Silbernágl, Gotthard

Gotthard
Silbernágl
26. 3. 1812
Český Brod
18. 9. 1881
Žatec
Herec, překladatel.

Psán též Silbrnagel, někdy s křest. jm. Gustav. – Narodil se v rodině knihaře, která se záhy pře­stěhovala do Jičína. Zde vychodil hlavní ško­lu, po gymnaziálních studiích pokračoval na v Praze na filozofii (1831–32), poté na prá­vech (abs. 1836). Během pražských studií hrál pod pseud. Stříbrný v Kajetánském divadle (1834–37), kam jej patrně přivedl K. H. Mácha, spolužák z filozofie. Ten také ve svém deníku 22. 9. 1835 zaznamenal jeho sňatek, následo­vaný druhý den narozením dcery. Souběžně s činností v Kajetánském divadle S. účinkoval, většinou též pod svým pseudonymem, v čes­kých představeních StD (od 9. 11. 1834 do 27. 5. 1838), v nichž nahradil J. E. Bíla, který načas soubor opustil. Herecké působení ukon­čil při nástupu do občanského zaměstnání; 1838 získal místo praktikanta v právním od­boru kanceláře dolní komory zemského sně­mu v Praze. Od února 1850 až do odchodu do výslužby pracoval na krajské berní správě v Žatci. Pohřben byl v Žatci.

Ve StD debutoval rolí Karla z Birkenstei­nu v Klicperově frašce Žižkův meč, uvedené vzápětí po prvním českém představení v éře nového ředitele J. A. Stögera. Mladý začáteč­ník, pochvalně hodnocený za bezchybně ovlá­dání textu, správnou a čistou deklamaci, pří­padná gesta a nenucený pohyb, jevil dobré předpoklady pro milovnický obor. V českých představeních řízených J. N. Štěpánkem byl hodně zaměstnáván, do května 1838 vytvořil kolem padesáti rolí. Uplatňoval se především v postavách lyrických milovníků a sympatie budících mladých mužů (např. Edgar v Shake­spearově Králi Learovi, Abel ve Štěpánkově melodramu s hudbou F. Škroupa Bratrovrah). Stejný typ rolí zřejmě hrál i v Kajetánském divadle (jmenovitě nejsou známy) a není vy­loučeno, že vytvořil tytéž postavy ve hrách, které se objevily v krátkém časovém odstupu na obou scénách (Žižkův meč, Pivovár v Soj­kově). Do repertoáru českého divadla přispěl překladem Raupachovy hry Mlynář a jeho dítě (v premiéře hrál zamilovaného mladíka Konráda), která souzněla s progresivními sna­hami o prosazení námětově současné drama­tiky. Stala se nadmíru oblíbeným titulem a ve S. překladu, dosti podstatně však upraveném J. K. Tylem, se hrála na pražské scéně i u takř­ka všech kočovných společností a u ochotníků až do začátku šedesátých let.

Role

StD

Karel z Birkensteinu (V. K. Klicpera: Žižkův meč), Vít (W. Vogel dle E. T. A. Hoffmanna: Dědičná smlouva pánů Těchobuzských), Prokůpek (J. N. Ště­pánek: Berounské koláče), Vojtěch (V. K. Klicpe­ra: Blaník), Jeník (J. K. Tyl, h. F. Škroup: Fidlo­vačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka), Ottomar (H. Cuno: Loupežníci na Chlumu) – 1834; Eduard (A. v. Kotzebue: Což si mne žádná nevezme?), Slavoš (J. K. Tyl: Čestmír), Fridolín (F. W. Zie­gler: Jolanta, královna jeruzalemská), Podivín (V. K. Klicpera: Loupež), Edgar (W. Shakespeare: Král Lear aneb Nevděčnost dětenská) – 1835; Mirovín (F. Raimund: Diamant krále duchů), Abel (J. N. Štěpánek, h. J. N. Škroup: Bratrovrah), Vítek (V. K. Klicpera: Jelen), Fučílek (J. Nestroy: Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludařský troj­list), Pohledal (H. Clauren: Posvícení v Kocourko­vě), Vikoš (V. K. Klicpera: Kytka), Pietro (Mé­lesville: Hrůzná noc v zámku Paluzzi), Věnceslav (E. Raupach: Pašerové aneb Schůzka u Kočičí hory), Konrád (týž: Mlynář a jeho dítě), Edmund (A. v. Kotzebue: Moudrá paní v lese aneb Němý rytíř), Václav Obratný (G. Dreger: Václav, ještě jeden Václav a opět jeden Václav aneb Který jest as ten pravý Václav?), Křivecký (A. v. Kotzebue: Srnec aneb Nevinní vinníci), Libín (J. K. Tyl: Slepý mládenec) – 1836; Bedřich (A. Bäuerle: Přítel v nouzi), Dolinský (A. v. Kotzebue: Nájemník Kmínek z Ploškovic), Vojtěch (F. Raimund: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář), Vítek (S. K. Macháček: Ženichové), Ferdinand (J. N. Ště­pánek: Pivovár v Sojkově aneb Jak se sluší a pat­ří), Rohovín (týž: Břetislav První, český Achilles aneb Vítězství u Domažlic), Cetkovic (F. Raimund: Marnotratník), Bělovský (A. v. Kotzebue: Žárlivá panička), Michal (K. Meisl: Kouzedlnice z Paříže aneb Láskou trápený starý mládenec) – 1837; Pří­chovský (J. N. Štěpánek: Obležení Prahy od Švej­dů aneb Věrnost a udatnost česká), Květný (J. Ne­stroy: Enšpigl aneb Každou chvílku nějaké čtverác­tví), Javorník (J. N. Štěpánek: Čech a Němec aneb Mlejn na hranicích), Fridolín (F. v. Holbein: Nevěs­tin klenot), Adolf (J. Nestroy: Při zemi a v prvním poschodí aneb Rozmary štěstí), Jindřich (L. Ange­ly: Třináctero děvčat v uniformě), Ježek (F. Hopp: Kloboučník a punčochář aneb Pramáti v obecní stodole) – 1838.

Překlad

E. Raupach: Mlynář a jeho dítě, StD 1836 (anon., 1843 pod vl. jm.).

Prameny a literatura

SOA Praha: Sbírka matrik, Český Brod 07, matri­ka narozených 1780–1815, s. 220, obr. 167. SOA Litoměřice: Sbírka matrik, 189/67 Žatec, matrika zemřelých 1881–1894, s. 11, obr. 7. ■ Dr. Chme­lenský, Česká včela 1, 1834, s. 360 [Karel z Bir­kensteinu, Žižkův meč] + tamtéž 3, 1836, s. 39 [Abel, Bratrovrah], 398 [Konrád, Mlynář a jeho dítě]; nesign. [J. K. Tyl]: České divadlo v Praze 1834/5, Květy 2, 1835, s. 228, 331 → Divadelní referáty a stati, 1960; W-w: Divadelní zpráva, Květy 3, 1836, příl., s. 99n. [Mlynář a jeho dítě]; Schematismus 1838, s. 90; F. K. z Vesce, in Diva­delní almanah, 1869, s. 20; J. Arbes: Opominuté jubileum, Hlas národa 1. 11. 1888; Vondráček II; DČD II ■ Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 899–900

Autor: Šormová, EvaJacková, Magdaléna