Roscherová, Filipina

Filipina
Roscherová
28. 12. 1813
Praha
30. 5. 1842
Karlovy Vary
Herečka a zpěvačka.

Křtěna Philipina Teresia. V českém prostředí psána též Rošrová. – Byla dcerou pražského obchodníka. Od 1826 vystupovala ve StD v dětských rolích v českých i německých čino­herních i operních představeních. V českých představeních účinkovala pravidelně od 1830 jako ochotnice, členkou souboru byla 1832–34. Když jí ředitel J. A. Stöger po svém nástupu1834 neobnovil smlouvu, odešla do Štýrského Hradce, odtud 1836 do Prešpurku [Bratisla­va] a ještě t. r. do Vídně (Divadlo na Vídeňce). 1838 nastoupila do městského divadla v Brně. 1841/42 hrála ve stavovském divadle v Linci, odkud přešla do cestující společnosti J. Lutze, působící v Letním divadle v Karlových Varech. Zde zemřela ve věku osmadvaceti let na ner­vovou horečku.

R. byla především činoherní herečkou. Její doménou byly naivky, ale díky značnému talentu překračovala tento obor i do oblasti tragiky. Příjemně znějící, byť málo průrazný hlas jí umožňoval uplatnit mnohostranné před­poklady i v opeře (např. Líbezna, Isouard: Po­pelka; Aninka, Weber: Čarostřelec), kde však rozhodného úspěchu nikdy nedosáhla (Tyl jako jediný z kritiků jí statut zpěvačky upíral). V českojazyčném repertoáru byla obsazová­na do mladistvých rolí v činohrách a hrách se zpěvy (např. Cilka, Bäuerle: Alína; Mladost, Raimund, h. Drechsler: Dívka z čarovných krajů) a postupně se dostávala k předním ro­lím. V německých představeních jí byly při­dělovány většinou mladé subretní úlohy nebo kalhotkové role pážat. Její mimické schopnos­ti našly dobré uplatnění i v pantomimách. Svý­mi předpoklady byla předurčena pro melodra­matickou roli Preciosy (Wolff, h. Weber: Pre­ciosa, 1831), která byla jejím prvním velkým úspěchem a v níž ji oslavnou básní zvěčnil K. H. Mácha. Úspěch v Preciose slavila i 1834 ve Štýrském Hradci, kam nastoupila jako mla­dá milovnice. V Brně a v Linci byla angažová­na jako naivka a zpěvačka v lokálních hrách, v Brně opět také v českých rolích. Všude byla chválena pro nesporný talent, niternou citovost hereckého projevu, zřetelný a čistý přednes a pohledný zjev. Její slibnou kariéru přervala předčasná smrt.

Role

StD

Louis (P.-F.-A. Carmouche, J.-B.-E. Cantiran de Boirie, A. Poujol, ú. T. Hell: Die beyden Galee­ren-Sklaven), Petřík (J. N. Štěpánek: Zasněžená chatrč) – 1826; Joseph, Söhnchen (K. J. Schikaneder: Die Brillant-Nadel und das Wunderkäppchen oder Die beglückten Wanderer), Giovanni (A. G. Oehlen­schläger: Corregio) – 1827; Ludvík (J. Perinet: Brambory) – 1828; Milada (J. N. Štěpánek: Břeti­slav První, český Achilles a Vítězství u Domažlic), Tonička (J. F. Schink dle W. Shakespeara: Faust druhý aneb Tak se krotějí zlé ženské), Baruška (O. Ferrand, ú. L. Huber: Všickni na poště), Karolínka (A. v. Kotzebue: Roztržití) – 1830; Kněž­na (H. Clauren: Posvícení v Kocourkově), Anež­ka (W. Vogel dle E. T. A. Hoffmana: Dědičná smlouva pánů Těchobuzských), Ghitta (F. Occioni: Der Zauberbecher oder Das graue Männchen), Sme­raldina (týž: Die Blumenkönigin), Preciosa (P. A. Wolff, h. C. M. v. Weber: Preciosa, i něm. Štýrský Hradec 1834) – 1831; Pietro (Mélesville: Hrůzná noc v zámku Paluzzi), Dorotka (A. Bäuerle: Přítel v nouzi), Liduška (G. Eckert, ú. J. N. Štěpánek: Pan Štěkavec), Vanda (J. K. Tyl: Výhoň Dub), Malduva (J. N. Štěpánek: Co se vleče, neuteče aneb Svadba na Vrchlesu), Marianka (F. Raimund, h. J. Drech­sler: Diamant krále duchů), Lenka (V. K. Klicpera: Rod Svojanovský), Cilka (A. Bäuerle: Alína aneb Praha v jiném dílu světa), Pinka (A. v. Kotze­bue: Dcera faraonova), Lenchen (L. Angely: Fest der Handwerker), Laura (R. v. Berge: Das Haus Barcellona), Rosaura (C. Goldoni, ú. F. L. Schrö­der: Der Diener zweier Herrn), Fräulein Bertha (J. A. Gleich: Adler, Fisch und Bär), Röschen (T. Kronesová, h. J. Drechsler: Sylphide), Von Danhorst, Page (K. Töpfer: Des Herzogs Befehl), Silvána (F. K. Hiemer, h. C. M. v. Weber: Silvána aneb Němé děvče v křivokládském lese) – 1832; Karolinka (A. v. Kotzebue: Liška nad lišku), Kle­mentina (týž dle J.-N. Bouillyho: Hluchoněmý aneb Abbé de l’Epée), Emilie (týž: Psací stolek), Dorotka (J. N. Štěpánek: Vlastenci aneb Slavnost lipského vítězství) – 1833; Jugend (F. Raimund: Der Bauer als Millionär oder Das Mädchen aus der Feenwelt, i Theater an der Wien 1837), Johanka (E. Raupach: Pašáci aneb Schůzka u Kočičí hory), Klára (J. A. Törring: Kaspar Torinský aneb Výstra­ha ducha strážného v kamenné chodbě), Mladost (F. Raimund, h. J. Drechsler: Dívka z čarovných krajů aneb Sedlský milionář), Františka (J. N. Ště­pánek: Hastroš), Žofie (L. Angely: Sedmero děvčat ve vojenských šatech), Fedosia (E. Raupach: Nevol­níci aneb Isidor a Olga) – 1834.

MD Brno

Cilka (J. N. Štěpánek: Alína aneb Brno v jiném dílu světa) – 1839; [?] (Hillar, h. A. Scutta: Der Hut als Heiratsstifter oder Komödie beim Harfenisten) – 1840.

Prameny a literatura

AMP: Sbírka matrik, HV N10, matrika naroze­ných fary u sv. Havla 1811–1819, s. 103. SOA Plzeň: Sbírka matrik, Karlovy Vary 27, matrika zemřelých 1835–1862, fol. 74, obr. 75. ■ Nesign. [S. K. Macháček]: Stav divadla českého […], ČČM 1, 1827, sv. 1, s. 131; Allgemeine Theater­zeitung [Wien] 23, 1830, s. 561; Bohemia 22. 11. 1831; 20. 11. 1832, 8. 1. a 4. 10 1833; F. B. Tomsa: České divadlo, Rozličnosti Pražských novin 15. 11. 1832; nesign. [J. K. Tyl], Jindy a nyní [5], 1833, s. 127n., 142n. [Silvána] → J. K. Tyl: Divadelní refe­ráty a stati, 1960; nesign., Květy české 1, 1834, s. 73 [Mladost, Dívka z čarovných krajů]; nesign., Česká včela 1, 1834, s. 15n. [Marianka, Diamant krále duchů]; nesign.: Graz, Ende Mai 1834, Allgemeine Theaterzeitung 27, 1834, s. 489; Almanach der deut­schen Bühne [Frankfurt a. M.] 1834; Der Sammler [Wien] 29, 1837, s. 208 [Jugend, Der Bauer als Millionär]; Deutscher Bühnenalmanach [Berlin] 1839 až 1842; Theateralmanach [Brünn] 1840; Allgemeine Theaterzeitung [Wien] 33, 1840, s. 863; R. L. [Labrès ?]: Aus Linz, tamtéž 34, 1841, s. 432; K. H. Mácha: Panně Rošrové jako Preciose v hře téhož názvu (12. 11. 1832), Lumír 8, 1858, s. 1175 → Spisy I, 1959; F. Strejček: K. H. Mácha a „spa­nilé děvče cikánské“, Národní politika 30. 4. 1932; Vondráček II; A. Scherl: Karel Hynek Mácha a F. R., in sb. Prostor Máchova díla, ed. P. Vašák, 1986, s. 240–254. ■ HD, NDp; Laiske

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 837–838

Autor: Scherl, Adolf