Spurná, Marie

Marie
Spurná
16. 7. 1862
České Budějovice
17. 8. 1911
Motol (Praha-M.)
Herečka.

Roz. Jelínková, křtěna Maria Anna. – Pochá­zela z rozvětveného divadelnického rodu: Otec V. K. Jelínek byl hercem, později ředite­lem divadelní společnosti, matka Anna, dce­ra principála J. Krämera, herečkou. Rodiče byli v době jejího narození členy společnosti I. Szeninga. Z početných sourozenců se vy­jma jednoho všichni věnovali divadlu: bratři František a Max, sestry Hana (provd. Vojtová), Terezie (provd. Brzková) a Otýlie (provd. Beníšková). Jako dítě vyrůstající u kočující společnosti vystupovala S. na jevišti od ra­ného věku a nabytá herecká zkušenost jí pak pomohla překonat fyzický handicap. Při úrazu v dětství přišla o oko a skleněná náhrada dodá­vala její tváři zasmušilý výraz. V devatenácti letech (1881) se provdala za herce a posléze režiséra otcovy společnosti Václava S., s nímž pak sdílela všechna angažmá vyjma u V. Budi­la (1890 v Plzni), kdy byla po vážné operaci. 1889 působila u ředitelky M. Kozlanské (zno­vu od ledna 1891 do září 1892), u M. Kodetové a T. Kratochvíla. Od podzimu 1892 byla člen­kou Českého lidového divadla, které na Mo­ravě provozoval V. Hübner. Ještě před záni­kem této společnosti se 1894 vrátila k otcově družině, jejíž vedení převzal za nemocného V. K. Jelínka Spurný a spravoval podnik do 1898. Na jaře 1898 nastoupila spolu s man­želem ke společnosti V. Choděry kočující po Moravě, 1899 k řediteli Pištěkovi do jeho vinohradského divadla. Jejím posledním působištěm se stalo Lidové divadlo Uranie v Holešovicích, kde hrála od 1903 až do své náhlé smrti. Zemřela vykrvácením z prask­lé křečové žíly při procházce v Motolském lesíku.

Po dětských rolích hrála v začátcích herec­ké dráhy pravděpodobně naivky (její role z té doby nejsou známy), ačkoli zevnějšek ji v tomto směru příliš nepodporoval. Když ustavil V. K. Jelínek vlastní společnost, patnáctile­tá S. už mohla hrát role dospělých žen. Čím dál více se ukazovalo, že její talent je před­určen spíše pro tragický a tzv. charakterní obor, v němž pak vytvářela své nejvýznam­nější jevištní postavy (Jiráskova Vojnarka, Jenůfa v Preissové Její pastorkyni, Doná­tová v Jeřábkově Služebníku svého pána, Králencová v Šubertově Dramatu čtyř chu­dých stěn, Franckova matka v Maryše bratří Mrštíků, Gertruda v Shakespearově Ham­letu). Její portréty žen složitých osudů by­ly vždy promyšleně nastudované, měly syro­vou pravdivost a zračila se v nich jakási zhuš­těná osudovost. Role pojímala velkoryse, bez detailní charakterokresby i bez vnějškových příkras. Ze vznešených hrdinek se doved­la rychle převtělit i v žánrovou veseloherní realistku (Tylova paní Marjánka a Šestáko­vá v Paličově dceři, Bětka v Jiráskově Vojnarce). Za působení u kočujících společností na ven­kově představovala jak salonní dámy (např. Sardouova Fernanda), tak ženy z lidu (např. Soukupová ve Svobodových Směrech života), především byla vnímána a ceněna jako he­roina. V závěru herecké dráhy, kdy zastávala obor matron (postupně se do něj přehrávala už v devadesátých letech), se staly její do­ménou panovačné manželky, obávané tchy­ně, staré dračice apod. Celá její divadelní kariéra byla spjata s venkovskými, převážně menšími cestujícími společnostmi a s před­městskými scénami, i proto její talent a na­sazení, s nímž studovala každou roli, zůstaly nedoceněny.

Role

Jelínkova spol.

Rosava (J. K. Tyl: Strakonický dudák) – 1885; Luisa (F. Schiller: Ouklady a láska), Markéta (J. W. Goethe: Faust), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet), Markéta (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky královny navar­ské), Fernanda (V. Sardou: Fernanda) – 1886.

Kratochvílova spol.

Paní Ida Salvetti (A. Wilbrandt: Dcera páně Fab­riciova), Clodie (J. Vrchlický: Pomsta Catullo­va), Jedličková (V. P. Stěžerský: Starý ženich), Madame Bonivard (A. Bisson, A. Mars: Ta milá paní tchýně), Elisa z Montferatu (F. X. Told dle E. Scribea: Ďáblův podíl), Mařenka (F. F. Šamberk: Karel Havlíček Borovský), Tetka Evina (G. Preisso­vá: Gazdina roba), Infantka (Lope de Vega: Sedlák svým pánem) – 1891; Bonifacie (anon. dle F. Hoppa: Seznámení na Rozkoši, unešení z Orlíku, zasnoubení v Humpolci) – 1892; Komtesa Sylvie (F. A. Šubert: Jan Výrava), Jenůfa (G. Preissová: Její pastorkyňa), Madlena Vojnarová (A. Jirásek: Vojnarka), Marján­ka (J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku), Máří (A. Jirásek: Kolébka), Soukupová (F. X. Svobo­da: Směry života, i Hübnerova spol.), Markýzka Appianiová (A. Delacour, Lambert-Thiboust: Sle­pá nevěsta), Anastazie (J. Kaška dle T. Kroneso­vé: Víla jezerní aneb Čarovný prsten), Vostřebalka (Ch. Birch-Pfeifferová dle G. Sand: Diblík, šotek z hor) – b. d.

Hübnerova spol.

Válková (F. X. Svoboda: Márinka Válková), Bět­ka (A. Jirásek: Vojnarka), Barča (J. Štolba: Závěť), Donátová (F. V. Jeřábek: Služebník svého pána), Hraběnka Olga Sukareva (V. Sardou: Fedora), Augusta (H. Sudermann: Domov, i Uranie 1909) – 1892–94.

Choděrova spol.

Evelina (A. Bahn: Žalář londýnský) – 1899–1900; Barbora Králencová (F. A. Šubert: Drama čtyř chu­dých stěn), Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštej­ně), Theodora van der Velde (K. Laufs: Blázinec na cestách) – 1901.

Pištěkovo div.

Paní Vendelínová (K. Karlweis: Režná košile, i Uranie 1910), [?] (Dumanoir: Černý doktor, be­nef.) – 1901; Amalie (J. M. Slavičinský: Na cestě k millionu), Alexandra (O. Faster: Slabí lidé)– 1902.

Uranie

Markýza [?] (I. Görnerová dle A. de Beaulieu: Babička aneb Jedovatý dech) – 1902; Markýza de Beaulieu (G. Ohnet: Majitel hutí) – 1903; Alžběta Anglická (F. Schiller: Marie Stuartovna), Franc­kova matka (A. a V. Mrštíkové: Maryša), Gertru­da (W. Shakespeare: Hamlet) – 1904; Sousedka (K. H. Hilar: Mračna), Henrietta (F. Brentano, K. Tellheim: Jeho bývalá) – 1905; Gaspara (J. Feliu: Ta Dolores!), Stará Urbanka (F. J. Čečetka: Adami­ta), Paní de Moisand (E. Pailleron: Myška), Aurora (K. Laufs, V. Jacoby: Velká kometa), Paní ze Suk­dolu (G. v. Moser: Zlatohlávek), Paní Cascadierová (M. Hennequin, A. Valabrègue: Ustupte ženám!), Jahelková (J. K. Tyl: Zlatohlav a tvrdohlavá že­na) – 1906; Lady Nottinghamová (H. Laube: Hrabě Essex), Betty Sturhahnová (O. Ernst: Fla­chsmann vychovatel), Chůva (G. D’Annunzio: Mrtvé město), Šestáková (J. K. Tyl: Paličova dce­ra) – 1907; Paulina (W. Shakespeare: Pohádka zimního večera) – 1908; Paní Pacholíková (týž: Veselé ženy windsorské), Hraběnka Marie Ludvi­ka (F. A. Šubert: Probuzenci), Zuzana Hercogo­vá (J. J. Kolár: Mravenci), Madame Montpépin (A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů) – 1909; Paní Hergentheinová (H. Sudermann: Domov); Paní Heineková (týž: Čest); Paní Duportalová (H. Ké­roul, A. Barré: Svatební noc) – 1910; Vévodkyně z Roviga (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne); Hraběnka Dobronovská (A. Dumas ml., dram. A. d ̓Artois: Aféra Clémenceauova), Paní Desvarennesová (G. Ohnet: Kníže Panin), Aurora (Ch. Lecocq: Giroflé-Girofla) – 1911.

Prameny a literatura

SOA Třeboň: Sbírka matrik, Čes. Budějovice – sv. Mikuláš 25, matrika narozených 1861–1865, s. 139, obr. 141. ■ Divadelní anonce a referáty, in Národní listy 1901–1911, Národní politika 1901 až 1911; Ohlas od Nežárky 16, 1886, s. 405 [Jelínkova spol.]●; úmrtí: Divadlo 9, 1910/11, s. 473; Plzeň­ské listy 18. 8. 1911; Národní politika 18. a 19. 8. 1911; Národní listy 19. 8. 1911●; A. Javorin: Praž­ské arény, 1958, s. 280n.; J. Knap: Čtyři herečky, 1967, passim [k tomu: jtg /J. Träger/: Z hereckých rodokmenů, Divadelní noviny 11, 1967/68, č. 1]. ■ Uranie

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 924–926

Autor: Šormová, EvaKlosová, Ljuba