Cvrček, Radim

Radim
Cvrček
30. 11. 1931
Zvírotice, okr. Příbram
tanečník, režisér

Vystudoval pedagogické gymnázium, vojenskou prezenční službu vykonával v AUS VN 1952–54, absolvoval režii na FAMU 1963. Jako tanečník ČSSPT 1954–58 vytvořil řadu drobných sól, dále působil v cirkuse, vystupoval jako klaun a vedl folklorní taneční skupinu. Jako filmový režisér se věnoval tvorbě pro mládež (např. Táňa a dva pistolníci, 1967; Dospěláci můžou všechno, 1969; Za humny je drak, 1982).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 40