Slánská, Marie

Marie
Slánská
27. 9. 1854
Vršovice (Praha-V.)
6. 2. 1945
Praha
Herečka.

Roz. Kausková (Kousková), dcera nádeníka z Vršovic. Její divadelní začátky jsou nejasné; informace, že hrála u Pištěkovy společnosti ve vinohradské Aréně v Kravíně již v období 1878–81, nejsou potvrzeny, doklady nemáme ani pro údajné následující působení u E. Zöll­nerové (1882). Používala pseudonym Žižkov­ská, který změnila na divadelní jméno Slánská, zřejmě poté, kdy se u venkovských společností objevila herečka stejného jména, vedle níž ne­jednou vystupovala v témže představení. Jako Žižkovská se objevila v sez. 1883/84 v Plzni u společnosti F. Pokorného, do níž byla an­gažována pro role sentimentálních milovnic. Do společnosti J. Pištěka nastoupila nejpoz­ději po Novém roce 1885, možná už na pod­zim 1884 před zahájením sezony v brněnském ND. U velkého prestižního podniku, skýtají­cího hereckému personálu dobré podmínky (Pištěk opakovaně obsazoval zimní sezony v Plzni nebo v Brně, pro letní období dispo­noval vlastní arénou na Král. Vinohradech), setrvala po celou svou hereckou dráhu. Její vazbu ke společnosti stvrdil 17. 5. 1894 sňa­tek s ovdovělým ředitelem. I poté vystupovala pod pseudonymem Slánská, často spojovaným s manželovým příjmením, které samostatně nepoužívala, aby nedocházelo k záměně se švagrovou Marií P. Od konce devadesátých let, kdy Pištěk zakotvil trvale na Vinohradech, herecká aktivita S. slábla a kolem 1902 usta­la. Předčasný konec umělecké dráhy souvisel snad s pozdním mateřstvím (syn Theodor P., 1895–1960), možná i s nechutí přehrávat se do rolí starých žen. Po manželově smrti 1907 se stala majitelkou a koncesionářkou Lidové­ho (Pištěkova) divadla na Král. Vinohradech, v němž udržovala provoz ještě během váleč­ných let. Do uměleckého vedení, které svě­řovala členům souboru – vrchním režisérům (K. Šottovi, J. Strouhalovi, F. Zvíkovskému, J. Kubíkovi, A. Markovi, F. Lacinovi aj.), ale prakticky nezasahovala. Po válce divadlo krát­ce řídil syn Theodor P., pak S. na divadelní podnikání rezignovala a budovu až do jejího stržení 1933 pronajímala. Na jeviště se už ni­kdy nevrátila a další léta dlouhého života trá­vila v soukromí.

Poměrně krátkou hereckou dráhu zaháji­la, ačkoli téměř třicetiletá, jako tehdy skoro všechny začátečnice rolemi milovnic. Za pů­sobení u Pokorného plzeňská kritika opakova­ně upozorňovala na značnou strojenost jejího mluvního projevu a doporučovala jí usilovat o přirozenost. Od počátku S. více vyhovova­ly úlohy sentimentálních hrdinek a salonních dam, v nichž mohla dobře uplatnit přednosti svého zjevu, avšak v niterně složitejších posta­vách selhávala (Ofelie v Hamletovi). V Piště­kově činoherním souboru si rychle vydobyla přední pozici. Ztepilou postavou lepých tvarů a pravidelným obličejem naplňovala dobový ideál ženské krásy, impozantním vzezřením představu vznosné heroiny, ženy-vladařky či aristokratky. Efektní zevnějšek dokázala vel­mi dobře uplatnit v historizujících veselohrách Bozděchových (Tereza Tallienová, Jenerál bez vojska; Josefina, Světa pán v županu; Marie Te­rezie, Zkouška státníkova) či Vrchlického (krá­lovna Alžběta v Noci na Karlštejně). Odehrála téměř všechny hrdinky francouzských kome­dií a dramat, které Pištěkova společnost hoj­ně uváděla, počínaje hrami Sardouovými (tit. role Odetty a Fedory) a Ohnetovými (Sarah O’Donnorová v Hraběnce Sarah, Athénais v Majiteli hutí) přes Feuilletovy (Marcella de Targy v Pařížském románu) a Dumase ml. (tit. role Denisy) až po Pailleronovy (Klotida v Myšce). Přestože jim zůstávala dlužna paříž­ský šik i lehčí konverzační tón, role z tohoto okruhu jí byly svěřovány ještě v pokročilejším věku (např. Margueritu Gautierovou v Dámě s kaméliemi hrála v šestačtyřiceti letech). Množství rolí jí poskytovala také německá a rakouská obdoba francouzské salonní dra­matiky (Schönthan, Blumenthal, Kadelburg). Atraktivní představitelka přitažlivých i od­tažitých dam interesantního vyššího světa byla pro divácky konjunkturální a umělecky nevýbojný repertoár Pištěkovy činohry vel­kou oporou. Herecký projev S. měl solidní řemeslný základ a značnou rutinu, ale také sklon ke stereotypnosti a šablonovitosti. Byla herečkou širokých kontur, jednoznačného, poněkud vnějškového výrazu, jemuž se nedo­stávalo jemnějších odstínů a prohloubených poloh. Tíhla k hrdinskému, patetizovanému tónu mluvy, delikátní konverzační finesy či rafinovaný slovní šerm a pointovaný dialog nepatřily k jejím silným stránkám. Schema­tizované postavy z tzv. dobře napsaných her (např. královna Markéta, Scribe–Legouvé: Povídky královny navarské) byly jejímu he­reckému naturelu bližší než novodobé hrdinky složitějších emocí a raněných citů. Začátkem devadesátých let se však zdařile vyrovnávala s rolemi žen z lidu v domácí realistické drama­tice (Buryjovka v Její pastorkyni, Strouhalka ve Světě malých lidí). Pro další rozvoj v tomto směru neměla dostatečnou oporu v repertoáru a zřejmě ani ve vlastních uměleckých ambi­cích. Užším výrazovým rejstříkem zvládala nejlépe zpola patetické, zpola sentimentální hrdinky a postavy reprezentativní. Hojně se uplatňovala ve veseloherní produkci, např.v Šamberkových fraškách, avšak výrazným komediálním talentem nadána nebyla. Jako jedna z mála tehdejších hereček působila po celou svou dráhu jen v činohře, na zpěvoherní části repertoáru se pro nedostatek pěveckých schopností až na výjimky nepodílela.

Role

Pokorného spol. Plzeň

Pavlína princezna Borghesová (E. Bozděch: Svě­ta pán v županu), Louisa (E. Erckmann, A. Cha­trian: Tvrdohlavci), Teresa baronka Chevrialová (O. Feuillet: Pařížský román), Jenny [?] (V. Sar­dou: Mnoho přátel naše škoda), Nemea (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech), Lud­mila (F. F. Šamberk: Josef Kajetán Tyl), Ofelie (W. Shakespeare: Hamlet, princ dánský), Adléta (J. K. Tyl: Slepý mládenec), Anežka (Ch. Nuitter, J. Derley: Sklenice čaje) – 1883; Zuzana z Villier­su (E. Pailleron: Svět nudy), Rafaela (V. Sardou: Vlast), Petřík (L. Stroupežnický: Zvíkovský rará­šek), Emilie (J. K. Tyl: Bankrotář a kramářka), Klára (J. W. Goethe: Egmont), Polixena Hennewal­dová [?] (F. A. Šubert: Petr Vok Rožmberk) – 1884.

Pištěkova spol.

Mina (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Válka v míru), Běta (tíž: Naše ženy), Jeanne Raymond (E. Paille­ron: Svět nudy), Libuše Stoklasová (A. H. Sokol: Starý vlastenec), Bianka (W. Shakespeare: Zkro­cení zlé ženy), Henrietta (A. Dennery, E. Cormon: Dva sirotci), Jessika (W. Shakespeare: Kupec be­nátský), Andrea (A. Vacquerie: Jean Baudry), Evič­ka (J. v. Plötz: Zaklený princ), Julietta (V. Sardou: Odetta), Michelina (G. Ohnet: Sergej Panin), Re­narde (Ch. Birch-Pfeifferová dle V. Huga: Zvoník u Matky boží), Bianca (W. Shakespeare: Othello), Ludmila (F. v. Schönthan: Zlatý pavouk), Klára (J. Rosen: Žena dvou mužů) – ND Brno 1885; Mar­ta (R. Kneisel: Ona něco ví!), Bronislava (J. Rosen: Naše děvčata), Eva Rovenská (J. Vrchlický: K ži­votu), Honorine (Ch. Birch-Pfeifferová: Miláček Štěstěny), Beata (O. Blumenthal: První šíp Amo­rův), Berta (J. Rosen: Malí velikáni), Verunka (J.-F.-A. Bayard, E. Vanderburch, ú. J. K. Tyl: Na­lezenec), Renáta (F. F. Šamberk: Éra Kubánkova), Alžběta (J. Vrchlický: Noc na Karlštejně), Klára (F. Pyat: Hadrník pařížský) – Ml. Boleslav 1886; Olympie (E. Cormon, E. Grangé: Trakař otce Mar­tina) – Vinohrady 1886; Pavlína (E. Bozděch: Svě­ta pán v županu), Růžena (J. Rosen: Deficit), Julie (A. L’Arronge: Doktor Kalous), Vanda (R. Kneisel: Papageno v almaře), Ema (M. Klapp: Rosenkranz a Güldenstern), Helena (F. v. Schönthan: Paní ře­ditelka Švehlová), Recha (J. Vrchlický: Rabínská moudrost), Josefina (F. V. Jeřábek: Služebník své­ho pána) – Plzeň 1886; Baronka Ida ze Soldenu (O. Blumenthal: Zvon reklamy), Zdeňka (S. Dobr­zanski: Žoldnéř královny madagaskarské), Helena (F. V. Jeřábek: Syn člověka), Františka (R. Kneisel: Desdemonin šáteček), Mařenka (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Eliška ze Švamber­ka (L. Stroupežnický: Zvíkovský rarášek), Jeanne (A. Valabrègue: Manželské štěstí), Ema Célima­rová (E. Labiche, A. Delacour: Vřele milovaný Célimare), Markéta Vilmotová (A. K. Nový dle M. E. Braddonové: Jindřich Dunbarr), Sarah O’Donnorová (G. Ohnet: Hraběnka Sarah), Růžen­ka (G. Kadelburg, F. v. Schönthan: Zlaté rybky), Olivie (W. Shakespeare: Večer tříkrálový), Emilie (F. F. Šamberk: Kulatý svět), Blažena (Ch. Birch­-Pfeifferová: Král Václav a jeho kat), Barbora (J. J. Kolár: Královna Barbora) – Plzeň 1887; Si­donie (A. Daudet, A. Belot: Fromont jun. a Risler sen.), Kačenka (J. N. Štěpánek: Čech a Němec), Louisa (A. Valabrègue, M. Ordonneau: Durand a Durand), Baronka de Cambri (H. Meilhac, L. Ha­lévy: Frou-Frou), Kněžna (J.-F.-A. Bayard, Duma-noir: Vicomte z Letoriéru), Lionetta de Hun (A. Du­mas ml.: Princezna bagdadská), Baronka Hermosa de St. Colombe (H. Chivot, A. Duru: Arturova lest), Ebba Brahe (E. Bozděch: Baron Goertz), Odetta (V. Sardou: Odetta), Klotilda (E. Pailleron: Myš­ka), Anna Kateřina (J. Vrchlický: Exulanti) – Plzeň 1888; Marie Kalenicová z Kalenic (L. Stroupež­nický: Václav Hrobčický z Hrobčic) – Plzeň 1889; Tereza Tallienová (E. Bozděch: Jenerál bez vojska), Markéta (E. Scribe, E. Legouvé: Povídky krá­lovny navarské), Denisa (A. Dumas ml.: Denisa), Olga (M. A. Šimáček: Bez boje), Cilka Váhalová (O. F. Berg, ú. E. Züngel: Rázná žena) – Vinohrady 1889; Aouda (J. Verne, A. Dennery: Cesta kolem světa v 80 dnech), Marcella de Targy (O. Feuillet: Pařížský román), Zdeňka (A. Lokay: Dědoušek), Burešová (R. Kneisel: Vosí hnízdo), Moulinetová (H. Meilhac: Slavný hrdina), Olga (B. Štěchovský: Pod hladinou), Clorinda (L. Lurine, R. Deslandes dle novely Alphonse Dumase La boîte d’argent: Kukačka), Paulina (V. Sardou: Bodří venkované), Baronka Jindřiška z Feldheimu (F. v. Schönthan: Cornelius Voss) – 1890; Buryjovka (G. Preissová: Její pastorkyně), Marie Strouhalová (M. A. Šimá­ček: Svět malých lidí), Infantka (Lope de Vega: Sedlák svým pánem) – Plzeň 1891; Marguerita Gautierová (A. Dumas ml.: Dáma s kameliemi) – Vinohrady 1891; Rozárka (J. K. Tyl: Paličova dcera), Klára (V. Sardou: Poslední psaní), Leo­nora Mühlingová (H. Sudermann: Čest), Kamil­la (V. Sardou: Když si motýl křídla spálí), Marta (H. Ibsen: Podpory společnosti), Hraběnka z Autre­valu (E. Scribe, E. Legouvé: Boj s dámami), Donna Diana (A. Moreto, ú. K. A. West: Donna Diana) – Plzeň 1891; Elmíra (Molière: Tartuffe), Královna Alžběta (H. Laube: Hrabě Essex) – Plzeň 1892; Athénais (G. Ohnet: Majitel hutí), Mína (F. V. Je­řábek: Služebník svého pána), Hedvika Ochotnic­ká (M. Bałucki: Klub mládenců), Marie Terezie (E. Bozděch: Zkouška státníkova) – Vinohrady 1892; Světlana (E. Pohl: Sedm havranů), Ange­lique (A. Bisson, E. Gondinet: Cesta do Itálie), Baronka Arsenia z Villalby (F. Cavallotti: Dcera Jeftova), Evička (K. Světlá, dram. E. Pešková: Kříž u potoka), Magda (H. Sudermann: Domov), Dia­ne de Dolivet (V. Sardou: Černí ďáblové), Vlasta (G. v. Moser, F. v. Schönthan: Svůdná Amazonka), Královna loutek (J. Bayer: Královna loutek) – ND Brno 1893; Efrosina (J. K. Tyl: Jiříkovo vidění), Marie (F. X. Svoboda: Útok zisku), Fáma (J. Of­fenbach: Orfeus v podsvětí), Rosava (J. K. Tyl: Stra­konický dudák), Rebeka (K. A. Görlitz, ú. J. Štol­ba: Tři páry střevíců čili Ševcovská noblesa), Marie (E. Raupach: Mlynář a jeho dítě), Baronesa Lu­cie Nietochová (E. Pohl: Krasojezdkyně), Marta (A. L’Arronge: Cesta k srdci), Magda (P. Starý: Magdalena), Julie (F. F. Šamberk: Jedenácté přiká­zání) – ND Brno 1894; Klementina (V. Sardou: Sta­ří mládenci), Cathérina Hübscherová (V. Sardou, E. Moreau: Madame Sans-Gêne), Marie Antonovna (N. V. Gogol: Revisor), Lída Vránová (F. A. Šubert: Probuzenci), Klarisa (A. Dumas ml.: Pan Alfons), Katuše (G. Hauptmann: Osamělé duše), Štěstěna (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus) – ND Brno 1895; Eliška (H. Sudermann: Štěstí v kout­ku), Paní ze Sukdolu [?] (G. v. Moser: Zlatohlávek), Marie Svobodová (G. v. Hirschfeld: Dvě matky), Hermie (W. Shakespeare: Sen v noci svatojanské), Zuzana (A. Bisson, F. Carré: Pan ředitel) – ND Brno 1896; Josefina (E. Bozděch: Světa pán v žu­panu), Sylvanie (E. Blum, R. Toché: V paviloně), Růžena (A. L’Arronge: Dcery pana Zajíčka), Hortense (E.-L. J. Tarbé des Sablons, A. Denne­ry, ú. J. Kühnl: Mučednice), Jelena Nikolajevna (N. V. Korcin-Žukovskij: Klub cyklistů), Helena (H. Olden dle R. H. Savagea: Oficielní žena), Maria Stuart (F. Schiller: Maria Stuart), Berta (A. Bisson, M. Mars: Ta milá paní tchyně), Růžena (J. Polá­ček: Trestanci na Špilberku aneb Revírník Anton) – ND Brno 1897; Helena de Kerlord (P. Decourcelle: Dva kluci), Marie (H. Müller: Se stupně k stupni), Kateřina (W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy)– 1898; Hraběnka z Koefeldu (A. Dumas st.: Kean), Fedora (V. Sardou: Fedora), [?] (V. Němirovič­-Dančenko: Cena života), Eva (F. v. Schönthan, F. Koppel-Ellfeld: Zlatá Eva – Vinohrady 1899.

Pištěkovo div.

Paní Kváčková (V. Štech: Třetí zvonění) – 1901; Berenica (W. Barrett dle H. Sienkiewicze, ú. H. Bohrmann-Riegen: Ve znamení kříže), Marie (A. Hoffmann: Pašije) – 1902; Královna Ginevra (F. Halm: Griselda) – 1906.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, MCH N37, matrika naro­zených fary u P. Marie v Michli 1846–1854, fol. 587, obr. 597; VIN O3, matrika oddaných fary u sv. Ludmily 1891–1894, fol. 319. ■ Divadelní referáty a anonce, in Česká Thalia 1887–1891; Plzeňské listy 1883–1888, 1891; Moravská orli­ce 1885, 1893–1896, 1897–1898; Lidové noviny 1894–1898; Národní listy 1898–1902; nesign., Plzeňské listy 13. 12. 1883 [Ofelie, Hamlet], 16. 12. 1883 [Adléta, Slepý mládenec], 15. 3. 1884 [role neuvedena, Petr Vok Rožmberk]; O. F. [Faster], Divadelní listy 3, 1901/02, s. 158 [Berenica, Ve znamení kříže]; Divadlo 31, 1945/46, č. 1, s. 14 [úmrtí]; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961, s. 147, 152, 154. ■ PBJ II; Buchner, Brno, Plzeň

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 911–914

Autor: Šormová, Eva