Rous, Jan Nepomuk

Jan Nepomuk
Rous
19. 4. 1781
Praha
16. 8. 1809
[?]
Herec, dramatik, překladatel.

Psán též Raus, Rauss, Rauß. – Původ není znám; není totožný s nápovědou J. Rußem. Jako člen Vlastenského divadla je poprvé zaznamenán v lednu 1797 v souboru A. Gramse, poté až za druhé Gramsovy direkce 1798–1803. Tehdy se jako dramatik uplatňoval vedle J. N. Ště­pánka, s nímž se spřátelil. Byl zřejmě činný i v Malostranském divadle za ředitelství F. Zöhrera, neboť pro zahajovací představení 6. 11. 1803 sepsal hru Kašpárek z vandru aneb Jak pán, tak služebník. Od 1804 se už mezi personálem Malostranského divadla nevysky­toval. O konci jeho životní dráhy nejsou žád­né zprávy, úmrtí zaznamenal J. N. Štěpánek ve svém památníku.

R. začínal u Gramse jako výpomocný herec v malých rolích. Za druhého působení ve Vlas­tenském divadle byl obsazován i do čelných úloh, a když z Prahy odešel V. Svoboda, pře­bíral po něm i komické postavy v kasperli­ádách. V závěrečném období Vlastenského divadla patřil podle J. Hýbla ke špičce sou­boru, spolu V. Svobodou a V. Sýkorou. – Jako dramatik debutoval německy psanou rytíř­skou hrou Konrad, der unglückliche genannt (1797), kterou kritika odmítla. Pak psal už jen česky. Z let 1798–1802 jsou podle ná­zvu známy tři jeho překlady, z nichž byl nej­hranější singspiel Hvězdotřpytící děvče v dob­říšských lesích (dával se ještě 1806 ve StD). V rukopise se zachovala původní hra Kašpá­rek z vandru aneb Jak pán, tak služebník, ne­náročná, „směšná kratochvilná hra“, výslovně předepisující improvizovaná herecká lazzi, a v závěru vyznívající vlasteneckým apelem.

Role

Vlast. div.-U Hybernů

Sultan Soliman (J. Perinet, h. J. Wölfl: Hlava bez může), Herr von Odoardo (J. Perinet, h. V. Müller: Der Lustig Lebendig) – 1799; Kasper, Odoardos Hausknecht (J. Perinet, h. V. Müller: Die Schwes­tern von Prag), Tadyáš, pohunkův chlapík (L. Hu­ber, h. F. Kauer: Hvězdotřpytící děvče v dobříšských lesích) – 1802; Kašpárek (L. Huber, h. V. Müller: Železný muž aneb Příbytek můry v bušihradském lese) – 1803.

Hry

Konrad, der unglückliche genannt, Vlast. div.-U Hy­bernů 1797; Kašpárek z vandru aneb Jak pán, tak služebník, Malostranské div. 1803, rkp., NMd.

Překlady

Treml [?]: ◦Vlastenská láska dělá dobré přátele, Vlast. div.-U Hybernů 1798; anon.: Rudolf a Adle­ta, tamtéž 1798; L. Huber, h. F. Kauer: Hvězdotřpy­tící děvče v dobříšských lesích [Das Sternmädchen im Maidlinger Walde], tamtéž 1802.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, JAK N6, matrika narozených fary u sv. Jakuba 1766–1784, fol. 272, obr. 283. NMk sign. IX H 31: Mémoire de l’amitié de Jean Nep. Stiepanek, rkp., 1803–1810 [záznam o R. úmr­tí]. Král. kanonie premonstrátů na Strahově: cedule Hlava bez může + Der Lustig Lebendig 14. 4. 1799. MMP: cedule Hvězdotřpytící děvče v dobříšských lesích + Die Schwestern von Prag 19. 2. 1802. ■ Allgemeines europäisches Journal, 1797, sv. 3, s. 195 [ang. u Gramse; chybně jako Rau]; Der theatralische Eulenspiegel, 1797, s. 136–141 [Kon­rad, der unglückliche genannt]; Allgemeine deut­sche Theater-Zeitung [Preßburg] 1, 1798, č. 3, s. 40n. [ang. u Gramse]; J. Hýbl: Historie českého divadla od počátku až na nynější časy, in H. Zschok­ke: Abelíno, veliký zbojník, 1816, samostatně → ed. V. Nejedlý, [1921], s. 12; F. A. Šubert: Počátky české dramaturgie na rozhraní věku XVIII. a XIX., Obzor literární a umělecký 1, 1899, s. 110; J. Má­chal, in sb. Literatura česká devatenáctého století I, 1902, s. 285; Vondráček I; DČD II ■ Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 845

Autor: Scherl, Adolf