Cvejičová, Máša

Máša
Cvejičová
10. 12. 1901
Praha
26. 3. 1977
Brno
tanečnice, baletní mistryně, choreografka

Roz. Marie Svobodová. Žačka A. Bergera 1915 a stáž 1928/29 v Miláně u G. Bonfiglia, 1932 v Paříži u O. Preobraženské. Tanečnice ND Praha 1914–20, sólistka Lublaň 1920, Záhřeb a Bělehrad 1925–29, šéfka baletu a choreografka v Brně 1929–36, choreografka brněnské zpěvohry 1936–44 a 1948–61. Jako choreografka se uvedla Labutím jezerem (1930), společně s I. V. Psotou nastudovala Signorinu Gioventù a Nikotinu (1931). Po Psotově odchodu do ciziny se vedle klasických děl ruských autorů soustředila na moderní tvorbu I. Stravinského (Pták Ohnivák, 1931;Petruška, 1932; Apollon musagčte, 1933; Svatba, 1933), S. Prokofjeva (Marnotratný syn, 1933) i jugoslávského skladatele K. Baranoviče (Perníkové srdce, 1931 a Nosáček, 1935). Ze současné české tvorby uvedla např. Z jitřní země (1933), Špalíček (1933), Lašské tance (1935). Jako první u nás inscenovala sovětský balet Makový květ/Rudý mák (1935). Jako pedagožka působila 1930–44 v brněnské Baletní škole I. V. Psoty. V 50. a 60. letech získala řadu společenských vyznamenání a ocenění. Manželka pěvce Ing. Nikoly Cvejiče.

Literatura

ED: Cvejičová Máša in Postavy brněnského jeviště III., Státní divadlo v Brně 1994 • Muricová, D.: M. Cvejičová (TK HAMU 1969)


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 39