD. Po 1819, zřejmě pod vlivem aféry kolem své satirické básně Tak to chce tento svět! (Hyl­los – Dobrozvěst, 1819), která způsobila odvo­lání redaktora V. R. Krameria, a s ohledem na postavení státního zaměstnance, omezil tvorbu na oblast náboženskou a lidovýchovnou. Patr­ně z téhož důvodu také všechny své práce pro divadlo vydával anonymně.

Přeložil a tiskem vydal několik německých zábavných her (A. v. Kotzebuea, K. F. Hens­lera), které se vyznačují spojením humoru s výchovnou tendencí. Lokalizoval je do čes­kého prostředí a přetlumočil je živým jazy­kem. Na pražské scéně se hrál opožděně, až v první polovině třicátých let, pouze jeden V. překlad, Kotzebueova jednoaktová fraška Dcera faraonova. Historický význam mělo uvedení překladu Kotzebueovy hry se zpěvy Kníže na honbě v brněnském městském diva­dle 22. 7. 1822. Šlo o vůbec první zdejší čes­kojazyčné celovečerní představení; zasloužil se o ně herec a zpěvák V. Michalesi za ředitel­ství H. Schmidta.

Šifra

W***

Překlady

A. v. Kotzebue: Dcera faraonova, t. in sb. Roz­manitosti 1819, sv. O, s. 3–31, studenti ve Slaném 1820, StD 1832; [K. F. Hensler]: Netopýr, t. Hra­dec Králové 1819; A. v. Kotzebue: Incognito nebo Na zapřenou, t. Hradec Králové 1819, s tit. Kníže na honbě aneb Na zapřenou MD Brno 1822; týž: Kvakerové, t. Hradec Králové 1819.

Prameny a literatura

Vondráček I [mylně jako J. Veverka]; Dějiny české literatury II, 1960, s. 661. ■ Jungmann, LČL, Wurz­bach; Laiske, Wurmová

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 1137–1138

Autor: Kusáková, Lenka