Centrum experimentálního divadla – CED

Centrum experimentálního divadla – CED
divadlo

Centrum experimentálního divadla Brno, polyfunkční alternativní divadelní komplex sídlící od 1993 dodnes v Domě pánů z Fanalu; založený z podnětu Divadla Husa na provázku, které zastřešilo v 70. letech činnost souborů: brněnského HaDivadla, Studia Dům, Dětského studia Divadla Husa na provázku aj. Další aktivity na poli divadla a kultury se zaměřují na dokumentační, publikační, produkční, organizační, vzdělávací a výzkumnou činnost.

Literatura

Dvořák, J. – Hulec, V.: Příští vlna – Next Wave, Praha, Pražská scéna 1996


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 37