Svěrák, Eduard Ladislav

Eduard Ladislav
Svěrák
14. 2. 1826
Praha
[?]
Básník, příležitostný dramatik.

Otec byl sluhou opata Strahovského kláštera, rodina (podle vzpomínek J. V. Friče) pochá­zela ze Sušice. Po absolvování Akademické­ho gymnázia vystudoval S. filozofii (1844–46) a práva na pražské univerzitě (1846–49). 1848 byl uveden mezi členy výboru Akademického řečnického a čtenářského spolku, od března do listopadu 1849 byl jeho tajemníkem. Více o jeho životě není známo. Ze svého básnic­kého díla vydal knižně pouze skladbu Úcta Čechoslovanův Ludevítu Gájovi (Vídeň 1847).

S. jediná divadelní hra, pětiaktová histo­rická tragédie Klášter svatého Tomáše, je si­tuována do doby husitských válek. Ústřední postavu pátera Hieronyma autor pojal jako ro­manticky rozervanou osobnost toužící po svo­bodě uprostřed klášterních zdí a po lásce, již nedokáže naplnit. Hieronymus opouští klášter a odchází bojovat po boku Jana Žižky, o němž se domnívá, že hájí zájmy českého národa, záhy jej však zavrhuje pro příliš kruté metody válčení. Vnitřní svár hrdiny vytváří řadu vy­pjatých, avšak zcela nedostatečně motivova­ných a kauzálně nepropojených situací. Děj, v němž je velký prostor ponechán náhodě, je roztříštěn do mnoha nesourodých obrazů. Pro svůj akcent na ideu vzpoury, boje za svobodu a národ se drama při uvedení ve StD dočkalo poměrně značného diváckého úspěchu, kriti­kou však bylo odmítnuto pro nízkou umělec­kou úroveň, zejména stylistickou.

Hra

Klášter svatého Tomáše, StD 1849, i t.

Prameny a literatura

Ref. Klášter sv. Tomáše: Bd., Pražské noviny 16. 4. 1849; nesign., Bohemia 17. 4. 1849; J. Sl. [V. Vá­vra], Noviny Lípy slovanské 18. 4. 1849●; J. Malý: Přehled literární činnosti Čechů od r. 1848 až do nynější doby, ČČM 26, 1852, č. 4, s. 14; F. A. Sla­vík: Stručný dějepis Akademického čtenářského spolku, 1869, s. 5; J. V. Frič: Paměti I, ed. V. Cvejn, 1957, s. 82, 119; DČD II ■ Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 966–967

Autor: Vojtková, Milena